برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

الهام

/'elhAm/

مترادف الهام: مکاشفه، وحی، القا

برابر پارسی: در دل افکندن، فرتابی، یان

معنی اسم الهام

اسم: الهام
نوع: دخترانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: elhām) (عربی) به دل افکندن، در دل انداختن، القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض، رسیدن فکر به ذهن و در معارف اسلامی القای امری از سوی خداوند به دل کسی، (در قدیم) دریافت و شعور غریزی - فکری که به طور ناگهانی در ذهن پیدا می شود

معنی الهام در لغت نامه دهخدا

الهام. [ اِ ] (ع مص ) در دل افکندن. (تاج المصادر بیهقی ) (مؤید الفضلاء) (مجمل اللغة). اندر دل افکندن. (ترجمان علامه ، تهذیب عادل ). در دل انداختن. (مقدمه ٔ لغت میرسید شریف جرجانی ). در دل افکندن نیکی و آموزانیدن. (منتهی الارب ). افکندن خدا در دل کسی امری را که وی را به فعل یا ترک چیزی وادارد. (از اقرب الموارد). وحی. (دهار). در دل افکندن خدای تعالی چیزی را. ایحاء. || فروخورانیدن چیزی را بکسی : الهمه الشی ٔ؛ ابلعه ایاه. (اقرب الموارد) (المنجد) (قطر المحیط). || چیزی فرا دل آمدن. (مصادر زوزنی ). در دل افتادن. رجوع به الهام شدن شود. || (اِ) آنچه در دل افکند خدای تعالی. (منتهی الارب ). آنچه خدا در دل کسی اندازد از واقع خیر و شر. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). || (اِمص ) در اصطلاح ، القاء معنی در دل بطریق فیض. القاءخدای تعالی در نفس ، امری را که برانگیزد او را بفعلی یا ترکی ، و آن نوعی از وحی است. آگهی که از غیب در دل افتد، و این اعم از وحی است ، چه در حیوان و مردم هر دو تواند بود. جرجانی گوید: الهام چیزی است که دردل القاء شود بطریق فیض ، و گفته اند آنچه از علم در دل افتد و آدمی را به عمل فراخواند بی آنکه به آیه ای استدلال کند و بدلیلی نظر نماید، و این الهام نزد علما حجت نیست مگر نزد صوفیه و فرق میان الهام و اعلام این است که اولی اخص است زیرا اعلام گاهی از راه کسب وگاهی از راه تنبیه حاصل میشود. (از تعریفات جرجانی ). تهانوی آرد: الهام در لغت اعلام مطلق است و در شرع القاء معنایی در دل از طریق فیض است یعنی بی اکتساب یا فکر یا استفاضه ، بلکه آن وارد غیبی است. بعضی در تعریف الهام قید «من الخیر» را افزوده اند تا شامل وسوسه نباشد و از اینروست که بعضی چنین تفسیر کرده اند:بالقاء الخیر فی قلب الغیر بلا استفاضة فکریة منه. وممکن است گفته شود که این قید لزوم ندارد زیرا القاء از جانب خدای تعالی است و اوست که در هر چیز مؤثر است بنابراین لفظ «بطریق الفیض » وسوسه را بیرون میکند زیرا آن از طریق فیض نیست بلکه بمباشرت سببی است که از شیطان سر میزند و الهام از اعلام اخص است زیرا اعلام گاهی بطریق استعلام میشود ولی الهام سبب حصول علم برای عامه ٔ مردم نیست و برای الزام غیرصالح است لیکن علمی که از الهام حاصل شود خاص مُلهَم اس ...

معنی الهام به فارسی

الهام
دردل افکندن، تلقین کردن، دردل افکندن امری یامطلبی، القائ امری ازجانب خداونددردل انسان
۱ - ( مصدر) بدل افکندن در دل انداختن. ۲ - ( مصدر ) در دل افتادن . ۳ - ( اسم ) در دل افکندگی خدای کاری نیک یا مطلبی را. جمع : الهامات .
میرزا شریف شاعر قرن یازدهم . وی مدتی در هند بود و بسال ۱٠۸۶ ه. ق . به اصفهان برگشت .
یا الهام ربانی . آنچه خدای در دل کسی اندازد .
آنکه یا آنچه الهام بخشد الهام بخشنده
گفتار و خطاب از روی الهام
الهام شده و هر چیز که قابل الهام باشد
در دل افکندن . الهام بخشیدن
میر مرتضی خلف میر کمال الدین خان احمد رضوی شاعر فارسی گوی سند متوفی سال ۱۱۲۶ ه. ق .
در دل افتادن خطور کردن بدل
شاه شرف الدین ملول . از شاعران مراد آباد هندوستان در قرن دوازدهم .
بدل افکندن . در دل انداختن
ملهم شدن . مورد الهام قرار گرفتن
استخوانهای سر .

معنی الهام در فرهنگ معین

الهام
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) در دل افکندن . ۲ - (مص ل .) در دل افتادن . ج . الهامات .

معنی الهام در فرهنگ فارسی عمید

الهام
۱. در دل افکندن، تلقین کردن.
۲. (اسم) اندیشه ای که به صورت ناگهانی در ذهن بیاید.
۳. القای امری از جانب خداوند در دل انسان.

الهام در دانشنامه اسلامی

الهام
اِلْهام ، اصطلاحی عرفانی است.
در لغت مأخوذ از «لهم »، به معنای در دل افکندن ، فرا دل دادن ، فرو خوردن
حسین راغب اصفهانی ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، ذیل لهم ، بیروت ، ۱۹۳۲م .
منشأ این اصطلاح البته قرآن کریم است : «فَأَلْهَمَها فُجورَهَا وَ تَقْواهَا».
شمس /سوره۹۱، آیه۸.    
برخی برآنند که میان الهام و وحی تفاوتی فاحش وجود دارد،
علی ابن حزم ، الفصل ، ج۵، ص۱۷، بیروت ، دارالمعرفه .
...
الهام
اِلْهام در عرفان و فلسفه اسلامی، به معنای رسیدن حقیقت یا حقایقی از غیب به دل مومن است که غالبا او را به امور خیر مشتاق می کند.
ارتباط الهام و وحی و راه های حصول الهام یکی از مسائل مورد اختلاف نزد عالمان مسلمان است. الهام نزد عرفا و فلاسفه مکتب حکمت صدرایی برخلاف مشائیان، به عنوان یک منبع برای شناخت و معرفت حجیت دارد. این امر غیبی می تواند مستقیما از جانب خداوند یا به واسطه فرشتگان باشد.
← معنای لغوی: واژه الهام کلمه ای عربی از باب افعال و از ماده "ل ـ ه ـ م" و به معنای در دل افکندن و فرو خوردن آمده است.
الهام نوعی احساس و ادراک درونی و خلجانان روحی است که گاه به آدمی دست می دهد، نمونه آن الهامات شاعرانه و عارفانه است که درک می شود اما منبع و منشأش روشن نیست.
الهام، افکندن چیزی در دل از سوی خداوند ، برای واداشتن به انجام دادن یا ترک کاری و آن نوعی از اقسام وحی است.
مقصود
مقصود از الهام در این جا اعم از الهام به انسان و غیر انسان است.
مشتقات
در این مدخل از مشتقات «الهم»، «وحی»، « علم » و... استفاده شده است.
الهام (وحی)، القای معنا در قلب ؛ از انواع وحی مباشری را می گویند.
«الهام» در لغت به معنای بلعیدن، نوشیدن، اعلام و در دل افکندن چیزی است.راغب می گوید: الهام، القای چیزی از جانب خداوند در قلب است ...


الهام در دانشنامه ویکی پدیا

الهام
الهام، عبارت است از حالتی که مفهومی در قوای ادراکی انسان وارد می شود. در لغت به معنای در دل افکندن و فروخوردن است. و در اصطلاح به معنای القا و افکندن معنا و معرفتی از راه فیض الهی است.
الهام علی اف، رئیس جمهور کنونی جمهوری آذربایجان
الهام قنبراف، بازیکن فوتبال
الهام یدالله اف، بازیکن فوتبال اهل جمهوری آذربایجان
الهام عبدالله یف، آهنگساز آذربایجانی
الهام حمیدی، بازیگر ایرانی
الهام پاوه نژاد، بازیگر ایرانی
الهام غفوری، تهیه کننده ایرانی و همسر سیروس مقدم
الهام کردا، بازیگر ایرانی
الهام چرخنده، بازیگر ایرانی
الهام صفوی زاده، مجری رادیو و تلویزیون
الهام امین زاده، حقوقدان و سیاستمدار زن ایرانی و معاون حقوقی رئیس جمهور ایران
الهام السادات اصغری، شناگر ایرانی
ابوالقاسم لاهوتی (میرزا احمد الهام)، شاعر ایرانی
همچنین الهام نامی برای دختران و نیز یک نام خانوادگی ست. به معنای در دل افکندن، وحی و سروش است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:
الهام (به ایتالیایی: Inspirato) یک آلبوم استودیویی از یانی است که در سال ۲۰۱۴ میلادی منتشر شده است. این آلبوم شامل آهنگ هایی با صدای خوانندگان مختلف است که در آلبوم های قبلی وی منتشر شده است.پلاسیدو دومینگو   رنه فلمینگ   رولاندو ویلازون   کاترین جنکینز Vittorio grigolo 026a.jpg ویتوریو گریگولو   راسل واتسون   Micaëla Oeste   ناتان پاچکو   لاورن یلنکوویچ   Plácido Domingo jr   پریتی ینده
خوانندگان آلبوم
پلاسیدو دومینگو
رنه فلمینگ
الهام اسدی (زادهٔ ۱۸ دی ۱۳۵۸، تهران) کارگردان، عکاس و محقق ایرانی است.
مستندپوت (فیلم)؛ برگزیده جشنواره ایدفا
جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره فول فریم آمریکا به پوت (فی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الهام در دانشنامه آزاد پارسی

اِلهام
(در لغت به معنی در دل افکندن، فرادل آمدن) حس و حالی که باعث می شود شخص به گونه ای که فراتر از توانایی های عادی انسان است بیندیشد، سخن گوید و عمل کند.آن چنان کهمفاهیمی از جهان غیب بر دل کسی وارد شود، بی آن که فرد تلاشی برای به دست آوردن آن مفهوم کرده باشد. واردشدن این مفاهیم به دل بنده، نیاز به حجت و استدلال ندارد و درنتیجۀ حصول آن، از سوی خداوند به انجام کاری یا ترک عملی وادار می شود. مبنای این اصطلاح آیۀ ۸ سورۀ شمس قرآن کریم است. برخی الهام را القای ضمیر نامیده اند، زیرا الهام موجب افزون خیر در عمل بنده می شود. برخی از عرفا آن را «خاطر حقانی» و «خاطر اول» و نیز «اخبار الهیه» و «خطاب الهی» می خوانند و برخی دیگر «خاطر مَلَکی» می دانند و آن را با خاطر شیطانی یا وسواس در تقابل می بینند. میان الهام و وحی تفاوت زیادی وجود دارد، وحی گونه ای خاص از الهام است. وضوح و روشنایی وحی بیش از الهام است. الهام بدون واسطۀ فرشته بر بنده وارد می شود و وحی با واسطۀ فرشته؛ از همین روست که آنان احادیث قدسی را، اگرچه کلام خداوند است، وحی نمی دانند. اساساً وحی خاص نبوّت است و الهام خاص ولایت و از سوی دیگر وحی برای شناساندن خود با تبلیغ همراه است حال آن که، الهام از این گونه نیست. در حقیقت الهام نوعی استمرار وحی است که پس از پیامبر، در ولایت جریان می یابد. گرچه الهام آموختنی نیست، اما بنده با توجه به تعلیمات شرعی می تواند به مقامی برسد که به او الهام شود. برخی رؤیای صادقه را نیز نوعی الهام شمرده اند. خداوند بر همۀ موجودات اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان و حتی شیطان الهام می کند و این الهام غریزی و فطری است، اما الهام غیرفطری که فقط مخصوص انسان است، بر دو گونه است: یکی الهام خاص که مخصوص اولیا و اوصیاست و نوع دیگر الهام عام است که هم مخصوص مؤمن و مسلمان است و هم به غیر مسلمان تعلق می گیرد. برخی الهام را یکی از راه های مناسب برای رسیدن به علم فراست می دانند، اما برخی از عرفا معتقدند الهام در دل مؤمن، همان فراست است. در مثنوی معنوی نیز الهام خاصِّ مردان کامل و اولیاءالله دانسته شده است. الهام همچنین به طیف وسیعی از تجربه های دینی، شامل تجربۀ حضور یک نفخه یا دم الهام بخش اطلاق می شود. نیز ← وحی

الهام در جدول کلمات

ازساخته های مرحوم اکبر خواجویی با حضور شهاب حسینی و الهام حمیدی
محیا
ساخته اکبر خواجویی با بازی شهاب حسینی و الهام حمیدی
محیا
ساخته اکبر خواجویی با شرکت الهام حمیدی و شهاب حسینی
محیا
ساخته زنده یاد اکبر خواجویی با بازی شهاب حسینی و الهام حمیدی
محیا
ساخته قدرت ا•• صلح میرزایی با بازی مجید صالحی | جواد رضویان و الهام حمیدی
دلدامه
ساخته مرحوم اکبر خواجوییی با حضور شهاب حسینی و الهام حمیدی
محیا
سریالی از مرحوم مسعود رسام و بیژن بیرنگ با بازی فردوس کاویانی | مهرانه مهین ترابی | فرهاد جم و الهام پاوه نژاد
همسران
سریالی از مسعود رسام فقید و بیژن بیرنگ با حضور مهرانه مهین ترابی | فردوس کاویانی | الهام پاوه نژاد و فرهاد جم
همسران
سریالی ساخته حسن میرباقری با بازی محمدرضا شریفی نیا و الهام پاوه نژاد
یلدا
فیلمی از حمیدرضا صلاحمند با بازی الهام حمیدی | رضا عطاران | امیرعلی دانایی و علی صادقی
سه درجه تب

معنی الهام به انگلیسی

inspiration (اسم)
تشویق ، الهام ، استنشاق ، شهیق ، گرایش ، القاء ، وحی ، نفس عمیق
enthusiasm (اسم)
جدیت ، حیرت ، الهام ، اشتیاق ، غیرت ، شور و ذوق ، هواخواهی با حرارت ، وجد و سرور
vision (اسم)
بینایی ، الهام ، خیال ، بصیرت ، تصور ، دید ، وحی ، منظره ، رویا
afflatus (اسم)
الهام ، وزش ، وحی الهی
revelation (اسم)
الهام ، اشکار سازی ، افشاء ، فاش سازی ، وحی
apocalypse (اسم)
الهام
ecstasy (اسم)
الهام ، خلسه ، وجد ، حظ یا خوشی زیاد
suggestion (اسم)
اشاره ، الهام ، پیشنهاد ، تلقین ، القاء ، اظهار عقیده
rage (اسم)
الهام ، دیوانگی ، خشم ، غضب ، غیظ ، تغیر ، میل مفرط
prescience (اسم)
الهام ، علم غیب ، اگاهی از پیش ، پیش دانی

معنی کلمه الهام به عربی

الهام
اقتراح , الهام , ايحاء , حماس , دمار کامل , روية , صب
اوراکل
هم
استشعر
استلهم
استوحى من

الهام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبین
قرار گرفتن غیر ارادی موضوعی به طور ناگهانی در ذهن.
الهام
وحی، پیام از غیب
الهام
وحی الهی
الهام
به دل افکندن، خاص در قلب، دریافت و شعور غریزی
الهااااام
عشق و کلام الهی به انسان عادی
استاد فیض الله عزیزی
در دل افکندن
الهام
آرام بخش
الهام
راهنمایی خدا
الهام
پیامی از غیب
الهام
وحی الهی
الهام
چیزی که به طور ناگهانی در دل می افتد، وحی شدن
الـــــــهــــــام
یعنی وحی الهی در دل افتادن عشق الهی. از بهترین و زیباترین نام هاست 😍 الهام و الینا
الهام
اسم من الهامه ومن اسم الهام رو خیلی دوست دارم****
ارامش بخش
الهام
اسم الهام یعنی زیباترین اسم جهان
یعنی آرام بخش و وحی دهنده
من عاشق اسم خودمم Elham
الهام
آرامش دهنده
علی طرخانی
الهام به مفهوم واقع ارتباطی حقیقی وپاک است ازجانب خدای متعال دردل ونهادیاضمیرانسانهاتاانسان بتواندازحقایقی آگاه گرددوبارقه ای الهیست دردل ایمانداران به خداوند.وبنظرمن یک اسم جامع وکامل وپرمعناومحتوابرای جنس مونث است.
نرگس
اسم دخترم الهام هست ومن عاشقش هستم قشنگترین وزیباترین هدیه ی خداست الهام
الهام
وحی شده دردل افتاده😍
سارینا
آرامش بخش
الهام
ارامش دهنده
فرستاده شده . وحی شده
علیرضا
الهام یعنی قرار گرفتن چیزی در دل و ذهن انسان به طور غیر ارادی الهام یعنی وحی ولی من وقتی الهام و میبینم میتونم اینجوری بگم که تو دنیا هر چی ارامش و اسایش و فراموشی از مشکلات و وقتی با اون نگاه الهام میبینم اون لبخندی رو که به سمت من میفرسته یعنی همه چی معنی و مفهوم یعنی که ؟
الـــهام
زیباترین نام هاست الهام واقعا ارامش میده . خودم الهامم خواهرم الینا
سارینا
الهام یعنی آرامش دهنده نام مامان من هم الهامه😍😍😍
شیما جونننننن
دختری بسیار زیبا وحی راهنمای خداوند ارام بخش دل ها در دل جای گرفتن اسمی بسیار زیبا اسم الهام چشم مشکی مشهره
الهام
عاشقشم .
الان تازه خودم و شناختم اولین دختری بودم ازاسم خودم خوشم نمیومد.الان متوجه شدم (الهام)
واقعا الهام بخشه روحه ارامش وتونام الهام میشه دید تاره فهمیدم چرااینقدرادم متفاوتی ام هم اخلاقم هم روحیاتم وهم حس ارامش داشتن ومهربون بودنم ،پس به خواطرهمینه اکثرین خیلی دوسم دارن .
مطمعا خیلی هاازداشتن دختری بنام الهام خوششون میاد
دم خانوادم گرم ..
بهار
اسم دختر مون رو الهام گذاشتیم،این نام زیباست....دخترم متولد بهمن ۱۳۹۵....اسمشو همه دوست دارن...اما چند نفری هستن که میگن قدیمیه.نظر شما چیه؟ممنون میشم پاسخ بدید
سوما
به معنی رسیدن به حقیقت،عشق
الهام
اسمی زیباست و آرامش بخش خیلیم اسم قشنگیه
بهار
گاهی اوقات به معنای تلقین نیز می باشد که البته بستگی به مفهوم کلی متن دارد
سارینا
من در جواب بهار خانم بگم که اسم الهام بسیار زیباست. درست مثل مادر خودم و اینکه کسانی که گفتند الهام قدیمی ست بگو که کسانی را که ۸۰ سال سن دارند و اسمشون الهام است رو نام ببرند.
امیرحسین
الهام ،یعنی در دل نهادن ،یعنی آرامشی که در قلبم قرار میگیره ،یعنی در دل افکند،یعنی قرار دادن عشق در قلب،یعنی آرامش و آسایش و خوشحالی و امید من در زندگی
الهام😍
دردل افتاده از سوی خدا،آرامش دل
الهام
الهام یعنی شعور غریزی
مهربان و آرامش دهنده
محمد
آرامش بخش زندگی من درحالی که پسرم ولی اسم الهام رو دوست دارم و عاشق این اسمم سلام به همه کسانی که اسمشون الهام هست
الهام
در دل افكندن امري از جانب خداوند. وحي، سروش خداوندي، آرام بخش.
الهام
الهام اسم خیلی خوبیست و معنی خوبی هم داره ارامش بخش .وحی شده .اسم به روزی هم هس
اميرمحمد
ارامش بخش
زيبا
همانند
حضرت فاطمه
الهام
به معنای وحی الهی هست
الهام
من اول اسممو دوس نداشتم ولي الان تازه فهميدم چه اسم قشنگي دارم و چقدر خوبه كه بيست و شيش سال پيش اسم الهامو واسم انتخاب كردن من خيلي اسممو دوس دارم واقعا هم از اسمم ارامش گرفتم و اينكه هميشه ي انرژي مثبت بودم واسه بقيه و همه دوسم داشتن
الهام
ارامش واقعی
فقط همین
الهام
الهام یه اسم کامل و پرمحتوا زیبا و آرامش بخش
باافتخار الهام
اسمي که هرکسي لياقتش را ندارد.
بسياردوست داشتني وتودل برو.
بسيارپاک ونجيم .
خيلي شکننده .
همين......
Elham
گاهی نمیدونی مشغول انجام چه کاری هستی ولی انچه انجام میدهی بهترین کاره به این میگن "الهام"
جمشید احمدی
فرآمد
فرا آمد = فرآمد
الهام به چم رسیدن و آمدن چیزی به ذهن انسان بگونه ی ناگهانی و ناتلاشمند است؛ و همواره آنچه الهام می شود؛ چیز خوب و بهتری است! و این معنی در واژه ی فرآمد(فرا آمد) نهفته است. بنابراین پیشنهاد اینست که واژه ی "فرآمد" را به جای الهام بکار ببریم. / سپاس
فرنام
الهام .واقعا فرستاده ای از خداست .عشق محض،که از جانب خدا در دل القا میشود .پاک .خدایی .رمز آلود .وحی گونه وزیبا .به زیبایی رؤیا.
الهام
اسم من الهام از این ک اسمم الهام بود خوشم نمیومد ولی تازه فهمیدم ک معنی اسم من چیه و خیــــــــــــــــــــــــلی از اسم خودم خوشم میاد و همین طور من مامان بابام ممنونم ک اسم منو الهام گذاشتم عاشقتونم مامان بابا
الهام
اسم الهام خیلی زیباست یعنی الهی خوبی ها هرکی اسمش الهام یعنی آرامش بخش
الهام
اسم الهام واقعا زیباست و هیچ وقت هم قدیمی نمیشی اسم الهام آرامبخشو خاص هرکسی لیاقت این اسمو نداره
الهام
ندای قلب❤
اسمم الهامه..
تا امروز اصلن از اسمی که مادر وپدرم واسم انتخاب کرده بودن راضی نبودم.وهمش میگفتم این همه اسم چرا فقط الهام...مامانم خیلی ناراحت میشد.ولی الان که معنی اسم خودم رو خوندم عاشق اسمم شدم..
من اسمم رو دوس دارم
الهام
منم أصلا إسممو دوست نداشتم،اما الان ميفهمم كه خيليم اسم قشنگيه و اسم خاصيه.مثلاً گاهي وقتا اينطور شده كه من احساس كردم،يه اتفاق بدي ميوفته يا اتفاق خوبي قرار بيوفته...يعني در دل افكندن يا وحي (الهام)
الناز
یعنی قرص ارامبخش یعنی عشق
الهام
یعنی ندای از طرف خدا در دل افتادن و این اسم تنها صدا زدنش هم باعث ایجاد این معنی زیبا توی وجودت میشه
الهام
اسم زیبایی است به معنای واقعی یعنی پاکی و نجابت و سادگی و آرامبخش، الهام یعنی بزرگی و آرامش، عشق، پاکی، شادی، روح بزرگ داشتن، اسم الهام رو فقط خود خدا میتونه قسمت بنده های خاص اش بکنه و لیاقت میخواد ، اسم الهام تمام و کمال یعنی نشاندهنده روح واقعی یه مهربان و بخشنده و صبور
الهام
آرامش بخش، وحی الهی ،خطور امرخیر به ذهن
نامی که همیشه جذابه و هیچوقت قدیمی نمیشه.اسمی به روز و زیبا
عاشق اسمم هستم❤🌺
فاطیما
درزبان عبری به معنای دختری که نویدبخش وآرامش دهنده اطرافیان است
الهام افشاری
در دل افکندن وحی شده🧡
آرامش بخش💕
خطور به ذهن⚘
اسم من بسیار اسم زیبایی هستش 🦋
هر کسی لیاقت اینو که اسمش الهام باشه رو نداره
و من بسیار خوش شانس بودم و خیلی خوش حالم که اسمم الهامه و از پدرو مادرم متشکرم که اسم با معنی و مفهوم الهام رو برای من انتخاب کردند🍁
الهام
تلاش کننده وکسی که هیچ موقعه بااینکه شکست بخوره ولی دست ازتلاش دوباره برنمیداره وبرای رسیدن به تلاشدست بردارنیست وسلیقه ایی بی نظیرداره
داریوش آریافر
فریابی به چم(معنای)فر(شکوه) یابی(یابش،دریافت)به چم دریافت شکوهمند
اندریافت(دریافت دلی،دریافت درونی)
واژه فرتابی که شما برابر الهام نوشتید نادرست هست درست فریابی هست
الهام
الهام یعنی وحی
فرهاد
الهام یعنی نورخدا حضور خدا دردل
fahimeh
الهام افشاری
الهام
الهام یعنی ایمان قلبی❤
الهام
یعنی در دل افکندن، وحی شدن،به دل کسی افتادن.اسم منم الهامه.من اسمم رو خیلی دست دارم
هژیر رنجبران
دل آگه یا دلآگه؛ از پیوستگیِ دل و آگه یا آگهی. به چمِ (معنیِ) آگاه شدنِ دل، یا در دل افتادنِ آگاهی.

ویرآگه یا هوشآگه؛ از پیوستن ویر (خرد) و آگه یا آگهی، یا هوش و آگه یا آگهی. به چمِ آگاه شدنِ خرد، یا رسیدنِ آگاهی به هوش.

برای نمونه: به من الهام شد. (دل آگه شدم یا ویرآگه شدم یا هوشآگه شدم. به من دلآگهی داده شد. برای من دلآگه شد. برای من ویرآگه شد یا برای من هوشآگه شد.)

برای نمونه: به او الهام شد. (ویرآگه شد یا دلاگه شد یا هوشاگه شد. به پیامبر ویرآگهی داده شد. برای پیامبر دلاگه شد. به پیامبر هوشاگهی داده شد.)
الهام
درود و سپاس به مادر و پدری که این نام زیبا را چهل سال پیش برای من انتخاب کردند همیشه اسمم رو دوست داشتم وحسی خوبی نسبت به این نام داشتم ودارم
Z.T
الهام = چیزی ک به طور غیر ارادی از آن یا خبر میشود
یا به طور ساده تر وحی الهی
اسم مادر من الهام هستش
اسم قشنگیه
نازنین دهقانی
ندای قلبی
الهامه
الهام اسم پسرانه عربی هست به معنی وحی الهامه اسم دخترانش هست

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم الهام   • معنی الهام   • عکس های بی حجاب الهام چرخنده   • الهام حمیدی دورهمی   • عکس نوشته الهام   • الهام حمیدی فیلمها و نمایشهای تلویزیونی   • الهام حمیدی و همسر سابقش   • الهام حمیدی ویکی پدیا   • مفهوم الهام   • تعریف الهام   • معرفی الهام   • الهام چیست   • الهام یعنی چی   • الهام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الهام

کلمه : الهام
اشتباه تایپی : hgihl
آوا : 'elhAm
نقش : اسم
عکس الهام : در گوگل

آیا معنی الهام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )