برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

امتثال

/'emtesAl/

مترادف امتثال: اطاعت، پیروی، فرمانبرداری، فرمانبری

معنی امتثال در لغت نامه دهخدا

امتثال. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) بجای آوردن فرمان. (مصادر زوزنی ). فرمانبرداری. (غیاث اللغات ). فرمانبرداری کردن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از آنندراج ). فرمان بردن : بندگان را از امتثال چاره نیست. (تاریخ بیهقی ). بندگان را از امتثال فرمان چاره نباشد. (کلیله و دمنه ).
هرچه آید بدان مثال از تو
نبود امتثال را تأخیر.
سوزنی.
همه حکم او را امتثال نمودند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). سلطان این مثال به امتثال تلقی کرد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ).
گفت روبه جستن رزق حلال
فرض باشد از برای امتثال.
مولوی.
کمینه بنده از امتثال و انقیاد چاره ندید. (جامع التواریخ رشیدی ). غلامان احوص بدان امتثال نمودند. (تاریخ قم ). || پیروی کردن طریقه ٔ کسی را و تجاوز نکردن از آن. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از قطر المحیط). || مثل آوردن و داستان زدن و داستان گفتن. (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). مثل زدن شعری یا سخنی را. (از اقرب الموارد). || تصور نمودن و با خود صورت بستن چیزی را. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از قطر المحیط). || قصاص گرفتن از قاتل. (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

معنی امتثال به فارسی

امتثال
فرمان برداری کردن، اطاعت کردن، پیروی کردن ازطریقه یاامری
۱ - ( مصدر ) فرمان بردن فرمان بجای آوردن فرمانبرداری فرمان پذیری فرمانبری .
بجا آوردن فرمان
فرمانبرداری . اطاعت کردن

معنی امتثال در فرهنگ معین

امتثال
(اَ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) فرمان بردن . ۲ - (اِمص .) فرمانبرداری .

معنی امتثال در فرهنگ فارسی عمید

امتثال
۱. فرمان برداری کردن، اطاعت کردن.
۲. پیروی کردن از طریقه یا امری.

امتثال در دانشنامه اسلامی

امتثال
ــ امتثال به انجام عمل مطابق با دستور مولا گفته می شود. از آن در علم اصول، بحث تجری و در فقه باب اجتهاد و تقلید سخن رفته است. ــ امتثال، انجام عمل طبق تکلیف شرعی است.
امتثال، در لغت به معنای فرمان برداری و اطاعت امر مولا و در اصطلاح اصولی ها، به معنای موافقت با تکلیف و حرکت (اقدام عملی) به سوی انجام آن و مطابقت عمل انجام شده با واقع است، چه تکلیف، بعثی (تکلیف به انجام فعل) باشد و چه زجری (تکلیف به ترک فعل) و چه بعث و زجر اکید (واجب و حرام) باشد و چه غیر اکید (مستحب و مکروه).خلاصه این که: امتثال، موافقت کردن با تکلیف، در عمل و انجام متعلق آن در خارج بر وفق دستور مولا است؛ به خلاف انقیاد، که موافقت اعتقادی است.
نکته
هر چند به نظر می رسد امتثال و اطاعت به یک معنا است، اما می توان بین آن دو فرق گذاشت؛ به این بیان که «امتثال» یعنی تحقق فرمان مولا در خارج و جَری (اقدام) عملی بر طبق آن، چه نیت مکلف به انجام آن باشد و چه نباشد. اما «اطاعت» به معنای موافقت با امر مولا در نیت (اعتقاد) و در عمل می باشد. ضمن این که «انقیاد» به معنای اطاعت اعتقادی، بدون موافقت عملی، و «تجری» به معنای معصیت اعتقادی و امتثال عملی در خارج است. بنابراین، امتثال در برگیرنده اطاعت و تجری می باشد.
مراتب امتثال
امتثال دارای مراتب ذیل است:۱. امتثال علمی۲. امتثال ظنی۳. امتثال احتمالی
← امتثال علمی
...
امتثال، انجام عمل طبق تکلیف شرعی است.
امتثال، در لغت به معنای فرمان برداری و اطاعت امر مولا و در اصطلاح اصولی ها، به معنای موافقت با تکلیف و حرکت (اقدام عملی) به سوی انجام آن و مطابقت عمل انجام شده با واقع است، چه تکلیف، بعثی (تکلیف به انجام فعل) باشد و چه زجری (تکلیف به ترک فعل) و چه بعث و زجر اکید (واجب و حرام) باشد و چه غیر اکید (مستحب و مکروه).خلاصه این که: امتثال، موافقت کردن با تکلیف، در عمل و انجام متعلق آن در خارج بر وفق دستور مولا است؛ به خلاف انقیاد، که موافقت اعتقادی است.
نکته
هر چند به نظر می رسد امتثال و اطاعت به یک معنا است، اما می توان بین آن دو فرق گذاشت؛ به این بیان که «ا ...


معنی کلمه امتثال به عربی

اِرْتَسَم

امتثال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیدحسین اخوان بهابادی
معنی امتثال امر شد :
دستور و فرمان[ شما] اجرا شد، دستور و فرمان را پذیرفته و به آن عمل شده است.
مثال؛ تقاضا هایی داشتیم که اصل اثر به نمایش گذاشته شود که امتثال امر شد.
معنی حسب الامر امتثال امر شد:
طبق فرمایش شما عمل شد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی امتثال   • مفهوم امتثال   • تعریف امتثال   • معرفی امتثال   • امتثال چیست   • امتثال یعنی چی   • امتثال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امتثال

کلمه : امتثال
اشتباه تایپی : hljehg
آوا : 'emtesAl
نقش : اسم
عکس امتثال : در گوگل

آیا معنی امتثال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )