برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1429 100 1

بازسازی

/bAzsAzi/

مترادف بازسازی: ترمیم، تعمیر، مرمت، نوسازی

متضاد بازسازی: تخریب، ویران سازی، ویرانگری

معنی بازسازی به فارسی

بازسازی
[reconstruction] [زبان شناسی] در زبان شناسی تاریخی و تطبیقی، روشی مبتنی بر مقایسۀ داده های زبانی برای ساختن صورت های فرضی
[regeneration] [مهندسی پزشکی] فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی یاخته ها و بافت ها یا اندام های ازدست رفته یا آسیب دیده ازطریق نوسازی طبیعی
[alveoloplasty] [پزشکی-دندان پزشکی] اصلاح و بهسازی ستیغ / برآمدگی آرَکی به منظور آماده کردن آن برای ساخت دندان مصنوعی
[bone regeneration] [مهندسی پزشکی] فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی استخوان یا بافت های ازدست رفته یا آسیب دیده ازطریق نوسازی طبیعی
[tissue regeneration] [مهندسی پزشکی] فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی بافت یا بخشی از عضوهای ازدست رفته یا آسیب دیده ازطریق نوسازی طبیعی
[skin regeneration] [مهندسی پزشکی] فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی پوست یا بافت های ازدست رفته یا آسیب دیده ازطریق نوسازی طبیعی
[image reconstruction] [مهندسی نقشه برداری] فرایند ترمیم تصویر ازطریق احیای داده های ازدست رفته یا مبهم
[comparative reconstruction] [زبان شناسی] روشی برای بازسازی صورت های فرضی یک زبان مادر با مقایسۀ صورت های چند زبان خویشاوند
[trabeculoplasty] [علوم پایۀ پزشکی، علوم تشریحی] ترمیم تورتیغه ازطریق عمل جراحی
[kineplasty,kineplastics, plastic amputation] [علوم پایۀ پزشکی] دستکاری اندام از ...

معنی بازسازی در فرهنگ معین

بازسازی
(حامص .) دوباره ساختن آن چه از بین رفته یا خراب شده است و یا مطلوب و مناسب نیست .

بازسازی در دانشنامه اسلامی

بازسازی به معنای دوباره سازی، و عمدتاً ساختن آبادیها و اماکن ویران شده یا از میان رفته بر اثر سوانح طبیعی، مانند سیل و زلزله، یا حوادث اجتماعی، مانند جنگ است.
بازسازی که در تاریخ از آن به صورت «تعمیر»، «عمارت» و «تجدید عمارت» یاد شده است در ایران سابقه طولانی دارد، زیرا به لحاظ واقع بودن قسمتهای گسترده ای از آن در کمربند زلزله و روبرو شدن با حوادث طبیعی دیگر، مانند طغیان رودها و سیل، بسیاری از آبادیها، از دیه تا شهر، بارها تخریب و بازسازی شده است.
همچنین به سبب ویژگی جغرافیایی کشور هر چند گاهی، مردم این سرزمین با یورشهای ویرانگری روبرو می شدند و پس از مدتی، بازسازی مناطق تخریب شده مانند شهرها و دیه ها آغاز می شد: مساجد و اماکن آسیب دیده تعمیر و گاهی شهرها و آبادیها از نو احداث می شد و در مناطق روستایی قناتها و چشمه ها لایروبی می شد.
در بازسازی شهرها، بویژه پس از زمین لرزه ها، نه تنها حکومت مرکزی بلکه حکام محلی هم مساعدت می کرده اند؛ مثلاً پس از زمین لرزه ویرانگر کاشان در ۱۱۹۲، عبدالرزاق خان کاشانی، حاکم شهر، در تعمیر بازار و مسجد جمعه و تجدید بنای خانه ها سهم اساسی داشت.
در منابع ایرانی، بازسازی (تجدید عمارت) و احداث بیش تر شهرهای ایران به شاهان افسانه ای و تاریخی نسبت داده شده است؛ مثلاً قاین به کی لهراسب، پدر گشتاسب اصطخر به کیومرث سمرقند به کاووس، پسر قباد؛ و مرورود به بهرام، پسر یزدگرد.
ظاهراً شاهان تنها به بازسازی و نوسازی آبادیهایی همت می گماشته اند که از قبل وجود داشت نه احداث آنها.
بنابر اساطیر، افراسیاب، پادشاه توران، در دوره منوچهر به ایران یورش آورد و پس از جنگهایی، مدت دوازده سال بر آن تسلط یافت و زمینها، شهرها، قلعه ها، رودها، چشمه ها و قناتها را نابود ساخت.
این ویرانی پس از برقراری صلح که پی آمد تیراندازی آرش کمانگیر و تعیین مرز بود، عمارت شد.

بازسازی آبادیها در دوره اردشیر بابکان
در دوره های تاریخی، بازسازی آبادیها و تبدیل آن ها به شهر از دوره اردشیر بابکان آغاز شد؛ چنانکه نام اردشیر بابکان در اسامی برخی از شهرهای ایران باستان دیده می شود؛ مانند به اردشیر (کرمان و عراق)، پسااردشیر (شهرخط) در بحرین؛ اردشیرخُرَّه (یا اردشیرخو ...

بازسازی در دانشنامه آزاد پارسی

بازسازی (Reconstruction)
در تاریخ امریکا، دورۀ (۱۸۶۵ـ۱۸۷۷) پس از جنگ داخلی، که کشور، پس از شکست ایالات مؤتلفۀ جنوبی، بار دیگر تحت حکومت فدرال یکپارچه شد. با اجرای اصلاحات در قانون اساسی امریکا، و قوانین ایالات جنوب، حقوق مساوی اجتماعی و سیاسی به سیاهان داده شد، در دورۀ بازسازی، طرح های صنعتی و تجاری سبب احیای اقتصاد جنوب شد، اما متضمن برابری نژادی نبود، و بردگان سابق، در بیشتر موارد، کارگران بی زمین باقی ماندند، گرچه بردگان آزاد شده از حمایت مؤسسات فدرال برای یافتن شغل، سرپناه و بستگان گم شده برخوردار بودند. همچنین، بازسازی به هجوم سودجویان شمالی، معروف به سیاستمدار وارداتیانجامید. تحمیل اقتدار نظامی و اعطای وضعیت برابر به بردگان سابق دست به دست هم دادند تا جنوبی ها را شدیداً خشمگین کنند. گرچه جمهوری خواهان افراطی خواستار اقدامات تنبیهی برضد جنوب بودند، رئیس جمهور آبراهام لینکلنآنان را مهار کرد. هنگامی که رئیس جمهور اندرو جانسونبا برنامۀ آنان موافقت نکرد، تندروها او را به استیضاح کشاندند و در محکوم کردن او با اختلاف یک رأی شکست خوردند.

بازسازی در جدول کلمات

بازسازی
مرمت, ترمیم
بازسازی | اصلاح کردن
مرمت
بازسازی | تعمیر
مرمت
بازسازی نمودن
ترمیم
بازسازی و مرمت
ترمیم

بازسازی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر
احیاء هر مجموعه ای که براثر زمان یاهر اتفاق از بین رفته باشد و یا نیاز به مرمت داشته باشد
ذبیح الله ربانی
تکرار سازی
حمیدرضا دادگر_فریمان
تعمیر،ترمیم،مرمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی بازسازی   • بازسازی ساختمانهای قدیمی   • بازسازی آپارتمان   • بازسازی و تعمیرات ساختمان   • بازسازی در جدول   • بازسازی خانه   • شرکت بازسازی ساختمان   • هزینه بازسازی آپارتمان   • مفهوم بازسازی   • تعریف بازسازی   • معرفی بازسازی   • بازسازی چیست   • بازسازی یعنی چی   • بازسازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بازسازی
کلمه : بازسازی
اشتباه تایپی : fhcshcd
آوا : bAzsAzi
نقش : اسم
عکس بازسازی : در گوگل

آیا معنی بازسازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )