برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1363 100 1

بین

/bayyen/

مترادف بین: آشکار، بیدار، روشن، مبرهن، واضح، هویدا | میان ، مرکز، وسط ، اثنا، فاصله

متضاد بین: بدیهی، جلی، مسلم، معلوم، ناآشکار | ابتدا، انتها، آغاز

برابر پارسی: میان، جدایی، میانه

معنی بین در لغت نامه دهخدا

بین. (نف ) (ماده ٔ مضارع از «دیدن »، بینیدن ) مخفف بیننده. بیننده و نگرنده ، و این هرگزبه تنهائی استعمال نمیشود و همیشه به آخر اسم ملحق میگردد مانند چشم حق بین و دیده ٔ حقیقت بین یعنی چشمی که راستی و حقیقت چیزی را مشاهده میکند و نیز جهان بین و خرده بین و مصلحت بین و جز آنها. (ناظم الاطباء).
- در ترکیبات زیر مخفف بیننده است :
آخربین ، اختربین ، افزون بین ، اندک بین ، اول بین ، باریک بین ، بدبین ، بیش بین ، پاک بین ، پایان بین ، پنهان بین (بیننده ٔ پنهان )، پوشیده بین ، پیش بین ، تقصیربین ، تیزبین ، جهان بین ، حال بین ، حسرت بین ، حقیقت بین ، حق بین ، خالی بین ، خدابین ، خدای بین ، خرده بین ، خودبین ، خوش بین ، خویشتن بین ، دوبین ، دوربین ، دوست بین ، دهن بین ، ذره بین ، رازبین ، راست بین ، راه بین ، رای بین ، رصدبین ، روشن بین ، ژرف بین ، سال بین ، شانه بین ، صورت بین ، طالعبین ، ظاهربین ، عاقبت بین ، عالم بین ، عیان بین ، عیب بین ، غیب بین ، فال بین ، کتاب بین ، کت بین ، کج بین ، کژبین ، کف بین ، کم بین ، کوتاه بین ، گوهربین ، مآل بین ، مصلحت بین ، موی بین ، نزدیک بین ، نقش بین ، نوربین ،نهان بین ، نیک بین ، واقعبین. رجوع به همین ترکیبات درجای خود شود.
|| مزید مؤخر امکنه چون مادبین ، برزبین ، یادبین ، نصیبین ، فاسبین ، ماربین ، وهبین.

بین. [ ب َ ] (ع اِمص ، اِ، ق ) جدائی و پیوستگی (از لغات اضداد است ). گاه اسم آیدو گاه ظرف متمکن و منه قوله تعالی : «لقد تقطع بینکم ». (قرآن 94/6). بالرفع والنصب فالرفع علی الفعل ؛ ای تقطع وصلکم ، و النصب علی الحذف ای ...

معنی بین به فارسی

بین
میان، وسط، پیداو آشکار، هویدا، واضح
( صفت ) آشکار هویدا واضح : تفاوت بین
فیلسوف اسکاتلندی ( ۱۸۱۸ - ۱۹۵۳ م ) که در پی ریزی روانشناسی جدید سهم بسزائی دارد . وی جنب. فیزیولوژیائی آن پرداخت وی در دانشگاه ابردین سالها مطالعه و تدریس کرد .
[ گویش مازنی ] /bayen/ پایان یافتن فصل صیفی جات - بهره برداری از جالیز در پایان فصل که استفاده از آن برای عموم آزاد است ۳استفاده ی آزاد از ته مانده محصولات جالیزی برای عموم & از روستاهای دهستان چلندر شهرستان نوشهر & شدن بودن & دیدن & شدن
[پزشکی-دندان پزشکی] ← بین ِفکی
بین الاثنین . میان دو تن .
میان دو انگشت . میان اصبعین
و هو تازل بین ظهریهم و ظهرانیهم و اظهرهم در میان ایشان .
بین دوتن نیان دوکس : (( صحبت بین الاثنین ممنوع است . ))
بین دو تن . میان دو کس صحبت بین الاثنین ممنوع است .
میان دوستان بین الاحباب تسقط الاداب میان دوستان تکلف برمی خیزد .
ماخوذ از حدیث (( قلب المومن بین الاصبعین من اصابع الرحمن ان شائ لاثبته تو ان شائ لازغه . توضیح در فارسی بصورت بین اصبعین آمده : دیده و دل هست بین اصبعین چون قلم دردست کاتب ای حسین . ( مثنوی )
ماخوذ از حدیث (( قلب المومن بین الاصبعین من اصابع الرحمن ان شائ لاثبته و ان شائ لازاغه ))
میان دو دنده شریان بین الاضلاعی . نام عصب و وریدی که میان دو دنده قرار داشته باشد و گاهی ایجاد درد نماید . بین دنده ای .
...

معنی بین در فرهنگ معین

بین
(بَ یا بِ) [ ع . ] (مص .) جدایی .
(بِ) [ ع . ] ( اِ.) میان ، فاصلة میان دو چیز.
(بَ یِّ) [ ع . ] (ص .) هویدا، واضح .
(بِ نُ لْ مِ لَ) [ ع . ] (ق مر. ص مر.) میان ملت ملت های مختلف .
(اِفا.) خرده بین ، کنجکاو.
(ص فا.) با احتیاط ، دوراندیش .
(ص فا.) دعانویس .
( ~.) (اِمر.) کنایه از: چشم ، دیده .
( ~. )(ص فا.) کسی که به سرنوشت و پیش آمدها بدگمان نباشد.
( ~.) [ ع - فا. ] (اِ.) عدسی شیشه ای یا بلوری ، که دو سطح آن محدب است و چیزهای ریز را بزرگ نشان دهد.
(ص فا.) حقیقت بین .
(رَ شَ)(ص فا.)۱ - دانا. ۲ - روشنفکر.
( ~.) (ص فا.) آن که به مسایل به دقت می نگرد.
( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) فالگیر.
( ~ .) (ص فا.) بلندنظر، دارای وسعت دید.
( ~ .) (ص فا.) باریک بین ، دقیق .
( ~.) (ص فا.) ۱ - آن که خطا بیند. ۲ - احول ، لوچ ، دوبین .
...

معنی بین در فرهنگ فارسی عمید

بین
میان، وسط.
۱. = دیدن didan
۲. بیننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): باریک بین، خرده بین، خودبین، دوربین، نزدیک بین.
پیدا و آشکار، هویدا، واضح.
بین دو تن، میان دو نفر.
بین همگنان، میان همتاها.
بین همانندان، میان همگنان.
بین مردم، میان جماعت مردم.
میان دو ابرو.
بین دو طرف جلد کتاب.
بین صبح کاذب و صبح صادق.
= بین المللی
مربوط به همه یا چند ملت: شرکت بین المللی.
۱. کنجکاو.
۲. زیرک، باهوش.
۳. موشکاف، دقیق: اجل چون به خونش برآورد دست / قضا چشم باریک بینش ببست (سعدی۱: ۱۴۱).
آن که به باطن کسی یا چیزی نظر کند و به ظاهر اکتفا نکند.
بینندۀ باغ، آن که به تماشای باغ برود: باغ بین را چه غم که شاخ شکست / باغبان راست غصه ای گر هست (اوحدی: ۵۴۳).
۱. آن که با نظر پاک بنگرد، پاک بیننده، نیک بین.
۲. آن که به کسی یا امری بدگمان نباشد.
پایان بی ...

بین در دانشنامه اسلامی

بین
بَیِّن یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای بی نیاز بالذات از تعریف و استدلال است.
بَیِّن آن است که خود به خود (بالذات) روشن، معلوم و شناخته شده و از معلومات دیگر به دست نیامده باشد، به این معنا که به تعریف حدی یا رسمی (نسبت به تصورات) یا به برهان و استدلال (نسبت به تصدیقات) نیازی ندارد؛ بدین سان، امر بَیِّن ممکن است که تصور باشد؛ مانند: تصور وجود، حرارت و شادی که در این صورت به تعریف نیازی ندارد و ممکن است که تصدیق باشد؛ مانند: امتناع اجتماع نقیضین که در این صورت نیز به استدلال نیازی ندارد، چراکه به خودی خود روشن است و هیچ ابهام یا جهلی در آن نیست.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی.• خوانساری، محمد، منطق صوری.• خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
 ۱. ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۴۱۲.    
...
بین
معنی بَيِّنٍ: راهنمايي کننده با بياني روشن - روشن
معنی بَيْنَ: بين
معنی بَيْنَ أَيْدِيکُمْ: پيش روی شما - جلوی شما - در مقابلتان(در اصل "أَيْدِين"بوده که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گرديده است در عباراتي نظير"بَيْنَ أَيْدِيهِمْ"بين دو دست استعاره از پيش رو ، مقابل يا آينده مي باشد.براي کلمه يد معاني زيادي غير از دست ذکر کردهاند ، و ليکن با...
معنی بَيْنَ أَيْدِينَا: پيش روی ما - جلوی ما - در مقابل ما (در اصل "أَيْدِين"بوده که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گرديده است در عباراتي نظير"بَيْنَ أَيْدِيهِمْ"بين دو دست استعاره از پيش رو ، مقابل يا آينده مي باشد.براي کلمه يد معاني زيادي غير از دست ذکر کردهاند ، و ليکن باي...
معنی بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: پيش روی آنان (در اصل "أَيْدِين"بوده که چون مضاف واقع شده نون آن حذف گرديده است در عباراتي نظير"بَيْنَ أَيْدِيهِمْ"بين دو دست استعاره از پيش رو ، مقابل يا آينده مي باشد.براي کلمه يد معاني زيادي غير از دست ذکر کردهاند ، و ليکن بايد دانست که اين کلمه دا...
معنی بَي ...


بین در دانشنامه ویکی پدیا

بین
مختصات: ۳۶°۲۷′۳۵″ شمالی ۵۱°۴۱′۲۱″ شرقی / ۳۶٫۴۵۹۷۲°شمالی ۵۱٫۶۸۹۱۷°شرقی / 36.45972; 51.68917
بین، روستایی است از توابع بخش کجور شهرستان نوشهر در استان مازندران ایران.
این روستا در دهستان توابع کجور قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۴۱ نفر (۱۱خانوار) بوده است.
بین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
بین (فیلم)
بین (کمیک)
بین نام فیلم کمدی بریتانیایی می باشد که در سال ۱۹۹۷ منتشر شد.
بِین (به انگلیسی: Bane)، یک شخصیت خیالی شرور بزرگ در کتاب های کامیک آمریکایی منتشر شده توسط دی سی کامیکس است که عموماً به عنوان دشمن شخصیت ابرقهرمان بتمن محسوب می شود. این شخصیت توسط چاک دیکستون، داگ موئنچ و گراهام نولان خلق شده است و برای اولین بار در شمارهٔ ۱ مجموعه کمیک «بتمن: انتقام بین» (ژانویه ۱۹۹۳) حضور پیدا کرد.
استراتژیست نظامی فوق حرفه ای
ضریب هوشی بالا و چندزبانگی
مبارز تن به تن بسیار ماهر و آمادگی جسمانی بالا
مزدوری آموزش دیده
قدرتی بالاتر از افراد معمولی که به وسیله سمی به نام ونوم تولید می شود
بین به سبب جنایات پدرش که محکوم به حبس ابد بود، در زندان زیرزمینی «پنا دورو» زاده و بزرگ شد. او که برای داشتن قدرت حیوانی و هوش استثنایی شناخته شده است، تنها شخصیت بدذاتی است که به او عنوان «در هم شکنندهٔ خفاش» نسبت داده اند. نقش شخصیت بین را رابرت سوئنسن در فیلم بتمن و رابین (۱۹۹۷) و تام هاردی در فیلم شوالیه تاریکی برمی خیزد (۲۰۱۲) ایفا کرده اند.
چاک دیکستون، داگ موئنچ و گراهام نولان این شخصیت را برای سری داستان های بتمن: سقوط شوالیه (ژانویه ۱۹۹۳) خلق کرد.
بین دارای هیکل بزرگ و نیروی وی از یک انسان عادی خیلی بیشتر است. بین از ضریب هوشی و حافظه بالایی برخوردا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با بین

بین در جدول کلمات

بین
وسط, میان, لا
بین المللی
جهانی
بین المللی و جهانی
انترناسیونال
بین پیچ و مهره
واشر
بین پیچ و مهره قرار می گیرد
واشر
بین عدسی و شبکیه چشم
زجاجیه
بین و میان
لا
بین و وسط
میان
آخر بین و مدبر
عاقبت اندیش
الفبای بین المللی
لاتین

معنی کلمه بین به عربی

بين الاقسام
متبادل
دولي
تدويل الأزمة
طريق سريع
طريق سريع
بين النجوم
عابر للقارات
دقيق , صعب
ناظور
صلف , مغرور
متفائل
عدسة , مجهر , مخبر
نزيه
عراف
زجاج
منجم
متنبي
جيروسکوب
حساس

بین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشید
Between
ملیسا
وسط
هنرزاده‬‎ شیراز
علاوه بر معانی ذکر شده برای بین
بِیِّن = به زبان عربی معنی پیدا شد، نیر می دهد در برخی از لهجه های عربی این معنی هم اکنون نیز کاربرد دارد.
کتابی بِیِّن = یعنی کتابم پیدا شد
مابِیِّن=یعنی پیدا نشد
Ghazal
Between
معنی بین=وسط=لابه‌لا
اميرحسين
Between

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بین در بتمن   • فیلم بین   • معنی بین   • بین در جدول   • بین دشمن بتمن   • بازیگر نقش بین در بتمن   • شخصیت بین در بتمن   • ببین من   • مفهوم بین   • تعریف بین   • معرفی بین   • بین چیست   • بین یعنی چی   • بین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بین
کلمه : بین
اشتباه تایپی : fdk
آوا : bayyen
نقش : صفت
عکس بین : در گوگل

آیا معنی بین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )