برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1430 100 1

بهداشت خانه خدا (قرآن)

بهداشت خانه خدا (قرآن) در دانشنامه اسلامی

بهداشت خانه خدا (قرآن)
خداوند متعال می فرماید، ما به ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم : که خانه مرا خالص برای عبادت بندگانم کنید و منظور پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه توحید از هر گونه آلودگی است.
خداوند متعال در قرآن کریم راجع به لزوم پاکیزه نگاه داشتن خانه خود، از هر آلودگی می فرماید: «... وعهدنا الی ابرهیم واسمـعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعـکفین والرکع السجود» و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.
← معنای عهد و تطهیر
و هیچ دلیلی ندارد که ما مفهوم طهارت را در اینجا محدود کنیم، بلکه منظور پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه توحید از هر گونه آلودگی است. و لذا در بعضی از روایات می خوانیم که این آیه تعبیر به پاکسازی از مشرکان شده و در بعضی دیگر به شستشوی بدن و پاکیزگی از آلودگیها.

ارتباط محتوایی با بهداشت خانه خدا (قرآن)

بهداشت خانه خدا (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بهداشت خانه خدا (قرآن)   • مفهوم بهداشت خانه خدا (قرآن)   • تعریف بهداشت خانه خدا (قرآن)   • معرفی بهداشت خانه خدا (قرآن)   • بهداشت خانه خدا (قرآن) چیست   • بهداشت خانه خدا (قرآن) یعنی چی   • بهداشت خانه خدا (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهداشت خانه خدا قرآن
کلمه : بهداشت خانه خدا (قرآن)
اشتباه تایپی : finhaj ohki onh (rvHk)
عکس بهداشت خانه خدا (قرآن) : در گوگل

آیا معنی بهداشت خانه خدا (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران