برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1388 100 1

ام الکتاب

معنی ام الکتاب در لغت نامه دهخدا

ام الکتاب. [ اُم ْ مُل ْ ک ِ ] (ع اِمرکب ) فاتحه ٔ کتاب (قرآن )، زیرا در هر نماز بدان ابتدا می شود. (از لسان العرب ). سوره ٔ فاتحه از قرآن. (از لسان العرب ) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ام القرآن. || اصل کتاب (قرآن ). (از لسان العرب ) (از منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || لوح محفوظ. (لسان العرب ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). || قرآن مجید. (از لسان العرب ) (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). || معظم قرآن و محکمات آن : هوالذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. (قرآن 7/3)؛ او آن است که فرو فرستاده بر تو این نامه ، از اوست آیتهای استوار داشته و تمام کرده ، معظم قرآن و مایه ٔ دین داران و علم جویان آن است. (کشف الاسرار، ج 2 ص 15). و گفته اند هن ام الکتاب یعنی ام کل کتاب انزل اﷲ علی کل نبی فیهن کل ما احل و کل ما حرم ؛ یعنی آن آیات محکمات که در این قرآن بتو فروفرستادیم اصل همه کتاب خدای اند که پیغمبران را داد یعنی که همه را بیان حلال و حرام و فروش و حدود کردیم وروشن کردیم. (از کشف الاسرار ج 2 ص 17). و نیز قول خداوند: یمحوا اﷲ مایشاءُ و یثبت و عنده ام الکتاب. (قرآن 39/13). یعنی می سترد اﷲ تعالی آنچه خواهد و بر جای می دارد و می نهد آنچه می خواهد و مهر همه نسختها آن است که بنزدیک اوست. (کشف الاسرار ج 5 ص 210) :
حرف ظرف آمد درو معنی جواب
بحر معنی عنده ام الکتاب.
مولوی.
|| در تداول علوم عقلی ، عقل اول. (از تعریفات جرجانی ).

معنی ام الکتاب به فارسی

ام الکتاب
( اسم ) ۱- عقل اول ( تعریفات جرجانی ). ۲ - لوح محفوتظ : یمحوالله مایشائ و یثبت و عنده ام الکتاب . ( سوره ۱۳ رعد آیه ۳۹ ) . ( محو می گرداند خدا آنچه را بخواهد و ثابت میدارد و نزد اوست اصل کتاب

معنی ام الکتاب در فرهنگ معین

ام الکتاب
( ~. کِ) [ ع . ] (اِ.) ۱ - قرآن . ۲ - سورة فاتحه .

معنی ام الکتاب در فرهنگ فارسی عمید

ام الکتاب
۱. ام القرآن، سورۀ فاتحه.
۲. قرآن: فیض ام الکتاب پروردش / لقب امّی خدای ازآن کردش (جامی۱: ۶۸).
۳. لوح محفوظ.
۴. (تصوف) عقل اول که در نظر بعضی مرتبۀ وحدت است و به قول بعضی دیگر عبارت از نور محمدی است.

ام الکتاب در دانشنامه اسلامی

ام الکتاب
اُم الْکِتاب، یکی از کتاب های مقدس و سرّی اسماعیلیان منطقه جیحون علیا در آسیای مرکزی که به زبان فارسی نوشته شده و عمده مطالب آن را پاسخ هایی تشکیل می دهد که امام محمدباقر (علیه السلام) در جواب پرسش های شاگردان خود گفته است.
ام الکتاب در اصل یک اصطلاح قرآنی است که ۳ بار در قرآن به کار رفته است. لغویان و مفسران منظور از ام الکتاب را اصل کتاب و لوح محفوظ دانسته اند.ابوالفتوح رازی برای معنی «ام» به معنی اصل، ترکیبات « ام الولد »، « ام القری » ( مکه ) و « ام المَثوی » (مُضیف) را مثال آورده است. ام الکتاب همچنین نام سوره حمد است.
ام الکتاب
اُم ُّالکتاب واژه ای قرآنی که به دو معنای آیات محکم قرآن و لوح محفوظ به کار می‎رود. این واژه سه بار و در سوره های آل عمران آیه ۷، رَعد آیه ۳۹ و زُخرُف آیه ۴ آمده است. در برخی روایات، ام الکتاب بر همه قرآن، و در برخی بر سوره حمد اطلاق شده است.
راغب اصفهانی معنای اصلی «امّ» را «مادر» دانسته که سپس گسترش یافته و به چیزی که اصل برای وجود چیزی دیگر، یا اصل برای تربیت و اصلاح آن یا آغاز چیزی باشد اطلاق شده است.
کتاب نیز به معنای صحیفه ای است که در آن چیزی نوشته شده باشد. این واژه به صورت معرفه (الکتاب) در مواردی بر تورات و در موارد زیادی بر قرآن و نیز بر لوح محفوظ (سوره احزاب، آیه ۶) اطلاق شده است.
واژه ام الکتاب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • سوره حمد، ام الکتاب یکی از نام های سوره حمد• لوح محفوظ، ام الکتاب یکی از نام های لوح محفوظ• آیات محکم، ام الکتاب یکی از نام های لوح محفوظ• ام الکتاب (کتاب سری اسماعیلیان)، یکی از کتاب های مقدس و سرّی اسماعیلیان منطقه جیحون علیا
...
اُم ُّ الْکِتاب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
...

ام الکتاب در دانشنامه ویکی پدیا

ام الکتاب
ام الکتاب اصطلاحی است که معمولاً به کتاب آسمانی هر یک از شریعت های الهی گفته می شود.
در قرآن و احادیث اسلامی مراد از ام الکتاب، اسم جامع قرآن است.
در قرآن، سه بار از این کتاب به نام «ام الکتاب» یاد شده است. در آیات هفتم سوره آل عمران، سی و نهم سوره رعد و چهارم سوره زخرف.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ام الکتاب در دانشنامه آزاد پارسی

اُمُّ الکِتاب
«امّ» در لغت به معنای اصل و اساسی که چیزی از آن تکوین یابد. در قرآن، سه بار (آل عمران، ۷؛ رعد، ۳۹؛ زخرف، ۴) و به دو معنا در قرآن به کار رفته است. در آل عمران، آیۀ ۷، به معنای اصل و اساس کتاب (قرآن کریم) و در دو مورد دیگر به نظر بیشتر مفسران در معنای لوح محفوظ (بروج، ۲۳) و «کتاب مکنون» (واقعه، ۷۸) که جمیع حوادث عالم علوی و سفلی، در آن ثبت است. برخی دیگر از مفسران این واژه را به معنای علم الهی دانسته اند. همچنین سورۀ فاتحةالکتاب را که در آغاز قرآن آمده و مقاصد اصلی قرآن را دربر دارد، ام الکتاب می خوانند.

ارتباط محتوایی با ام الکتاب

ام الکتاب را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
لوح محفوظ که نزد باریتعالی هست و سپس قران مجید.البته منظور از ام الکتاب سوره مبارکه فاتحه هست ولی معانی بالا را نیز به ترتیب در بر میگیرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دانلود ام الکتاب   • دانلود ام الکتاب برای اندروید   • ام الکتاب کدام سوره است؟   • ام الکتاب اندروید   • ام الکتاب چیست   • دانلود نرم افزار ام الکتاب اندروید   • ام الکتاب نام کدام سوره است   • ام الکتاب لقب کدام سوره است   • معنی ام الکتاب   • مفهوم ام الکتاب   • تعریف ام الکتاب   • معرفی ام الکتاب   • ام الکتاب یعنی چی   • ام الکتاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ام الکتاب
کلمه : ام الکتاب
اشتباه تایپی : hl hg;jhf
عکس ام الکتاب : در گوگل

آیا معنی ام الکتاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )