اپوزیسیون

/~opozisyon/

برابر پارسی: برابرنهش، رودررویی، ناپذیری

فرهنگ معین

(اُ پُ ) [ فر. ] (اِ. ) ۱ - موضع گیری مخالف در برابر یک نظریه یا سیاست . ۲ - حزب یا جبهة مخالف ، گروه مخالف (فره ).

پیشنهاد کاربران

اپوزیسیون قطعا گروهی سازمان یافته و منسجم از نیروهای سیاسی مخالف است. ولی اینکه برای براندازی اصل حاکمیت تلاش کنند محل بحث جدی است. زیرا فضای خالی بین برانداز و مخالف داخل حاکمیت که حزب سیاسی رسمی است را اپوزیسیون پر می کند. مثل جبهه ملی برای سلطنت شاهنشاهی و یا کارگزاران سازندگی سکولار درون انقلاب اسلامی.
...
[مشاهده متن کامل]

اینگه تعریف براندازی برای اپوزیسیون باشد صحیح نیست

آشوب و هرج و مرج پ انقلاب به نظر این مدلی میاد معنیش
گروه های سیاسی مخالفان حکومت هر کشور. مخالفان حکومت
اُپوزیسیون
آپادیان ، آپادیون
پورسیون و اپوزسیون بر مبنای نگرش دیالکتیکی چه هگلی یا ماتریالیسم دیالکتیک، تز و انتی تز هم هستند به عبارتی اضداد هم هستند، یکی دیگری را نفی می کند. بر بستر همین نگرش ریشه فرانسوی ان ضد می باشد. در مسائل
...
[مشاهده متن کامل]
سیاسی، کلماتی مانند �پوزیسیون� و �اپوزیسیون� به وجود آمده اند. اما این تعاریف در طول زمان دگرگونی شد.

اشتراک نظر گروه های مخالف یک نظام برای رسیدن به هدفی مشترک
معارضان
مثل معارضان سوریه
برابرنهش خیلی خنده داره
اپوزوسیون: رسانه های دشمن، گروه های بدخواه. . .
واژه ی گروه مخالف واژه ی خوبی نیست زیرا مخالف عربی است و تا جایی که می توانیم باید از واژگان پارسی بهره ببریم.
ملی گرا واژه ی بهتریست
اپوزیسیون = مخالفان حکومت
اپوزیسیون ( به فرانسوی: Opposition ) در اصطلاح سیاست به مجموعه افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی گفته می شود که در صدد براندازی نظام حاکم هستند. این امر لزوماً به معنی مخالفت با اصل نظام حکومت نیست، بلکه ممکن است به مخالفت با آن بخش که دولت را در دست دارد تنزل کند. مثال این واژه در نظام های پارلمانی در مورد گروه های مخالف دولت یا در مورد گروهی از جامعه که با سیاست های دولت موافق نباشند به کار برده می شود.
...
[مشاهده متن کامل]

فرهنگستان زبان فارسی واژه گروه مخالف را به جای �اپوزیسیون� پیشنهاد داده است.
ریشه لاتین کلمه ( Opposite ) به معنای ضد از کلمهٔ اپوزیسیون است.
Opposition ( politics )
Political force against the political force in charge of the government
In politics, the opposition comprises one or more political parties or other organized groups that are opposed, primarily ideologically, to the government ( or, in American English, the administration ) , party or group in political control of a city, region, state, country or other political body. The degree of opposition varies according to political conditions. For example, in authoritarian and democratic systems, opposition may be respectively repressed or desired.

مخالف حکومت ورژیم هر کشوری
بنده تعجب میکنم چگونه فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه ای مثل گروه مخالف رو برای این واژه پیشنهاد داده
در حالی که حتی با اندکی اندیشیدن به معنی واژه اپوزوسیون میتونست به برابرهای بسیار بهتری مثل "پادگرایان" برسه
...
[مشاهده متن کامل]

واژه opposite به معنی پاد یا ضد هست و واژه opposition با واژه پادگرایان تطابق و همنهشتی داره که هیچ بلکه بسیار هم تلفظش راحتتر از واژه پیشنهادی یعنی گروه مخالف هست
به نظر من: opposition=پادگرایان.
oppostionist=پادگرا.

اپوزیسیون Opposition : [ اصطلاحات مجلسی ] واژه فرانسوی به معنای مخالفت و گروه مخالفان. در معنای وسیع به کوشش احزاب و گروه هایی گفته می شود که برای دستیابی به هدف هایی در جهت مخالف هدف های دارندگان قدرت
...
[مشاهده متن کامل]
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی صورت می گیرد. در معنای محدود اپوزیسیون به گروهی گفته می شود که از حکومت حمایت نمی کند و با آن پیوسته نیست.

گروه، حزب و جناح مخالف حکومت و نطام هر کشور
گروههای سیاسی مخالف با حکومت هرکشور
اپوزیسیون =ضدیتگران
گروه مخالف
اپوزیسیون احزاب و گروه‏های سیاسی سازمان‏یافته‏ای است که مخالف حکومت مستقر می‏باشند و تحت حمایت قانون از آن انتقاد می‏کنند، در صورت کسب آرای اکثریت مردم در انتخابات آزاد، قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می‏گیرند.
در اصل فرانسوی است و در این زبان به معنی «مخالفت» یا «مخالفان»
در اصطلاح:احزاب و گروه‏های سیاسی سازمان‏یافته‏ای است که مخالف حکومت مستقر می‏باشند و تحت حمایت قانون از آن انتقاد می‏کنند، در صورت کسب آرای اکثریت مردم در انتخابات آزاد، قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می‏گیرند.
...
[مشاهده متن کامل]

مهمترین وظیفه ی اپوزیسیون آن است که به انتخاب کنندگان امکانات انتخاب دیگری را نشان دهد و از این راه امکان انتخابات درست تر را فراهم کند. اپوزیسیون مظهر حکومت احتمالی آینده است. در نظام های یک حزبی اپوزیسیون به صورت رسمی و قانونی وجود ندارد.

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٠)

بپرس