برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

امضا

/'emzA/

مترادف امضا: توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تایید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری

برابر پارسی: دستینه، دستنوشت

معنی امضا به فارسی

امضا
۱ - (مصدر) گذرانیدن راندن روان کردن. ۲ - جایز داشتن. ۳ - (اسم ) علامتی که پای نامه یا سند گذارند نام خود که در زیر ورقه نویسند دستینه . یا امضائ مجاز . یا نمون. امضائ.امضایی که اشخاص بعنوان نمونه در بانکها و موئ سسات مشابه کنند و آن ملاک امضای آنانست .
کسی که امضا می کند .
[paraph] [عمومی] صورت کوتاه شدۀ امضا؛ امضای پیش نویس قرارداد یا نامه

معنی امضا در فرهنگ فارسی عمید

امضا
۱. علامت یا اسمی که پای نامه یا سند بگذارند، دستینه.
۲. (اسم مصدر) نام خود را در ذیل حکم، نامه، یا سند نوشتن.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] اجرا کردن، تمام کردن و پایان دادن کاری یا امری.

امضا در دانشنامه اسلامی

امضا و تأسیس، نوعی ملاک در طبقه بندی گزاره های دینی براساس بودن آن ها قبل از اسلام یا پیدایش آن ها در دین جدید است.
واژه تأسیس در لغت به معنای آغازیدن و بنیان نهادن و امضا به معنای انجام دادن و اجرای یک تصمیم است. واژه تأسیس در دانشهای هیئت و نجوم ، عروض، کلام ، فقه و اصول به صورت اصطلاحی خاص درآمده است. این اصطلاح در فقه و اصول به معنای افاده مضمونی جدید در برابر اصطلاح «تأکید» به معنای بیان دوباره مضمون پیشین به کار رفته که از پیشینه دراز و کاربرد فراوان در این دو دانش برخوردار است.
امضا و تأسیس، نوعی ملاک در طبقه بندی گزاره های دینی براساس بودن آن ها قبل از اسلام یا پیدایش آن ها در دین جدید است.
واژه تأسیس در لغت به معنای آغازیدن و بنیان نهادن و امضا به معنای انجام دادن و اجرای یک تصمیم است. واژه تأسیس در دانشهای هیئت و نجوم ، عروض، کلام ، فقه و اصول به صورت اصطلاحی خاص درآمده است. این اصطلاح در فقه و اصول به معنای افاده مضمونی جدید در برابر اصطلاح «تأکید» به معنای بیان دوباره مضمون پیشین به کار رفته که از پیشینه دراز و کاربرد فراوان در این دو دانش برخوردار است.
کاربرد فقهی
واژه امضا نیز در علم فقه، کاربردهای گوناگونی دارد؛ از قبیل: تأیید و تنفیذ برخی معاملات، اجرا و تنفیذ حکم قاضی ، دادن برخی اختیارات و اجازه برخی تصرفات به اشخاص یا تأیید تصرفات پیشین آنها.
اصطلاح متداول
اصطلاح متداول تأسیس و امضا در ارتباط با نوعی طبقه بندی احکام شریعت مطرح شده که ملاک آن، تقنین بدوی یا تأیید احکام پیشین است. مفهوم تأسیس و امضا تا حدودی از مفاهیم نسبی به شمار آمده و ازاین رو در تعیین محدوده هر یک از آن ها تهافتهایی به چشم می خورد. در طبقه بندی احکام امضایی می توان آن ها را بر سه گونه شمرد: امور عقلایی و مقبول نزد همگان، آداب و رسوم ملتها، و بقایای شرایع پیشین. برخی در نگاهی کاربردی به این تقسیم بندی، احکام وحیانی در مقام الزام شرعی را تأسیس و احکام عقلایی و عرفی را که در شریعت مورد تأیید قرار گرفته اند امضایی شمرده اند.
← ا ...

امضا در دانشنامه ویکی پدیا

امضا
امضاء یا دستخط یک نمایش دست نویس از نام، لقب، یا حتی یک ضربدر ساده است و افراد روی اسناد می نویسند تا مدرکی باشد برای نیت فرد. نویسندهٔ امضا را امضاکننده می گویند.
خط (نوشتار)
خوشنویسی
خط نستعلیق
خط طغرا
عثمان طاها
سند سفید امضا
زیست سنجشی به عنوان نوعی از امضای الکترونیکی
امضای دیجیتال با استفاده از زیرساخت کلید عمومی
لحظه ای که فرد قلم را روی کاغذ قرار می دهد، کاراکترهای نوشته شده هویت پنهان شخص را نمایان می سازند. دست نوشته به هر شکل و فرم (دستخط، امضا، ترسیم اشکال و خطوط، رسم علائم، ...) اثری فردی است که ویژگی های فیزیکی، روحی-روانی و هویت را نمایان می کند.
احمد کسروی در کتاب تاریخ مشروطه،دستینه را به عنوان برابر فارسی امضا پیشنهاد کرده است
کاربرد سنتی امضا به عنوان مدرکی است برای مشخص کردن:
عکس امضا
بدون تاریخ، بدون امضا فیلمی به کارگردانی وحید جلیلوند، نویسندگی وحید جلیلوند و علی زرنگار و تهیه کنندگی علی جلیلوند محصول سال ۱۳۹۵ است.
سند سفید امضا: (به انگلیسی: blank signed paper) یا (به انگلیسی: document signed in blank)
حسب ظاهر تعریف سند مبنی بر اینکه سند نوشته ای است که ممضی به امضاء یا ممهور به مهر یا منقوش به اثر انگشت متعهد باشد، باید گفت سفید امضاء، سند محسوب نمی شود ولی با توجه به عرف قضائی و با توجه به مفاد مواد قانون مدنی در قسمت اسناد و نیز ماده ۱۰ قانون مذکور ، مفاد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی، قانون صدور چک و رویه قضایی می توان گفت؛ سفید امضاء در حقوق ایران پذیرفته شده است. با این توصیف هرگاه کسی متن سفیدی را امضاء کرد و به دیگری سپرد تا آن را تکمیل و استفاده نماید در حقیقت به دارنده اختیار و وکالت داده تا متن مذکور را تکمیل و استفاده نماید. با این وصف صدور سند به صورت سفید امضاء فقط در حدودی که صاحب امضاء به تحویل گیرن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

امضا در دانشنامه آزاد پارسی

نوشتن نام و نام خانوادگی، یا به کاربردن علایم یا ترسیم شکل خاص در ذیل اسناد، به عنوان نشانۀ هویت شخص و تأیید و اقرار او نسبت به صحت و انتساب نوشته ها و مفاد ورقه یا سند به او و قبول آن. اشخاص بی سواد به جای نگارش نام یا رسم علامت، از مهر استفاده می کنند و این به منزلۀ امضای ایشان است. گاه امضا همراه با مهر شخص حقیقی یا شرکت های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری است. ورقه یا سندی که به امضای شخص رسیده باشد، بر ضرر او سندیت دارد (مادۀ ۱۳۰۱ قانون مدنی) مگر این که معلوم شود امضا یا سند مربوط منتسب به او نیست که می تواند آن را انکار کند. امضا به معنای اجازه و تنفیذ و قبول معامله یا عمل حقوقی غیرنافذ نیز به کار می رود. «امضاء معامله بعد از رفع اکراه، موجب نفوذ معامله است» (مادۀ ۲۰۹ قانون مدنی).

امضا در جدول کلمات

امضا
پاراف
امضا کردن
توشیح
به تازگی پیمان تجاری میان وزیر بازرگانی ایران و این کشور به امضا رسیده است
ویتنام
قرارداد معروفی که در 1 اسفند 1206 خورشیدی بین روسیه و ایران امضا شد
ترکمان چای
هر نوع نوشته که در آن قراردادی دو یا چند جانبه امضا شده باشد
قباله

معنی امضا به انگلیسی

endorsement (اسم)
ستایش ، تایید ، ظهر نویسی ، امضا
signature (اسم)
اثر ، دستینه ، امضا ، پاراف ، امضاء ، امضاء کردن ، صحه ، توشیح

معنی کلمه امضا به عربی

امضا
تصديق
صدق
مشترک

امضا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا
امضا. املاءِ ناصحیح واژهٌ امضاء.
محمدرضا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
راپَه، واژو (کردی)
تیواب (کردی: تِه واو)
حسین عرب
رمزینه
فرنیا
امضاء نام فرنیا
فر کیانی
لغت ایرانی امزا که ارب آنرا امضا مینویسد در زبان باسک به شکل emaitza و به مانای نشان علامت ثبت اثرscore نتیجه result به کار میرود. همتای امزا در دیگر زبانهای ایرانی واژگان دستخط دستنشان و در گرجستان �خلموسر� به مانای دستنویس هستند. بدینسان روشن میشود که لغت ایرانی امزا←امضا از باب اربی افعال بیرون نیامده و همخانواده با کلمه ماضی (=گذشته) نیست.

حمیدرضا دادگر_فریمان
توشیح، توقیع، دستینه، صحه، تایید، تصویب، جایزشماری، صحه گذاری
امین آریا
سایه دست در زبان فارسی تاجیکی جایگزینی درخوری برای واژه بیگانه امضا است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امضای زیبا   • امضا با اسم   • نمونه امضا مدیریتی   • طراحی امضای رایگان   • امضا ساده   • نمونه امضا انگلیسی   • اموزش امضا زدن   • نمونه امضا ساده   • معنی امضا   • مفهوم امضا   • تعریف امضا   • معرفی امضا   • امضا چیست   • امضا یعنی چی   • امضا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امضا

کلمه : امضا
اشتباه تایپی : hlqh
آوا : 'emzA
نقش : اسم
عکس امضا : در گوگل

آیا معنی امضا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )