برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

انسان شناسی

معنی انسان شناسی به فارسی

انسان شناسی
[anthropology] [باستان شناسی] پژوهش دربارۀ نوع انسان و فرهنگ و تکامل او
[physical anthropology] [باستان شناسی] زیرشاخه ای از انسان شناسی که از دیدگاه زیست شناختی به پژوهش دربارۀ ساختارهای زیستی و جسمانی و تکامل انسان می پردازد
[biocultural anthropology] [باستان شناسی] زیرشاخه ای از انسان شناسی که با ادغام انسان شناسی جسمانی و باستان شناسی به پژوهش دربارۀ سامانه های زیست شناختی پیش از تاریخ می پردازد
[cultural anthropology] [باستان شناسی] زیرشاخه ای از انسان شناسی که بدون توجه به زمینه های زیست شناختی انسان، به بررسی ویژگی های اجتماعی و زبان شناختی و فن شناختی و رفتارهای خویشاوندی می پردازد متـ . انسان شناسی اجتماعی social anthropology
[palaeoanthropology] [باستان شناسی] پژوهش دربارۀ منشأ انسان و تکامل زیست شناختی او براساس بقایای سنگواره ای

انسان شناسی در دانشنامه اسلامی

انسان شناسی
سؤال از منشا انسان، تحول او، هدف از آفرینش، عهد و مسؤولیت او، ریشه در اندیشه های انسان شناختی دارد که از بدو خلقت انسان و در ادیان مختلف مورد بحث است. اسلام نیز به مسایل دقیق انسان شناختی توجه دارد. این نوشتار پس از بررسی اصطلاح انسان شناسی، به رویکردهای آن می پردازد و در پایان، انسان شناسی دینی و وحیانی مورد شناسه قرار می گیرد.
من چرا بی خبر از خویشتنــم مــن کیم تا که بگویم که منممن بدین جا ز چه رو آمده ام کیست که تا کو بنماید وطنمآخرالامر کجا خواهــم شـــد چیست مرگِ من و قبر و کفنمگاه بینم که در این دار وجود با همــه هــمدم و هم سخنمگــاه انــسانم و گــه حیـوانم گاه افراشته و گــه اهــرمـــنمانسان که میان دو بی نهایت است، از یک سو آن چنان می تواند پرواز کند که از ملک برتر شود و پا به عرش گذارد؛طیران مرغ دیدی تو زپای بند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیّتو از سوی دیگر آن چنان سقوط نماید که حتی شایسته نام حیوان نباشد.انسان کیست؟ چیست؟ جایگاه او در نظام خلقت کجاست؟ مقصد و منتهایش چیست؟ فلسفه آفرینش او چه می باشد؟ کمال او در چیست؟. .. و هزاران سؤال دیگر که آدمیان را به خود مشغول می دارد. آنان که در پی رسیدن به ره منزل سعادت می باشند و بودن را تصادفی و بدون معنا نمی دانند، همواره در پی دریافت پاسخ به سر می برند.شناخت انسان؛ یعنی شناخت استعدادها و توانایی های او، شناخت غایت و کمال او و شناخت راه سعادت او.انسان در لغت، از ماده اُنس به معنای قرب و ظهور است و انسان را انسان نامیده اند؛ زیرا قوام و دوامی برای او نیست؛ مگر در انس و نزدیکی بعضی با بعض دیگر.این واژه ۶۵ بار در قرآن مجید به کار رفته است، که مراد از آن جسد و صورت ظاهری نمی باشد، آن چنانکه در بشر مراد است، بلکه باطن و نهاد و استعداد و انسانیّت و عواطف او در نظر است.انسان شناسی، عهده دار تحلیل و بررسی واقعیتی به نام انسان است. از آن جا که انسان موجودی بسیار پیچیده و دارای ابعاد وجودی متنوع می باشد، هر شاخه از معرفت که به گونه ای به شناخت بعد و جنبه ای از انسان به پردازد، در واقع به شناخت انسان پرداخته است و شایسته عنوان انسان شناسی است.
معنای انسان شناسی
انسان شناسی (Anthropology) در لغت به معنای (مطالعه انسان یا صفات انسانی) است، اما در اصطلاح و به عن ...


انسان شناسی در دانشنامه ویکی پدیا

انسان شناسی
انسان شناسی یا آنتروپولوژی (به انگلیسی: anthropology) بخشی از علوم اجتماعی است و علم گسترده در خصوص توضیح ابعاد وجودی انسان است، که حوزهٔ گسترده ای از فرهنگ تا تاریخ تکامل انسان را در برمی گیرد. ریشه های آن در علوم انسانی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. ماهیت انسان شناسی از دیرباز، مقایسهٔ بین فرهنگی بوده است و نسبی گرایی فرهنگی، اصلی اساسی در روش تحقیق انسان شناسی شده است.
روانشناسی
مردم شناسی فلسفی
مردم شناسی زیستی
مردم شناسی فرهنگی
اسطوره شناسی
زبان شناسی
دوگانگی جان
باستان شناسی
نشانه شناسی
مردم شناسی علم است و از این رو قادر به تبیین، پیش بینی و کنترل روابط پایدار بین نمودهای حوزه فرهنگ انسانی یا جامعه بشری است.
Āntropoloźi، معنی اصطلاح اتنولوژی است و از سال ۱۷۸۷ «شوان Chavanne» سویسی آن را به کار برده است. این رشته، اکنون برای مطالعه جوامع ابتدایی و انسان فسیل در کنار انسان شناسی جسمانی به کار می رود. مردم شناسی زندگی اجتماعی و حیات فکری و فرهنگ انسان را با توجه به سیر تاریخی و مناسبات طبیعی و اجتماعی بررسی می کند و ویژگی های جسمانی و زندگی فکری و فرهنگی انسان های نخستین و جوامع ابتدایی را می کاود. می توان گفت این علم آیینه تمام نمای جامعه معاصر است یعنی می تواند علل به وجود آمدن سازمان ها و بنیان های کهن فرهنگی جامعه بشری را که برخی در جوامع معاصر رایج و برخی دیگر متروک شده اند کشف نماید.
تحقیقات و نظرات متخصصان این رشته ها نشان داده است که هرجا مطالعه دربارهٔ انسان به صورتی عمومی و کلی و همه جانبه است اصطلاح آنتروپولوژی، و هر جا به صورتی منطقه ای، محدود و مربوط به یک زمینه است، اصطلاح اتنولوژی به کار می رود. در سال ۱۳۴۹ «شورای وضع و قبول لغات و اصطلاحات اجتماعی» با در نظر گرفتن همه جوانب و مراتب، اصطلاح انسان شناسی را در مقابل کلمه آنتروپولوژی، به مفهوم وسیع کلمه (مطالعه عمومی انسان، شامل روانشناسی ,جسمانی، باستانی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی) و اصطلاح مردم شناسی را در مقابل کلمه اتنولوژی، به معنی مطالعه هر یک از نهادهای انسانی (اقتصادی، اجتماعی، دینی، سنتی و فرهنگی) در محدوده معین برگزید.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

انسان شناسی در دانشنامه آزاد پارسی

انسان شناسی (anthropology)
(متشکل از دو واژۀ یونانی: anthropos، به معنی «انسان»، و logos، به معنی «شناخت») مطالعۀ نوع بشر؛ مطالعۀ تنوّع فرهنگی، اجتماعی، و جسمانی نوع انسان هم در گذشته و هم در زمان حال. انسان شناسی به دو شاخۀ وسیع تقسیم می شود: انسان شناسی زیستی، که می کوشد دگرگونگیِ زیستیِ آدمی را از دیدگاهی تکاملیتبیین کند؛ و شاخه گسترده ترِ آن انسان شناسی فرهنگی، که می کوشد تنوع فرهنگ های انسانی را توصیف کند. این انسان شناسی فرهنگی، عناصر فرهنگی جامعه را مطالعه می کند؛ اما جامعه شناسی، کلیّت و ساختارها و نمادهای اجتماع را مطالعه می کند.انسان شناسی زیستی. انسان شناسی زیستی با دیرین شناسی، نخستی شناسی، انطباق پذیری انسان، جمعیت شناسی، ژنتیک جمعیتو رشد و تحول انسان مرتبط است. انسان شناسی یکی از بخش های علوم اجتماعی است.
مشاهدۀ مشارکتی. یکی از روش های اصلی انسان شناسی فرهنگی مشاهدۀ مشارکتیاست که در آن پژوهشگر به مدت یک سال یا بیشتر در بطن فرهنگ دیگری به سر بَرَد، به زبان محلی سخن گوید، و در همۀ جنبه های زندگی روزمره مشارکت کند؛ و پس از این مدت دربارۀ آن فرهنگ مطالبی بنویسد. لوئیس هنری مورگان، حقوقدان امریکایی، در دهۀ ۱۸۷۰ به مطالعۀ اقوام سرخپوست ایراکویی، براساس نظریۀ تکاملی چارلز داروین، پرداخت؛ و نتایج مطالعات خود را در ۱۸۷۷ با عنوان «جامعۀ باستان» منتشر کرد. کتاب جامعۀ باستان پایه و اساس دانش انسان شناسی شد که در اواخر قرن ۱۹ با تحقیقات جان فریزر و کارل مارکس توسعه یافت. در اوایل قرن بیستم انسان شناسی به سه شاخۀ انسان شناسی زیستی، انسان شناسی فرهنگی و زبان شناسی تقسیم شد؛ که انسان شناسی فرهنگی با کارهای مالینوفسکی، روت بندیکت، مارگارت مید، فرانس بوآس و لوی استروس وارد مرحلۀ پویایی شد.
انتشارگرایی. بسیاری از انسان شناسان عقیده دارند که سیر پیشرفت عمدتاً ناشی از انتشار یا وام گیری فرهنگیاست. نظریۀ انتشارگراییدر دو دهۀ ۱۸۸۰ و ۱۸۹۰ طرفداران بسیار یافت و در دهۀ ۱۹۲۰ با ویلیام پِریو گرافتون الیوت اسمیتکه استدلال می کردند همۀ فرهنگ ها از مصر سرچشمه گرفته اند به اوج خود رسید.
کارکردگرایی. در ۱۸۹۸ نقطۀ عطفی فرارسید. آلفرد کورت هَدُن، از بیم آن که مبادا «قبیله های ابتدایی» درپی ظهور تمدن به سرعت از بین بروند و اطلاعات گرانبها برای همیشه نابود شو ...

معنی کلمه انسان شناسی به عربی

علم الاجناس البشرية

انسان شناسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
انسان شناسی ANTHROPOLOGY :[اصطلاح جامعه شناسی] یکی از شاخه های علوم اجتماعی که با جامعه شناسی رابطه ی نزدیک دارد و اساساً فرهنگهای سنتی و تکامل نوع انسان را مورد مطالعه قرار می دهد.
منبع https://rasekhoon.net

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انسان شناسی pdf   • انسان شناسی فلسفی   • انسان شناسی در قرآن   • کتاب انسان شناسی   • انسان شناسی چیست   • انسان شناسی در اسلام   • مردم شناسی و فرهنگ   • انسان شناسی دینی   • معنی انسان شناسی   • مفهوم انسان شناسی   • تعریف انسان شناسی   • معرفی انسان شناسی   • انسان شناسی یعنی چی   • انسان شناسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی انسان شناسی

کلمه : انسان شناسی
اشتباه تایپی : hkshk akhsd
عکس انسان شناسی : در گوگل

آیا معنی انسان شناسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )