برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1446 100 1

بار الکتریکی

معنی بار الکتریکی به فارسی

بار الکتریکی
[electric charge, charge] [فیزیک] یکی از خواص ذاتی ماده که پدیده های الکتریکی و مغناطیسی را به وجود می آورد متـ . بار 4

بار الکتریکی در دانشنامه ویکی پدیا

بار الکتریکی
بار برقی یا بار الکتریکی (به طور خلاصه: بار) یک خاصیت ماده است که باعث می شود، هنگامی که ماده در مجاورت مادهٔ باردار دیگری قرار می گیرد به آن نیرو وارد شود. بار الکتریکی دو نوع است بار مثبت و بار منفی. بین دو ماده یا جسم با بارهای هم نام نیروی رانش ایجاد می شود و برعکس اگر ناهم نام باشند بین آن ها ربایش ایجاد می شود. در سامانهٔ استاندارد بین المللی یکاها واحد بار الکتریکی کولن (C) است. البته در مهندسی برق از یکای آمپر ساعت (Ah) نیز استفاده می کنند. در مطالعهٔ اندرکنش میان اجسام باردار، دانش الکترومغناطیس کلاسیک کافی است و از اثرهای کوانتومی صرف نظر می شود. بار الکتریکی یک خاصیت پایسته در ماده است به این معنی که بار الکتریکی تولید نمی شود یا از بین نمی رود؛ بار الکتریکی از ذرات زیراتمی ماده که تعیین کنندهٔ خواص الکترومغناطیس ماده اند ناشی می شود. یک مادهٔ باردار الکتریکی، تولیدکنندهٔ میدان های الکترومغناطیسی است و خود از آن ها تأثیر می گیرد. اندرکنش میان یک بار متحرک و یک میدان الکترومغناطیسی عامل ایجاد نیروهای الکترومغناطیسی است. این نیرو خود یکی از چهار نیروی بنیادی است. آزمایش ها در قرن بیستم، توضیحی کوانتومی از بار الکتریکی ارائه کرده اند (این عمل را کوانتومی کردن می نامند)، به عبارت دیگر دانشمندان دریافته اند که بار الکتریکی خود از واحد کوچک تری با نام بار بنیادی تشکیل شده است. بار یک الکترون تقریباً برابر با e = 1.602 × 10 − 19 C {\displaystyle e=1.602\times 10^{-19}C} می باشد. (البته ذراتی با نام کوارک وجود دارند که باری به اندازه چند e⅓ دارند) پروتون باری به اندازهٔ e و الکترون باری برابر با e- دارد. علم مطالعه ذرات باردار و توضیح ارتباط آن ها با فوتونها، الکترودینامیک کوانتومی نام دارد. تعداد الکترون ها یا پروتون های آزاد موجود در یک جسم را بار آن جسم گویند. تعریف اندازاهٔ بار: اندازهٔ الکتریسسته موجود در الکترون یا پروتون ۱.۶×۱۰^-۱۹ است. اگر آن را درتعدادالکترون یا پروتون ضرب کنیم، اندازهٔ بار جسم خواهد بود.
الکترومغناطیس میدان و امواج. دیوید کئون چنگ. ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

بار الکتریکی در دانشنامه آزاد پارسی

بارِ اِلکتِریکی (electric charge)
12026800.jpg
خاصیت بعضی از اجسام که براساس آن بر یکدیگر نیرو وارد می کنند. دو جسم که هر دو بار مثبت یا هر دو بار منفی داشته باشند یکدیگر را می رانند، درحالی که اجسامی با بارهای مخالف یا ناهمنامیکدیگر را می ربایند. الکترون ها بار منفی و پروتون ها بار مثبت دارند. مقدار بار منفی و مثبت این دو با هم برابر است. یکای بار الکتریکی در دستگاه بین المللی کولن، با نماد C، است. جسم را می توان بر اثر اصطکاک، القا، یا تغییر شیمیایی باردار کرد، این وضعیت را به صورت انباشت الکترون (بار منفی) یا کاهش الکترون(بار مثبت) در اتم یا جسم نشان می دهند. اتم ها معمولاً بار خالص صفر دارند، ولی می توانند با گرفتن الکترون یا الکترون هایی به صورت یون منفی، یا با از دست دادن الکترون یا الکترون هایی به صورت یون مثبت درآیند. پدیدۀ موسوم به الکتریسیتۀ ساکن، که مثلاً حین برس زنی موها یا هنگام پوشیدن و درآوردن پیراهن های نایلونی ظاهر می شود، در واقع حاصل از این است که اتم های سطحی شماری از الکترون هایشان را از دست می دهند یا تعدادی الکترون اضافی می گیرند. شارش بارهایی، مثل الکترون در سیم مسی، جریان برق را پدید می آورد که آن را برحسب آمپر، با نماد A، اندازه گیری می کنند.

ارتباط محتوایی با بار الکتریکی

بار الکتریکی در جدول کلمات

اتمی که بار الکتریکی اضافه دارد
یون

معنی بار الکتریکی به انگلیسی

load (اسم)
مسئولیت ، بار ، محموله ، کوله بار ، بار الکتریکی ، عملکرد ماشین یا دستگاه

بار الکتریکی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

J md
Electrical charge

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• بار الکتریکی الکترون   • ایجاد بار الکتریکی به روش تماس   • بار پروتون   • ایجاد بار الکتریکی به روش القا   • فرمول بار الکتریکی   • بار الکتریکی پارچه پشمی   • بار الکتریکی زمین   • صمغ الکتریکی درجدول   • معنی بار الکتریکی   • مفهوم بار الکتریکی   • تعریف بار الکتریکی   • معرفی بار الکتریکی   • بار الکتریکی چیست   • بار الکتریکی یعنی چی   • بار الکتریکی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بار الکتریکی
کلمه : بار الکتریکی
اشتباه تایپی : fhv hg;jvd;d
عکس بار الکتریکی : در گوگل

آیا معنی بار الکتریکی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران