برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

اهل کتاب

/'ahleketAb/

معنی اهل کتاب در لغت نامه دهخدا

اهل کتاب. [ اَ ل ِ ک ِ ] (اِخ ) جهودان و ترسایان. (آنندراج ) (ترجمان القرآن ترتیب عادل بن علی ) (مهذب الاسماء نسخه ٔ خطی ). یهود و نصاری. (ناظم الاطباء) :
تا مر اهل کتاب را مهمان
کند آن خرترین اهل کتاب.
سوزنی.
و رجوع به حکمت الاشراق ص 304 و المعرب جوالیقی و فهرست آن شود.

معنی اهل کتاب به فارسی

اهل کتاب
جهودان و ترسایان

معنی اهل کتاب در فرهنگ معین

اهل کتاب
( ~ِ کِ) [ ع . ] (اِمر) پیروان مذاهبی که دارای کتاب هستند و عبارتند از:مسلمانان ، یهودیان ، زرتشتیان و مسیحیان .

اهل کتاب در دانشنامه اسلامی

اهل کتاب
مقصود از اهل کتاب، پیروان مذاهب و ادیانی می باشند که پیامبر آنان دارای کتابی بوده است که از سوی خداوند برای هدایت انسان ها به او وحی شده باشداز آن در بسیاری از باب های فقهی مانند طهارت، صلات، جهاد، نکاح و صید و ذباحه، از جهات مختلف بحث شده است.
منشأ اطلاق عنوان اهل کتاب به گروه های یاد شده، کتاب و سنّت است. اما اهل کتاب اصطلاحی فقهی است که برای اولین بار در قرآن از آن یاد شده استقرآن کریم در سوره های مختلف از اینان یاد نموده استتعبیراتی که قرآن استعمال نموده است در عین تعدد در لفظ کتاب با یکدیگر مشترک هستند، بدین ترتیب که قرآن گاهی از اینان با اصطلاح مشهور «اهل کتاب» و گاهی با«الذین آتیناهم الکتاب» و گاهی با «الذین اوتوا الکتاب» یاد می کند.
گستره عنوان اهل کتاب
فقها با استناد به آیات قرآن و روایات، عنوان اهل کتاب را در رتبه اول شامل: یهودیان، نصرانیان (مسیحیان) و مجوسی (زرتشتیان) نموده اند و سپس پیروان بعضی از مذاهب مانند صائبین را نیز به عنوان اهل کتاب ملحق نموده اند.از این رو، کافران کتابی را به اهل کتاب یعنی یهود و نصاری و به کسانی که شبهه داشتن کتاب نسبت به آنان می رود یعنی مجوسیان، تقسیم کرده اند؛ هر چند گروه دوم در حکم - یعنی پذیرش جزیه - ملحق به اهل کتاب هستند. در این که سامریّه و صابئین از اهل کتابند یا نه، اختلاف است.
← ۱- یهودیان (کلیمیان)
اهل کتاب به حربی و ذمّی تقسیم می شوند.
احکام شرعی اهل کتاب
...
اهل کتاب
اهل کتاب، در اصطلاح اسلامی به پیروان ادیانی گفته می شود که از دیدگاه اسلام پیامبر آنان دارای کتابی الهی برای هدایت انسان ها بوده است. یهودیان و مسیحیان از مصادیق مسلم این اصطلاح در فرهنگ اسلامی بوده اند. پیروان دین زرتشت و صابئین نیز نزد گروهی از عالمان اسلامی، از اهل کتاب دانسته شده اند.
اهل کتاب اگرچه به عنوان مفهومی فقهی به کار می رود اما سابقه کاربرد این اصطلاح به دوران پیش از اسلام بر می گردد.
در بسیاری از باب های فقه اسلامی مانند طهارت، نماز، جهاد، ازدواج و صید و ذباحه، از زوایای مختلف درباره احکام اهل کتاب بحث شده است.اهل کتاب از سوی حاکم اسلامی بین پذیرش اسلام و التزام ...


اهل کتاب در دانشنامه ویکی پدیا

اهل کتاب
اهل کتاب، عبارتی است در قرآن، و منظور از آن کسانی است که به یکی از ادیان یهود، نصاری، مجوس و صابئین باور دارند (سوره حج آیه ۱۷). اصل این واژه برگرفته از واژه (به عبری: עם הספר) به معنی «امت کتاب» که یهودیان به خود اطلاق می کرده اند. اهل کتاب به همه پیروان پیامبران اولوالعزم اطلاق میگردد که همگی دارای کتاب بودند . صابئین از یحیی و نوح ، مجوس از زرتشت و ابراهیم ، یهود از موسی و نصاری از عیسی . سایر پیامبران اهل کتاب مروجان پیامبران اولوالعزم اند.
طهارت اهل کتاب و مشرکان، نوشته محمد حسن زمانی
نظر صوفیان در مورد طهارت اهل کتاب
نجاست اهل کتاب همواره مورد اختلاف فقهای شیعه و روایات بوده است. برخی فقها معتقدند، اهل کتاب، که مسیحیان و یهودیان از این دسته اند، کافر و نجس هستند، در حالیکه فقهای دیگری، اهل کتاب را از این موارد استثنا دانسته اند.
برخی نیز مجوسان (در عربی مجوس غالباً به معنی زرتشتی است) را از این دسته، و نجس می دانند. بطور نمونه، سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، «مرتد و یهود و نصاری و مجوس» را نجس دانست اند. و روح الله خمینی نیز «غیر مسلمان از هر دین و مذهبی که باشد» را «محکوم به نجاست» دانسته است.
برخی فقهای دیگر، من جمله صافی گلپایگانی، سید علی سیستانی، و محسن کوچه باغی تبریزی نیز اهل کتاب (بمعنای یهود و نصاری و مجوس) را بنابر قول مشهور نجس دانسته اند. در این میان سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی نجاست یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان را بنابر احتیاط اعلام نموده اند.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اهل کتاب در دانشنامه آزاد پارسی

اهلِ کتاب
در قرآن و فقه، پیروان پیامبری که دارای کتاب آسمانی بوده باشد. تعبیراتی که در قرآن برای اشاره به آن ها استعمال شده در عین تعدد، در لفظ کتاب با هم مشترکند مانند «اهل کتاب»، «الّذین آتَیْناهم الکتاب» (کسانی که به آن ها کتاب آسمانی داده شده). اهل کتاب در درجۀ اول شامل یهودیان و مسیحیان است و صابئین و زردشتیان (با استناد به حج، ۱۷) نیز معمولاً جزو اهل کتاب شمرده می شوند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «ایرانیان زردشتی، کلیمی (یهودی) و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند» (اصل ۱۳). اهل کتاب، از کافران ذمی به شمار می روند، یعنی فقه اسلامی این اختیار را به آنان داده است که در مملکت اسلام میان باقی ماندن بر دین خود و پرداخت جزیه، و یا پذیرفتن اسلام یکی را انتخاب نمایند. در صورت اول در ذمۀ اهل اسلام هستند و جان و مال آن ها در امان است و می توانند با مسلمانان همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند به شرطی که از آنچه منافات با امان دارد (مانند کمک به مخالفین و سوءقصد به مسلمانان)، و از فتنه و اظهار منکرات و استخفاف اسلام و امثال آن برکنار باشند. در این صورت به آنان ذمّی یا اهل ذمّه یا مُعاهِد نیز می گویند (در مقابل حربی). برخی از فقها اهل کتاب را نجس و تعدادی نیز چون شیخ طوسی، شیخ مفید، مقدس اردبیلی، فیض کاشانی و آخوند خراسانی، به ویژه فقهای متأخّر، آنان را پاک می دانند. فقهای اهل سنّت غالباً معتقد به پاک بودن اهل کتاب هستند. دربارۀ ذبیحۀ اهل کتاب (حیوانات حلال گوشتی که آنان ذبح می کنند) برخی چون سید مرتضی و شیخ طوسی، به حرمت آن اعتقاد دارند و برخی نیز مانند ابن ابی عقیل و ابن جنید آن را حلال می دانند. دربارۀ ازدواج با آنان چند نظر مطرح است؛ برخی آن را مطلقاً حرام و برخی دیگر آن را مطلقاً جایز می شمرند و برخی نیز قایل به تفصیل هستند و فقط ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را جایز می دانند.

اهل کتاب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبینا
(عبارت قرآنی) هریک از پیروان ادیان برخوردار از کتاب الهی شامل اسلام مسیحیت آیین یهود و دین زرتشت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اهل کتاب نجس هستند   • پیروان مذاهب دارای کتاب در جدول   • نام پیروان مذاهب دارای کتاب   • اهل کتاب به چه چیزی اعتقاد دارند؟   • معنی پیروان مذاهب دارای کتاب   • حکم اهل کتاب   • منظور از اهل کتاب در اسلام چه کسانی هستند   • ویژگی های اهل کتاب   • معنی اهل کتاب   • مفهوم اهل کتاب   • تعریف اهل کتاب   • معرفی اهل کتاب   • اهل کتاب چیست   • اهل کتاب یعنی چی   • اهل کتاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اهل کتاب

کلمه : اهل کتاب
اشتباه تایپی : hig ;jhf
آوا : 'ahleketAb
نقش : اسم
عکس اهل کتاب : در گوگل

آیا معنی اهل کتاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )