برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1392 100 1

اناهيتا

معنی اناهيتا در لغت نامه دهخدا

اناهیتا. [ اَ] (ص ) در اوستا، اناهیتا یا اناهیته مرکب از جزء «اَ»، ادات نفی + آهیته یعنی چرکین و پلید و ناپاک ، «اَ» نفی بنا بقاعده ٔ دستور زبان اوستایی ، چون بکلمه ٔ آهیته پیوسته مابین آنها نون وقایه فاصله شده است مانند انیران (= ان ایران = غیرایرانی ، بیگانه )، بنابراین اناهیته یعنی پاک و بی آلایش ، در اوستا این صفت بارها در مورد فرشتگان و اشیاء استعمال شده ، غالباً مهر و تشتر (تیر) و هوم و برسم و آب زور و فروغ و غیره بصفت اناهیته یعنی پاکی و بی آلایشی متصف شده اند . در پارسی باستان نیز همین کلمه چهار جا به معنی فرشته بما رسیده. (از مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسی ص 329). || (اِخ ) مخفف اناهیتا، ناهید است. بعدها اناهید و ناهیدرا بستاره ٔ زهره یعنی ستاره ٔ زیبایی که رومیان عنوان الهه ٔ وجاهت بدان داده اند اطلاق کرده اند. (از یشتهاج 1 ص 158 ببعد). و رجوع به زهره شود. || (اِخ ) ایزدی که بالاخص بدین نام موسوم است ایزد آب است که بنام اردوی سوره اناهیته خوانده شده. فرشته ٔ نگهبان آب. در آیین زردشتی نگهبانی عنصر آب با فرشته ٔاناهیتا (ناهید) است ، این فرشته در نزد ایرانیان قدیم دارای مقام بلند و ارجمندی است. برخی از خاورشناسان نوشته اند که ممکن است ناهید ایرانیان از اثر نفوذالهه ٔ سومر موسوم به ایشتار که بعدها در بابل و آشور هم پرستیده می شد بوجود آمده باشد، ایشتار که مادر و مولد نوع بشر تصور می شد در برخی از خصایص شباهتی با ناهید دارد و ممکن است بعدها در بیرون از حدود ایران بعضی از خصایص و رسومات دینی این الهه را ضمیمه ٔ پرستش ناهید ایرانی کرده باشند. اردشیر دوم هخامنشی ستایش ناهید را در نقاط مختلف ایران و در ممالکی که در تحت تصرف شاهنشاهان هخامنشی بود منتشر ساخت و مجسمه ٔ او را در معابد برپا نمود، آثار خطوط میخی که ازاردشیر دوم باقی مانده است دلیل است که در عهد این پادشاه ستایش ناهید و مهر در ایران بالا گرفته است.
- آتشکده های اناهیتا (ناهید) ؛ در ایران قدیم معابد بزرگی بنام اناهیتا وجودداشته است. معبد ناهید در همدان بخصوص مجلل و در همه جا معروف بوده است. بیشتر پوشاکهای فلزی این معبد در وقت فتح اسکندر بتاراج رفت ، از این تاریخ ببعد اشیاء قیمتی معبد در معرض دستبرد سلوکیدها بود تا آنکه مابقی آلات طلا و نقره ٔ آنرا ...

معنی اناهيتا به فارسی

اناهیتا، اناهیته: آلوده نشده، پاک، نام فرشته موکل بر آب که به ستاره زهره نیزاطلاق شده
در اوستا . اناهیتا یا اناهیته مرکب از جزئ ادات نفی و آهیته یعنی چرکین و پلید و نا پاک . نفی بنا به قاعده دستور زبان اوستایی چون به کلمه آهیته پیوسته ما بین آنها نون وقایه شده است مانند انیران بنابراین اناهیته یعنی پاک و بی آلایش . در اوستا این صفت بار ها در مورد فرشتگان و اشیائ استعمال شده . یا ایزدی که بالاخص بدین نام موسوم است ایزد آب که به نام اردوی سوره اناهیته خوانده شده .

معنی اناهيتا در فرهنگ فارسی عمید

= آناهیتا

اناهيتا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عليرضا كريمي وند
ستاره صبحگاهي. ايزد ملكه ابها. الهه پاكي و زيبايي عشق
ميثم ٥٨
دختر پاك و زيبايي عشق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم آناهیتا   • فیلم آناهیتا   • آناهیتا الهه آب   • آناهیتا درگاهی و اشکان خطیبی   • عکس اسم آناهیتا   • شرق اقصا   • مجسمه آناهیتا   • الهه آب در یونان   • معنی اناهيتا   • مفهوم اناهيتا   • تعریف اناهيتا   • معرفی اناهيتا   • اناهيتا چیست   • اناهيتا یعنی چی   • اناهيتا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اناهيتا
کلمه : اناهيتا
اشتباه تایپی : hkhiيjh
عکس اناهيتا : در گوگل

آیا معنی اناهيتا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )