برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

انقیاد

/'enqiyAd/

مترادف انقیاد: اطاعت، پیروی، تابعیت، تبعیت، تسلیم، تمکین، طاعت، فرمانبرداری

برابر پارسی: گردن نهادن، پیروی

معنی انقیاد در لغت نامه دهخدا

انقیاد. [ اِ ] (ع مص ) گردن دادن و کشیده شدن ستور. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). کشیده شدن ستور. (از اقرب الموارد). کشیده شدن و تن بدادن. (تاج المصادر بیهقی ). گردن دادن. (صراح اللغة). کشیده شدن. (مصادر زوزنی ) (از آنندراج ). استقاده. گردن نهادن. استسلام. تن دادن. (یادداشت مؤلف ). || خوارو رام شدن ستور. (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء).خاضع و خوار شدن و اطاعت کردن و مذعن شدن. (از اقرب الموارد). رام شدن. (مصادر زوزنی ). رام شدن و فروتنی نمودن. (آنندراج ). || روشن شدن راه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || (اِمص ) اطاعت و فرمانبرداری و رام شدگی. (ناظم الاطباء). فرمانبرداری. (آنندراج ) (غیاث اللغات ) : حال طاعتداری و انقیاد و متابعت سلطان... بسزا بازگردانید. (تاریخ بیهقی ص 376). سر بخط انقیاد آوردند. (کلیله و دمنه ). به مطاوعت و انقیاد برحسب مراد او کمر بست. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). کمینه بنده از امتثال و انقیاد چاره ندید. (جامعالتواریخ رشیدی ).
- انقیاد نمودن ؛ فرمانبرداری کردن : روی گفتار نیست انقیاد باید نمود. (تاریخ بیهقی ). اصحاب اطراف حکم اصحاب را انقیاد نمودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || فروتنی و خضوع. (ناظم الاطباء). فروتنی. (آنندراج ).

معنی انقیاد به فارسی

انقیاد
خوارورام شدن، گردن نهادن، مطیع شدن ، فرمانبرداری و فروتنی
۱ - ( مصدر ) رام شدن مطیع شدن کسی را گردن نهادن . ۲ - ( اسم ) فرمانبرداری اطاعت رامی . ۳ - فروتنی . جمع : انقیادات.

معنی انقیاد در فرهنگ معین

انقیاد
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) رام شدن ، مطیع شدن . ۲ - (اِمص .) فرمانبرداری . ۳ - فروتنی . ج . انقیادات .

معنی انقیاد در فرهنگ فارسی عمید

انقیاد
۱. گردن نهادن، مطیع شدن، فرمانبرداری.
۲. فروتنی.
۳. [قدیمی] خوار و رام شدن.

انقیاد در دانشنامه اسلامی

انقیاد
انقیاد، امتثالِ حجت شرعی یا عقلیِ غیر مطابق با واقع است.
انقیاد، در مقابل تجری و به معنای موافقت اعتقادی با حجت شرعی یا عقلی است، هر چند در واقع موافقتی صورت نگرفته باشد، مانند آن که مکلف عملی را به اعتقاد وجوب آن به جا آورد، ولی در واقع واجب نباشد. به بیان دیگر، انقیاد عبارت است از موافقت اعتقادی، در صورتی که آن اعتقاد موافق با واقع نباشد.
فرق انقیاد با تجری
تجری و انقیاد، هنگامی پیش می آید که قطع انسان به تکلیف، مخالف واقع باشد. پیروی از چنین قطعی را انقیاد و مخالفت با آن را تجری می گویند.
نکته
منقاد، مستحق مدح و ثواب است، زیرا برای انجام خواسته مولا اقدام نموده ولی به خطا رفته است. در کتاب «دروس فی علم الاصول» آمده است: «و کما یستحق المتجری العقاب کالعاصی، کذلک یستحق المنقاد الثواب بالنحو الذی یفترض للممتثل، لان قیامهما بحق المولی علی نحو واحد...».
در قرآن کریم آمده است که آسمان ها گوش به فرمان خدا هستند.
آسمان ها، فرمانبر خدا هستند.ثم استوی الی السماء... فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اذا السماء انشقت • و اذنت لربها و حقت.
← طوفان نوح
آسمان ها، خاضع و تسلیم در برابر خدا هستند.... بل له ما فی السموت والارض کل له قنتون. («قنوت»، مصدر «قنتون» به معنای اطاعت خاضعانه است.) و له من فی السموت و الارض کل له قنتون. ثم استوی الی السماء... فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. تکاد السموت یتفطرن من فوقهن... (مقصود از «تکاد السموت یتفطرن» این است که آن ها از هیبت خدا نزدیک است فرو بریزند، و این از روحیه تسلیم آن ها در برابر خدا حکایت می کند.)
در این مقاله آیات مرتبط با انقیاد آسمان ها معرفی می شوند.
آسمان ها، فرمانبر خدا:۱. «ثم استوی الی السماء... فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین؛
فصلت/سوره۴۱، آیه۱۱. &nbs ...

معنی انقیاد به انگلیسی

submission (اسم)
واگذاری ، سرافکندگی ، تابع ، انقیاد ، تسلیم ، تفویض ، اطاعت ، فرمان برداری ، اظهاراطاعت
subjection (اسم)
استیلاء ، انقیاد ، پیروی
sufferance (اسم)
طاقت ، انقیاد ، شکیبایی ، رضایت ضمنی ، سکوت موجب رضا
binding (اسم)
انقیاد ، جلد ، شیرازه ، صاحفی
subjugation (اسم)
انقیاد ، اطاعت ، مطیع سازی ، مقهور سازی

معنی کلمه انقیاد به عربی

انقیاد
تغليف

انقیاد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسمین
گردن نهادن به امری از روی اجبار و مصلحت،تحمل تا چاره اندیشی.در این باره رجوع کنید به نامه مسعود غزنوی به خوارزمشاه آلتونتاش صفحه هشتادو هشت، سطرچهاردهم ار کتاب تاریخ بیهقی چاپ دکتر غنی و دکتر فیاض تهران 1324 شمسی:...و در نهان سوی ما پیغام فرستاد که "امروز البته روی گفتار نیست،انقیاد باید نمود به هرچه خداوند بیند و فرماید"
HBTRILL
طوع و تنفیذ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انقیاد زنان   • تجری   • انقیاد چیست؟   • امتثال   • انقیاد در زبانهای برنامه نویسی   • معنی رانده شده   • انقیاد و زمان انقیاد   • کلید انتخاب مسیر الکتریکی   • معنی انقیاد   • مفهوم انقیاد   • تعریف انقیاد   • معرفی انقیاد   • انقیاد یعنی چی   • انقیاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انقیاد

کلمه : انقیاد
اشتباه تایپی : hkrdhn
آوا : 'enqiyAd
نقش : اسم
عکس انقیاد : در گوگل

آیا معنی انقیاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )