برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1387 100 1

تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون در دانشنامه ویکی پدیا

تحلیل رگرسیون
در مدل های آماری، تحلیل رگرسیون یک فرایند آماری برای تخمین روابط بین متغیرها می باشد. این روش شامل تکنیک های زیادی برای مدل سازی و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر بفرد، با تمرکز بر رابطه بین متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل، می باشد. تحلیل رگرسیون خصوصاً کمک می کند در فهم اینکه چگونه مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهای مستقل و با ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل تغییر می کند. بیشترین کاربرد تحلیل رگرسیون تخمین امید ریاضی شرطی متغیر وابسته از متغیرهای مستقل معین است که معادل مقدار متوسط متغیر وابسته است وقتی که متغیرهای مستقل ثابت هستند. کمترین کاربرد آن تمرکز روی چندک یا پارامتر مکانی توزیع شرطی متغیر وابسته از متغیر مستقل معین است. در همه موارد هدف تخمین یک تابع از متغیرهای مستقل است که تابع رگرسیون نامیده شده است. در تحلیل رگرسیون تعیین پراکندگی متغیر وابسته اطراف تابع رگرسیون مورد توجه است که می تواند توسط یک توزیع احتمال توضیح داده شود.
پارامترهای ناشناخته، با β {\displaystyle \beta }   مشخص می شود و یک مقیاس یا بردار نمایش می دهد.
متغیرهای مستقل X {\displaystyle X}
متغیر وابسته Y {\displaystyle Y}
تحلیل رگرسیون به صورت گسترده برای پیش بینی استفاده شده است. تحلیل رگرسیون همچنین برای شناخت ارتباط میان متغیر مستقل و وابسته و شکل این روابط استفاده شده است. در شرایط خاصی این تحلیل برای استنتاج روابط عالی بین متغیرهای مستقل و وابسته می تواند استفاده شود. هرچند این می تواند موجب روابط اشتباه یا باطل شود بنابراین احتیاط قابل توصیه است.
تکنیک های زیادی برای انجام تحلیل رگرسیون توسعه داده شده است. روش های آشنا همچون رگرسیون خطی و حداقل مربعات که پارامتری هستند، در واقع در آن تابع رگرسیون تحت یک تعداد محدودی از پارامترهای ناشناخته از داده ها تخمین زده شده است. رگرسیون غیر پارامتری به روش هایی اشاره می کند که به توابع رگرسیون اجازه می دهد تا در یک مجموعه مشخص از توابع با احتمال پارامترهای نامحدود قرار گیرند.
تحلیل رگرسیونی یا تحلیل وایازشی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و مدل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با تحلیل رگرسیون

تحلیل رگرسیون را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحلیل رگرسیون   • مفهوم تحلیل رگرسیون   • تعریف تحلیل رگرسیون   • معرفی تحلیل رگرسیون   • تحلیل رگرسیون چیست   • تحلیل رگرسیون یعنی چی   • تحلیل رگرسیون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحلیل رگرسیون
کلمه : تحلیل رگرسیون
اشتباه تایپی : jpgdg v'vsd,k
عکس تحلیل رگرسیون : در گوگل

آیا معنی تحلیل رگرسیون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )