برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1664 100 1
شبکه مترجمین ایران

تحریم تنباکو

تحریم تنباکو در دانشنامه اسلامی

تحریم تنباکو
یکی از وقایع مشهور و معروف و سرنوشت ساز در کشورمان ایران، واقعه تحریم تنباکو و در نهایت لغو امتیاز آن می باشد، که آن را به قیام و نهضت تنباکوی ایران نام گذاری کرده اند. اقتصاد سنتی ایران در دوران ناصرالدین شاه قاجار متکی بر کشاورزی، صنایع دستی و مبادلات بازرگانی بود. در این دوره این اقتصاد با کمک سرمایه داران غربی و تجار ایرانی و با اعمال نفوذ قدرت های استعماری یعنی روس و انگلیس به بازارهای بین المللی پیوست. وابستگی اقتصاد ایران به بازارهای بین المللی، رشد سریع بازرگانی خارجی را در پی داشت که در نیمه قرن نوزدهم میلادی سرعت گرفت.
یـکـی از نقاط عطف و مهم تاریخ معاصر ایران، تحریم تنباکو است که سندگویایی بر رهبری روحانیت مبارز و مقاومت و همبستگی مردم متعهد این سرزمین در پاسداری از ارزش های اسلامی و دفـاع از استقلال و آزادگی است نقش میرزای بزرگ شیرازی (اعلی اللّه مقامه الشریف) در این حرکت بزرگ، انکارناپذیر است چنانچه امام خمینی (ره) در این باره فرمودند:آن مرحوم (میرزای بزرگ رحمه اللّه علیه) که در سامره تنباکو را تحریم کرد، برای اینکه ایران را تـقـریـبـا در اسارت گرفته بودند، به واسطه قرار داد تنباکو، و ایشان یک سطر نوشتند که تنباکو حرام است، و حتی بستگان خود آن جائر (ناصر الدین شاه) هم و حرمسرای آن جائر ترتیب اثر دادند بـه آن فتوا، و قلیان ها را شکستند و دربعضی جاها تنباکوهایی که قیمت آن هم زیاد بود، در میدان آوردنـد و آتـش زدنـد وشـکست دادند آن قرارداد را، و لغو شد قرارداد، و یک چنین چیزی و آنها دیـدنـد کـه یـک روحـانـی پـیرمرد، در کنج دهی از دهات عراق، یک کلمه می نویسد و یک ملت قیام می کند، و قراردادی که مابین شاه جائر و انگلیسی ها بوده است، به هم می زند و یک قدرت این طوری دارد او.
محور حل مشکلات سیاسی
در دوران قاجار _و کـمـی پـیـش از آن_ محور عمده حل و فصل مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقـتصادی رژیم حاکم را، سیاست موازنه منفی و مثبت (جلب رضایت دو ابرقدرت روس و انگلیس از طـریـق اعـطـای امـتـیازات و منافع مختلف به آنها) تشکیل می داده است، تا جائیکه به عنوان شـیـوه ای سهل الوصول برای حفظ و بقای شاه و در برابر تکاثرطلبی استعمارگران بین المللی به کـار گـرفـتـه مـی شد در آن زمان، دو دولت روس و انگلیس نقش تعیین کننده ...

تحریم تنباکو در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:رخساره

تحریم تنباکو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی تحریم تنباکو   • مفهوم تحریم تنباکو   • تعریف تحریم تنباکو   • معرفی تحریم تنباکو   • تحریم تنباکو چیست   • تحریم تنباکو یعنی چی   • تحریم تنباکو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی تحریم تنباکو

کلمه : تحریم تنباکو
اشتباه تایپی : jpvdl jkfh;,
عکس تحریم تنباکو : در گوگل

آیا معنی تحریم تنباکو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )