برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1633 100 1
شبکه مترجمین ایران

انسان گرایی

معنی انسان گرایی به فارسی

انسان گرایی
[humanism] [جامعه شناسی] نظامی در اندیشه و رویکردی در کنش اجتماعی که انسان را محور دغدغه های خویش در برابر جهان هستی قرار می دهد

انسان گرایی در دانشنامه اسلامی

واژه انسان گرایی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • انسان گرایی (فلسفه)، یا امانیسم، از مکاتب فلسفه غرب به معنای اصالت اراده و خواست انسان• انسان گرایی (روان شناسی)، یا روان شناسی نیروی سوم، از مکاتب روان شناسی به معنای پرهیز از جبرگرایی در رفتار انسان و اصالت اراده
...

انسان گرایی در دانشنامه ویکی پدیا

انسان گرایی
انسان گرایی (هومانیسم، اومانیسم یا اُمانیسم: Humanism)، جهان بینی فلسفی و اخلاقی است که بر ارزش و عاملیت انسان ها به صورت فردی یا جمعی تأکید دارد و عموماً تفکر نقادانه و شواهد (عقلانیت و تجربه گرایی) را بر پذیرش دگم اندیشی و خرافات ترجیح می دهد. در انتقاد از برخی مضامین انسان گرایی فراانسان گرایی مطرح شده است.
Tony Davies, Humanism, (London and new york), 1997, p.۱۲۵–۹
پراگماتیسم و اومانیسم، مقاله ای از محمود خاتمی
واژهٔ انسان گرایی، نهضتی فرهنگی فکری است که در خلال دوران تجدید حیات فرهنگی (رنسانس) به دنبال ایجاد رغبت و تمایلی که نسبت به آثار برجستهٔ یونانی و رومی پدید آمده است. واژه انسان گرایی (Humanism) را فردریچ نیتاما (Friedrich Immanuel Niethammer) از واژه "humanitas" برگرفت ."humanitas" کلمه ای لاتین از سری واژگان فیلسوفانه ای بود که سیسترون (Cicero) قبل از میلاد آن ها را ایجاد کرده بود.
انسان گرایان در میان مجردات انتهای دوران باستان و قرون وسطا، محققان و روحانیون، میان divinitas به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشأت می گرفت و humanitas یعنی حوزه هایی که به قضایای عملی زندگی دنیوی مربوط می شده است، فرق گذاشتند؛ و از آنجا که حوزهٔ دوم، بخش اعظم الهام و مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فزاینده یونان باستان می گرفت، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند خود را umanisti یا humanists نامیدند.
در برخی از موارد انسان گرایی در برابر خداگرایی قرار داده شده است. برای نمونه پروتاگوراس در رسالهٔ خویش «در باب خدایان» انسان را مقیاس همه چیز می داند و با این ادعا خدایان را انکار می کند و به همین دلیل از آتن تبعید می شود. سارتر در کتاب «اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر» (Existentialisme est un Humanism) کوگیتوی دکارتی را تنها نقطهٔ تمایز اگزیستانسیالیسم از بقیهٔ فلسفه ها و «تنها مبنای ممکن برای انسان گرایی» می داند. برخی، از انسان گرایی، به عنوان ایمان به خدای حقیقی یعنی ایمان به خود انسان یاد می کنند. از نظر آن ها با این که یک ندای درونی در انسان می گوید که خدا هست ولی چون انسان آن را نمی بیند پس نباید در مورد آن اظهار نظر نماید و فعلاً آن چیزی که هست و انسان آن ر ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انسان گرایی در دانشنامه آزاد پارسی

انسان گرایی (humanism)
(یا: اومانیسم) رویکرد غیر دینی به زندگی، با تأکید بر مسئولیت و مجاهدت آدمی در شکل دادن به هستی فردی، اجتماعی و جهانی. مکتب انسان گرایی می پذیرد که آدمیان، همانند همۀ موجودات جاندار، در جهانی صرفاً طبیعی وجود دارند و عمل می کنند و هستی نیروهای فوق طبیعی از قبیل خدایان را انکار می کند. این مکتب عمداً هیچ گونه نظام عقیدتی ممتاز و مشخصی ندارد؛ هیچ آموزۀ ثابت و طرح ریزی شده، هیچ آیین وحدت بخش یا حتی هیچ اصل مورد توافقی در این مکتب مشاهده نمی شود. به همین دلیل، نه یک جنبش انسان گرایانه بلکه تعداد زیادی جنبش انسان گرایانه، با نام های متعدد، در سطح جهان وجود دارند. این نهضت ها ممکن است عقاید و اصول مشابهی داشته باشند، اما هیچ تعریف مشترک و پذیرفته شده ای در مورد انسان گرایی ندارند. پس، «انسان گرایی» اصطلاحی است عام، شامل طیف وسیعی از معتقداتی که گروه های متعددی به آن ها پای بندند. برخی از این گروه ها ترجیح می دهند که از واژه های دیگری غیر از انسان گرایی، از قبیل خردگرایی، خداناگرایی (الحاد)، و سکولاریسم یا دنیوی گری، استفاده کنند.
تاریخچه. واژۀ انسان گرایی در اوایل قرن ۱۹ وضع شد و تا قرن ۲۰ هیچ جنبش انسان گرایانه ای شکل نگرفت. اما سرچشمۀ سنّت انسان گرایانه را می توان از یونان باستان، در زمان فیلسوفان یونانی بزرگی چون افلاطون و سقراط، دانست. یونان قدیم شاهد شروع آموزش و پرورش به معنایی که ما استنباط می کنیم، یعنی شروع مطالعۀ تاریخ، فلسفه، هنر نمایش، دستور زبان، منطق، ریاضیات، و اختر شناسی، بود. در این دوره تلاش بر آن بود که تعالی و کمال از راه تعلیم و تربیت کسب شود، اصول مسلّم دانش به دست آیند و استعدادهای بالقوّۀ آدمی به ظهور رسند. همین تأکید بر پرورش و شکوفایی انسان است که با انسان گرایی عصر حاضر ارتباط دارد. روم باستان تأکید یونان بر هنرهای آزادگان، را پی گرفت و اصطلاح یونانی «انکوکلیا پایدیا» هنگامی که به لاتینی ترجمه شد به صورت «هومانیتاس» درآمد. این واژه، که به منزلۀ میراثی از دنیای باستان باقی مانده است، اشاره داشت به شناخت هنرها در ارتباط با دنیای آدمی، برخلاف واژۀ «دیوینیتاس»، که به مطالعۀ الهیاتمربوط می شد. همین نوع تأکید بر انسان، به جای تأکید بر خدا، از مشخصه های دو دورۀ دیگر تاریخ است: عهد رنسانس، و عصر «روشنگری». ر ...

انسان گرایی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انسان گرایی چیست   • بالش نرم   • مکتب انسان گرایی در روانشناسی   • انسان گرایی سکولار   • بسیار لاغر شدن   • مکتب اومانیسم   • مانند فلز   • اومانیسم اسلامی   • معنی انسان گرایی   • مفهوم انسان گرایی   • تعریف انسان گرایی   • معرفی انسان گرایی   • انسان گرایی یعنی چی   • انسان گرایی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انسان گرایی

کلمه : انسان گرایی
اشتباه تایپی : hkshk 'vhdd
عکس انسان گرایی : در گوگل

آیا معنی انسان گرایی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )