برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

الفبا

/'alefbA/

برابر پارسی: نویسه

معنی الفبا در لغت نامه دهخدا

الفبا. [ اَ ل ِ ] (اِ مرکب )مجموعه ٔ حروفی است که با ترتیبی قراردادی مرتب شده و صداهای یک زبان را بیان کند. نامهای حروف الفبایی را نیز گویند . الفبای فارسی امروزین مرکب از سی و سه حرف است بدین قرار: ا ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی. در حاشیه ٔ برهان قاطع چنین آمده : مراد از الفبا حروف تهجی است که با الف و ب آغاز میشود و در زبانهای اروپایی آلفابه گویند. اصطلاحاً حروف هجای عربی را که بترتیب الف ، ب ، ت ، ث مرتب شده و به ی ختم میگردد ابتث نامند، در مقابل ابجد. دسته بندی حروف به ترتیب ابجد بسیار قدیمتر از ابتث است ، چه آن در خط فینیقی و عبری و سریانی و ارامی و نبطی نیز موجود است. رجوع به ابجد شود.
و در عرب بعدها ترتیب اصلی الفبا رابهم زدند و ترتیب دیگری اختیار کردند که ظاهراً بنایش بر این بود که حروفی را که از حیث شکل با هم شباهت دارند دسته دسته کنند چنانکه مثلاً ب ، ت ، ث را با هم ، و ج ، ح ، خ را با هم دسته بندی کردند و تنها سه حرف هَ ، و، ی را که با هیچ حروف دیگری شباهت کافی نداشته اند در آخر الفبا گذاشتند و به احتمال قوی این دسته بندی و ترتیب تازه پیش از اسلام بعمل آمده و عین این ترتیب که اندکی با ترتیب کنونی معمول در مشرق یعنی عربستان و بین النهرین و ایران و غیره متفاوت است ، هنوز هم در الفبای مغربی (ممالک شمالی آفریقا غیر از مصر) محفوظ است بقرار ذیل : ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ک ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش هَ و ی. معلوم میشود بعدهابمناسبت بعضی نظریات که اغلب گویا مستند بصوت و مخرج صوت بوده در ترتیب فوق باز تبدیلات و تغییراتی دادند و ترتیب حروف الفبا را بصورتی درآوردند که اکنون در ایران و غیره متداول است. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین از جمال زاده مجله ٔ کاوه سال پنجم شماره ٔ 10 «شماره ٔ مسلسل 45»).
تاریخچه ٔ الفبا
مصریان قدیم 24 علامت داشتند و این علامتها شامل همه ٔ حروف صامت بود که در زبان آنان استعمال میشد. ایشان میتوانستند با این علائم نخستین الفبا را تشکیل دهند ولی این کار را انجام ندادند. اساس الفبا معلوم نیست ، بعضی از دانشمندان متن 16 کتیبه ٔ قدیمی را که در سرابیت الخادم واقع در شبه جزیره ٔ سینا پیدا شده است اساس الفبا قر ...

معنی الفبا به فارسی

الفبا
(اسم) حروف تهجی. توضیح الفبا یا حروف هجای فارسی سی و سه حرف است : ائ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی .
[alphabet] [زبان شناسی] مجموعۀ نشانه های یک نظام نوشتاری که در آن معمولاً هر حرف/ نویسه نمایندۀ یک همخوان/ صامت یا واکه/ مصوت است

معنی الفبا در فرهنگ معین

الفبا
(اَ لِ) [ ازع . ] (اِمر.) ۱ - حروف تهجی . ضح - الفبا یا حروف هجای فارسی سی سه حرف است : ا، ء، ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ح ، خ ، د، ذ، ر، ز، ژ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ع ، غ ، ف ، ق ، ک ، گ ، ل ، م ، ن ، و، ه ، ی . ۲ - مجموعة حروفی که با ترتیبی قراردادی مر

معنی الفبا در فرهنگ فارسی عمید

الفبا
مجموعۀ حروفی که در یک زبان برای نوشتن استفاده می شود.
* الفبای ابتثی: الفبایی به ترتیب معمولی (ا، ب، ت، ث).
* الفبای ابجدی: الفبای به ترتیب حروف ابجد.

الفبا در دانشنامه اسلامی

الفبا
به مجموعه ای از نشانه های نوشتاری که بر پایه واج های زبانی معین نظم یافته باشد، الفبا گویند. همچنین نامهای حروف الفبایی را نیز گویند .
تاریخ پیدایش و خاستگاه الفبا مورد اختلاف متخصصان است؛ اما به طور کلی می توان گفت که الفبا برای نخستین بار در حدود سال 1700 ق.م توسط اقوام سامی شمالی در فلسطین و سوریه ابداع شده است.
این مجموعه شامل 22 نشانه همخوانی بوده و یونانیان بعدها با افزودن نشانه های واکه ای و نیز ایجاد دگرگونی هایی در آن، الفبای یونانی را به وجود آورده اند. آنگاه الفبای لاتینی بر پایه الفبای یونانی و سپس الفبای زبان های غربی بر پایه الفبای لاتینی شکل گرفته است. الفبای زبان های ایرانی نیز خود دارای ریشه سامی است.
بیشتر الفباهای امروزی 20 تا 30 نشانه نوشتاری دارند، اما در مجموع تعداد و تنوع نشانه ها به تعداد آواهای زبان وابسته است.

الفبا در دانشنامه ویکی پدیا

الفبا
الفبا مجموعه علامت هایی است که انسان ها برای نشان دادن اصوات بین خود قرارداد می کنند. در عین حال بخصوص در زبان فارسی و عربی الفبا معمولاً به نشانه های نوشتاری همخوان ها (صامتها) گفته می شود که آن ها را حروف بی صدا هم می گویند و معمولاً واکه ها (مصوتها) جزء حروف الفبا نیستند و به آن ها حروف صدادار می گویند. ولی برای مصوتهای بلند سه گانه از سه تا از حروف الفبا بهره برده می شود و مصوتهای کوتاه در فارسی بدون علامت یا در موارد ضروری با علامات عربی: ـَ، ـِ و ـُ کمک گرفته می شود. بنظر می رسد در زبان انگلیسی و زبان های نزدیک به آن بعضی حروف الفبا صرفا نماینده واکه ها نیز باشند.
الفبای فونتیک: در این نوع از الفبا هر شکل تنها نشان دهندهٔ یک صدای خاص است مانند ب در الفبای فارسی. الفبای آوانگاری بین المللی از جمله الفباهای فونتیک است.
الفبای غیر فونتیک: در این نوع الفبا هیچ شکل نوشتاری تنها یک صدا را نشان نمی دهد.
الفبای نیمه فونتیک: در این نوع از الفبا، برخی شکلها تنها به یک صدا و بعضی به بیش از یک صدا اشاره دارند مانند شکل نوشتاری و در الفبای فارسی که هم صدای صامت و هم صدای مصوت می دهد. الفبای فارسی از این گروه است.
عکس الفبا
تن تن و هنر الفبا (به فرانسوی: Tintin et l'Alph-Art) که تن تن و هنر تازه نیز نامیده شده، آخرین کتاب هرژه است که به دلیل مرگش ناتمام ماند و در نهایت توسط فردی به اسم ایو رودیه تصویرگری و نویسندگی شد.
Leslie Lonsdale-Cooper
Michael Turner
با مرگ نابهنگام هرژه در سال ۱۹۸۳، آخرین کتاب وی با نام تن تن و هنر جدید نیمه تمام ماند. بر طبق وصیت هرژه، هیچ هنرمندی بعد از مرگ وی حق خلق داستان جدیدی از تن تن را نداشت و در حقیقت با مرگ وی مجموعه داستان های جذاب تن تن به پایان رسید.
۳ سال بعد و برای نخستین بار قسمتی از آن در سال ۱۹۸۶ به چاپ رسید. در سال ۲۰۰۴ و پس از هیجده سال نسخه کاملتری از آن که توسط دستیاران هرژه تکمیل شده بود توسط انتشارات کسترمن (Casterman) و بنیاد هرژه به چاپ رسید. با پایان ا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الفبا در دانشنامه آزاد پارسی

اَلِفْبا
اَلِفْبا
در زبان های اروپایی: «آلفابت Alphabet» مجموعۀ حروفی که دلالت بر واج های زبان می کند. الفبای زبان فارسی باستان «میخی» نامیده می شود که از اکدی و سومری برگرفته بوده اند که ۳۶ حرف داشته است. الفبای فارسی میانه از آرامی اخذ شده بوده است و از راست به چپ نوشته می شده و تا قرن ۶م به کار می رفته است. الفبای زبان فارسی دری و معاصر، بعد از سلطۀ اعراب بر ایران، از خط عربی اخذ شد و برای هماهنگ کردن آن با زبان فارسی چهار حرف «پ، چ، ژ، گ» بر آن افزودند و ترتیب حروف «ه ، و» جابه جا شد و نهایتاً شامل ۳۳ حرف زیر شد: آ(ء)، ا، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ه ، ی. (جدول در صفحه بعد)

الفبا در جدول کلمات

الفبا ی موسیقی
نت

معنی الفبا به انگلیسی

abc (اسم)
الفبا ، کتاب الفبا ، پایه کار ، مبدا کار
alphabet (اسم)
الفبا

معنی کلمه الفبا به عربی

الفبا
ابجدية

الفبا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جوادشجاعی
الفبای فارسی به ترتیب شباهت بصری =
آالدذبیپنتثشسصضخجحکگطظفقعغزرژومه.
جوادشجاعی
شباهت الفبای فارسی ولاتین ازراست به چپ=
اiایeوvذcسwزzکkحhعuلlرr زjهoوvدbمp.
آریانا
حرف ها یِ پارسی در سیستم ها یِ نوشتاریِ:
عربیک / لاتین

اَ : A
اِ : E
اُ : O
آ : �
ای : I
او : U

ء : �
ب : B
پ : P
ت : T
ث : S
ج : J
چ : C
ح : H
خ : X
د : D
ذ : Z
ر : R
ز : Z
ژ : Ž
س : S
ش : Š
ص : S
ض : Z
ط : T
ظ : Z
ع : �
غ : Q
ف : F
ق : Q
ک : K
گ : G
ل : L
م : M
ن : N
و : V
و : W
ه : H
ی : Y
ابولفصل
یک درس خوبه‌ولی درسا ش عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الفبا فارسی   • حروف الفبا فارسی با نقاشی   • حروف الفبا انگلیسی   • حروف الفبای فارسی با تلفظ   • جدول حروف الفبای فارسی   • دانلود حروف الفبای فارسی   • الفبای فارسی برای کودکان   • حروف الفبای فارسی فانتزی   • معنی الفبا   • مفهوم الفبا   • تعریف الفبا   • معرفی الفبا   • الفبا چیست   • الفبا یعنی چی   • الفبا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الفبا

کلمه : الفبا
اشتباه تایپی : hgtfh
آوا : 'alefbA
نقش : اسم
عکس الفبا : در گوگل

آیا معنی الفبا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )