برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1608 100 1
شبکه مترجمین ایران

برهان های اثبات خدا

برهان های اثبات خدا در دانشنامه اسلامی

برهان های اثبات خدا
برهان های اثبات خدا، استدلال هایی برای اثبات وجود خدا با روش عقلی. اعتقاد به وجود خدا، مهمترین عقیده دینی نزد پیروان ادیان الاهی به شمار می آید. به همین دلیل، در دوره های مختلف، اندیشمندان در تلاش بوده اند تا صورت بندی قابل قبولی برای استدلال های اثبات خدا ارائه کنند. نتیجه این تلاش ها، پدید آمدن برهان های متعدد برای اثبات وجود خدا در سنت های مختلف فکری است. برخی از این برهان ها که در سنت کلامی و فلسفی اسلام مورد توجه قرار گرفته اند، بدین قرار است: حدوث، حرکت، وجوب و امکان، صدیقین و نظم.
ویژگی مشترک برهان های اثبات خدا، کاربرد روش عقلی برای اثبات خداست؛ روشی که به عقیده برخی، یکی از بهترین روش ها برای اثبات مباحث بنیادی و اصلی دینی است. متفکران برای اثبات وجود خدا برهان های متنوعی اقامه کرده اند. در یک دسته بندی کلی، می توان این برهان ها را به سه دسته تقسیم کرد؛ برهان های کیهان شناختی، برهان های صدیقین و برهان وجودی.
در برهان های کیهان شناختی، وجود مخلوقات به عنوان مقدمه اول و پیشفرض استدلال قرار می گیرد. یعنی مقدمه اول در این استدلال ها این است که از وجود مخلوق های خداوند که ممکن یا حادث یا دارای حرکت هستند، به وجود خدا می رسیم. این دسته که پیشینه بسیار زیادی دارد، از همان ابتدا در سنت کلام اسلامی و فلسفه وجود داشته و طرفداران زیادی دارد.

برهان های اثبات خدا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برهان های اثبات خدا   • مفهوم برهان های اثبات خدا   • تعریف برهان های اثبات خدا   • معرفی برهان های اثبات خدا   • برهان های اثبات خدا چیست   • برهان های اثبات خدا یعنی چی   • برهان های اثبات خدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهان های اثبات خدا

کلمه : برهان های اثبات خدا
اشتباه تایپی : fvihk ihd hefhj onh
عکس برهان های اثبات خدا : در گوگل

آیا معنی برهان های اثبات خدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )