برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1539 100 1
حقوق و دستمزد

بهره

/bahre/

مترادف بهره: برخه، بهر، حصه، سهم، قسمت، نصیب، بخش، سود، صرفه، فایده، نتیجه، ربح، مزد، منفعت، نفع، حظ، حاصل، محصول، حاصل قسمت، حق مالک

معنی بهره در لغت نامه دهخدا

بترة. [ ب َ رَ ] (اِ) ماچه خر. (یادداشت مؤلف ). اتان. خر ماده. (ناظم الاطباء).

بهره. [ ب َ رَ / رِ ] (اِ) حصه و نصیب و حظ وقسمت. (برهان ). پهلوی «بهرک » قسمت. (حاشیه ٔ برهان چ معین ). نصیب. حصه. و با لفظ داشتن و برداشتن و بردن مستعمل است. (آنندراج ) (غیاث ). نصیب و بخش و بهر و برج نیز با این ترادف دارد و بتازیش حصه خوانند. (شرفنامه ). حظ. (نفیسی ). زون. (صحاح الفرس ). حظ. ذنوب. کفل. نصیب. (ترجمان القرآن ). نصیب. حظ. (دهار). حصه و نصیب و قسمت و بخش و حظ و تمتع. (ناظم الاطباء). خلاق. قسم. قسمت. بخش. سهم. نیاوه. فرخنج. جزء. (یادداشت بخط مؤلف ) :
حسودانْت را داده بهرام نحس
ترا بهره کرده سعادت زواش.
اورمزدی.
یکی بهره را بر سه بهره است بخش
تو هم بر سه بهر ایچ برتر مشخش.
ابوشکور.
یکی دست بشکم من کرد و دلم بیرون کشید و به دونیم کرد و خونی سیاه از آنجا بیرون کرد و گفت این بهره ٔ شیطانی است. (ترجمه ٔ تاریخ طبری ).
عدو را بهره از تو غل و پاوند
ولی را بهره از تو تاج و پرگر.
دقیقی.
جهان سر بسر حکمت و عبرت است
چرا بهره ٔ ما همه غفلت است.
فردوسی.
بر این بر یکی داستان زد کسی
کجا بهره بودش ز دانش بسی.
فردوسی.
زهی ز هر ادبی یافته تمام نصیب
زهی ز هر هنری بهره ای گرفته تمام.
فرخی.
دو روز دور نخواهد شدن ز درگه او
اگر دو بهره مر او را دهند زین عالم.
فرخی.
خان را بشارت داده آمد تا آنچه رفته است به جمله معلوم وی شود و بهره ٔ خویش از شادی بردارد. (تاریخ بیهقی ). و میگفتند که ما را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی. (تاریخ بیهقی ).
سخنهای دانا که نیکو بود
برد بهره هرکس که با اوبود.
اسدی.
رنج بی مال بهره ٔ تو رسد
مال بی رنج بهره ٔ دینار.
ناصرخسرو.
ای خفته همه عمرو شده خیره و مدهوش
وز عمر جهان بهره ٔ خود کرده فراموش.
ناصرخسرو.
ز صبر و خواب چه بهره بود مرا که مرا
بدر ...

معنی بهره به فارسی

بهره
شعبه ایست از از اسماعیلیه هند٠
حصه، قسمت، نصیب، ب ش، سود، فایده
( اسم ) ۱ - حصه قسمت بخش . ۲ - سود نفع فایده ربح . ۳ - حاصل محصول میوه . ۴ - حاصل قسمت .
نام قصبه ایست که از لاهور تا آنجا شصت کروه است .
[gain] [فیزیک] معیاری که میزان افزایش دامنۀ نشانک/ سیگنال تولیدشده را در تقویت کننده نشان می دهد و به صورت نسبت دامنۀ خروجی به دامنۀ ورودی بیان می شود
[yield] [شیمی، فیزیک] [فیزیک] کل انرژی مؤثری که در انفجار هسته ای آزاد میشود [شیمی] نسبت درصد محصول به دست آمده از یک واکنش به مقدار نظری محاسبه شدة آن
[ گویش مازنی ] /bahre/ آبراه های که آب را در شالی زار از کرتی به کت دیگر هدایت کند
۱ - ( اسم ) بهره برنده سود برنده . ۲ - ( صفت ) شریک انباز .
( اسم ) ۱ - آنکه از حاصل و سود چیزی استفاده میکنند . ۲ - سهم گیرنده .
۱ - استفاده از سود چیزی . ۲ - عمل- برداشتن حاصل زراعت . ۳ - سهم گرفتن . ۴ - بفروش رساندن محصول کارخانه یا معدن
[unattended operation] [مهندسی مخابرات] نوعی بهره برداری براساس عملکرد خودکار یک سامانه بدون دخالت کاروَر یا متصدی
[one train working operation] [حمل ونقل ریلی] روشی در سامانۀ علائم مسیرهای یک خطه که در آن هر نوبت فقط به یک قطار اجازۀ حرکت داده می شود
( مصدر )۱ - استفاده کردن از سود چیزی ۲ - برداشتن حاصل زراعت . ۳ - سهم گرفتن . ۴ - عمل بفروش رساندن محصول کارخانه یا معدن.
بخش بخش .
بهر ...

معنی بهره در فرهنگ معین

بهره
(بَ رِ) [ په . ] ( اِ.)۱ - نصیب ، قسمت . ۲ - سود، نفع . ۳ - حاصل ، محصول . ۴ - حاصل قست .
( ~. بَ) (حامص .) ۱ - استفاده از سود چیزی . ۲ - عمل برداشتن حاصل زراعت . ۳ - سهم گرفتن . ۴ - به فروش رساندن محصول کارخانه یا معدن .
( ~. وَ) (ص مر.)۱ - بهره بر. ۲ - بهره - دار، بافایده . ۳ - سودبرنده . ۴ - کامیاب .

معنی بهره در فرهنگ فارسی عمید

بهره
۱. (بانکداری) سود بانکی.
۲. سود، فایده.
۳. [قدیمی] قسمت، نصیب، بخش.
۱. سودبرنده.
۲. شریک، انباز.
ویژگی کسی که از درآمد ملک یا مزرعه یا کارخانه سود و بهره برمی دارد.
۱. بهره برداشتن، سود بردن.
۲. برداشتن حاصل زراعت.
۳. به دست آوردن و به فروش رساندن محصول کارخانه یا آنچه از معادن استخراج می شود.
بخش بخش.
* بهره بهره کردن: (مصدر متعدی) بخش بخش کردن، قسمت کردن.
دارای بهره و نصیب، سودبرده، کسی که از چیزی یا کاری سود و بهره برده باشد.
بهره مند بودن، دارای بهره و نصیب بودن، کامیابی.
بهره دار، دارای بهره، سودبرنده.
بهره ور بودن، بهره داری.
= بهره مند
بخش بخش.
* بهره بهره کردن: (مصدر متعدی) بخش بخش کردن، قسمت کردن.
بی نصیب.

بهره در دانشنامه اسلامی

بهره
بُهره یا بُهره ها، نام گروهی از اسماعیلیان هند است. بیشتر آنان به شاخه طیبی مستعلوی فرقه اسماعیلیه متعلق اند و اصل و نسبی هندو دارند. هم اکنون این گروه اجتماعی در گجرات، بمبئی و هند مرکزی و نیز پاکستان ساکن اند و در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حضور دارند. طبق برخی سرشماری ها اکنون حدود ۰۰۰، ۵۰۰ نفر بهره (عمدتاً داودی) در جهان وجود دارند. بُهره ها در بازسازی برخی زیارتگاه های شیعه و نصب ضریح بر آنان در کشورهای عراق، سوریه، اردن مصر و فلسطین اهتمام ویژه ای دارند.
بنابر توضیحات ریشه شناختی معمول، نام «بُهره» (بُهرا) مشتق از اصطلاح گجراتی «وُهُروو» (وَیه وَهار) به معنای «تجارت کردن» یا «دادوستد کردن» است.
بر این اساس، جماعتِ اسماعیلیان گجرات را به این دلیل «بُهره» نامیده اند که در اصل جامعه ای تجارت پیشه بوده اند. بنابر وجه تسمیه دیگری، بهره ها چون از طبقه (کاست) «وُهَرة» هندوها بودند به این نام خوانده شدند.
بهره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سود، به فتح باء و سکون هاء، به معنای ربح و سود• بهره ها به ضم باء و سکون هاء، نام جماعتی از اسماعیلیان هند
...
بهره ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
بهره بانکی، همان مقدار بازدهی زیادی از اصل مال را که تسهیلات گیرنده به بانک و غیره در چارچوب عقود شرعی، پرداخت می کند، اطلاق می شود.
آقای موسی غنی نژاد در مقاله ای تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانکی » سعی در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطی به هم ندارند؛ تا از این طریق مجوز فعالیت بانک های مبتنی بر نظام بهره را فراهم کنند. البته تلاش صادقانه ایشان برای آشتی دادن میان اثرات مخرب اجتماعی اقتصادی ربا و نفی شرعی ...


بهره در دانشنامه ویکی پدیا

بهره
پولی که وام گیرنده از بابت استفاده کردن از پول های وام دهنده به او پرداخت می کند را بهره می گویند. به بیان دیگر، «بهره» بهای پول وام گرفته شده است.
نرخ بهره
ربا
اگر وام گیرنده (فرد یا بنگاه اقتصادی) مبلغی پول برای مدتی معین وام بگیرد، مبلغی را که در آینده باید به وام دهنده بازپرداخت کند، معمولاً بیش از مبلغ دریافتی نخستین خواهد بود. این پرداخت اضافی، "بهره" نام دارد که می توان آن را به صورت نسبت "تفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت شده در پایان یک دوره معین" به "کل مبلغ دریافتی" بیان کرد. بدین سان که اگر مبلغ ۱۰۰ ریال وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر با ۵ درصد خواهد بود.
بهره عبارت است از هزینه ای که بابت جبران یا جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل نرخ تورم) به وام دهنده پرداخت می شود یا هزینه ای که بابت استفاده از پول طی مدتی مشخص که معمولاً یک سال است پرداخت می شود. در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری بهتر آن است که وام دهنده مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به نرخ تورم اضافه کرده آن را پرداخت کند. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره عبارتست از: پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است.
نرخ بهره در واقع هزینه ایست که باید برای دریافت اعتبار بپردازید.
بهره (پول) یکی از مفاهیم بانکی و مالی است.
مستعلیه نامی است که در هندوستان به شاخه طیبی از پیروان مذهب اسماعیلیان داده شده است.
بهره (الکترونیک) (به انگلیسی: (Gain (electronics) در الکترونیک، افزایش اندازهٔ تواناییِ یک مدارِ دوقطبی (اغلب یک تقویت کننده) برای افزایشِ قدرت یا دامنهٔ یک سیگنال ورودی به پورت خروجی است که با افزودنِ انرژی برگرفته از منبعِ تغذیه به سیگنال تبدیل شده است. بهره معمولا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بهره در دانشنامه آزاد پارسی

بُهره
(یا: بوهره؛ بهاره؛ وهره؛ واژه ای گجراتی به معنی تاجر و بازرگان) فرقه ای از شاخۀ اسماعیلیۀ مستعلویه. اینان پیروان مستعلی پسر مستنصر خلیفۀ فاطمی اند که از یمن، مصر و مغرب افریقا به هند کوچیدند. اهل بهره با هم کیشان خود درآمیختند و اندکی در یمن و بقیه در غرب هندوستان سکونت کردند و چون نخستین پذیرندگان این فرقه در گجرات، بازرگان بودند بدین نام خوانده شدند. بعد از مرگ داود بن عجب شاه، بیست و ششمین داعی ِ مطلق، نخستین انشعاب در بین بهره های اسماعیلی پدید آمد. اکثریت بهره های گجرات داود برهان الدین را به پیشوایی برگزیدند (۱۵۸۸م) و به بهرۀ داودی یا طیبیه معروف شدند و بهره های یمن، سلیمان بن حسن را به امامت برداشتند و بهرۀ سلیمانی خوانده شدند. داودیه خود به دو دستۀ علییه و ناکوشیه منشعب شد. پیشوایان داودی که از قرن ۱۸م در شهر سورت اقامت دارند، در روزگار سلطۀ بریتانیا بر هند، چون آقاخان ها و خوجه ها، از پشتیبانی دولت انگلیس برخوردار بودند و پس از استقلال هند نیز در آزادی و آرامش زیستند و القاب و امتیازات بسیار گرفتند. بهره ها غالباً هندونژادند و بالغ بر ۲۰هزار بهرۀ اسماعیلی، از داودی، سلیمانی و غیره در سراسر جهان پراکنده اند. این جماعت کتابخانه هایی ارزشمند با نسخ خطی نفیس در اختیار دارند و آثار خود را به زبان های عربی، گجراتی و اردو می نویسند. نیز ← اسماعیلیه

بهره در جدول کلمات

بهره
نوال, نصیب, سهم , قسمت, سود, فایده, حصه
بهره | حصه
سهم
بهره ای از انسانیت نبرده
نامرد
بهره پول
سود
بهره پول که وام ده از بدهکار می گیرد
ربا
بهره گرفتن از آثار و افکار برای پدید آوردن اثر جدید
اقتباس
بهره مند و کامیاب
برخوردار
بهره و حصه
سان
بهره و روزی
نعمت
بهره و سهم
نصیب

معنی بهره به انگلیسی

share (اسم)
سهم ، قسمت ، قطعه ، بخش ، خیش ، حصه ، بهره ، سهمیه
portion (اسم)
سهم ، جزء ، قسمت ، اری ، تکه ، قطعه ، پاره ، بخش ، برخه ، شقه ، بهره ، نصیب
lot (اسم)
سهم ، محوطه ، قسمت ، کالا ، تکه ، قطعه ، بخش ، پارچه ، توده انبوه ، قواره ، سرنوشت ، قرعه ، بهره ، قطعه زمین ، چندین ، جنس عرضه شده برای فروش
interest (اسم)
سهم ، سود ، مصلحت ، علاقه ، دلبستگی ، فرع ، تنزیل ، بهره

معنی کلمه بهره به عربی

بهره
اهتمام , حصة , قطعة
مستفيد
استثمار ، استغلال
استثمار رؤوس الأموال
استغلال
إساءة الإستغلال
حنفية , ماثرة
مکسب
استعماري
تمتع به
کفوء
استغلال أمثل
کفاءة
استثمار ، استغلال
استغلّ
استثمار
استعباد

بهره را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الهه
سود
ناشناس
فایده
رهاشجاعی
ازکسی درس گرفتن
tinabailari
حق مالک
حمیدرضا دادگر_فریمان
برخه، بهر، حصه، سهم، قسمت، نصیب، بخش، سود، صرفه، فایده، نتیجه، ربح، مزد، منفعت، نفع، حظ، حاصل، محصول، حاصل قسمت، حق مالک
علی باقری
بهره:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " بهره" می نویسد : (( بهره در پهلوی در ریخت بهرک bahrag بکار می رفته است .ریختی پساوندی از بهر است . ریختی دیگر از " بهر " بَخْر است که با در هم ریختگی و جابجایی آوایی در ریخت بَرْخ مانده است .))
((پراگنده، در دست هر موبدی؛
ازو بهره‌ای، نزد هر بخردی))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 213)
در جایی دیگر می نویسد : (( در بیت زیر در معنی هر بخش از شبانه روز که پاس نیز خوانده می شود ، به کار رفته است . شبانه روز را به هشت بهره بخش می کرده اند . ))
((شب و روز بودی دو بهره به زین،
ز راه ِ بزرگی، نه از راه ِ کین.))
(همان ص 278.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بهره   • انواع نرخ بهره   • نام دیگر بهره   • تعریف بهره   • بهره یعنی چه   • هزینه بهره چیست   • نحوه محاسبه هزینه بهره   • هزینه بهره در صورتهای مالی   • مفهوم بهره   • معرفی بهره   • بهره یعنی چی  

توضیحات دیگر

معنی بهره

کلمه : بهره
اشتباه تایپی : fivi
آوا : bahre
نقش : اسم
عکس بهره : در گوگل

آیا معنی بهره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )