برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1569 100 1
شبکه مترجمین ایران

الفاظ

/'alfAz/

معنی الفاظ در لغت نامه دهخدا

الفاظ. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ لَفظ. سخنان. (آنندراج ) (المنجد). صاحب تاج العروس گوید: «لفظ» واحد «الفاظ» و آن در اصل مصدر است - انتهی. و صاحب منتهی الارب آرد: لفظ؛ سخن. لفظة؛ یک سخن. الفاظ جمع. در اقرب الموارد آمده : اللفظة؛ الواحدة من الالفاظ. ج ، لَفَظات. -انتهی. چنانکه ملاحظه میشود در اقرب الموارد و منتهی الارب تصریح نشده است به اینکه الفاظ جمع لفظ است و صاحب تاج العروس و همچنین المنجد لفظ را مصدر دانسته و جمع آن را الفاظ آورده اند و در المنجد جمع لَفظَة لفظات آمده نه الفاظ. رجوع به لَفظ شود :
یگانه گشته از اهل زمانه
به الفاظمتین و رای متقن.
منوچهری.
پرویز گر ایدون که در ایام تو بودی
بودی همه الفاظ ترا جمله مزهزه.
منوچهری.
چون رسول روم این الفاظ تر
در سماع آورد شد مشتاقتر.
مولوی.
- شکرالفاظ ؛ شیرین سخن. شکرسخن :
شوخی شکرالفاظ و مهی سیم بناگوش
سروی سمن اندام و بتی حورسرشتی.
سعدی (غزلیات ).
الفاظ در اصول : در علم اصول دو گونه مباحث مطرح شده است. مباحث مربوط به الفاظو مباحث مربوط به ادله ٔ عقلی. در طی هر یک از این دو قسم ، اصول و قواعدی مربوط به آن قسم بنیان نهاده شده است که به همین مناسبت بعنوان همان قسم اشتهار یافته است. این اصول و قواعد بر دو گونه است : اصول لفظی و اصول عقلی. اصول لفظی اصولی است که به لفظ ارتباط دارد مانند اصالة الحقیقه و اصالةالعموم و اصالةالاطلاق. اصول عقلی اصولی است که عقل بی آنکه به لفظی استناد کند پیروی و اجرای آنها را در مقام عمل لازم میداند. این اصول (بجز استصحاب که عقل درباره ٔ آن حکمی ندارد) از لحاظ اینکه متوقف بر لفظ و مربوط به آن نیست بنام اصول عقلی خوانده شده و از لحاظ اینکه برای جلوگیری از سرگردانی در مقام عمل بنیان نهاده شده است یعنی بمرحله ٔ عمل مکلف ارتباط دارد بنام اصول عملی مشهور گردیده است. مهمترین اموری که در مباحث الفاظمورد بحث قرار می گیرد بترتیبی که صاحب کفایه آورده است عبارتند از: وضع، طبعی بودن صحت استعمال لفظ در معانی متناسب با موضوع ٌله و طبعی بودن یا وضعی بودن آن ، صحت اطلاق لفظ و اراده ٔ نوع یا مثل یا ش ...

معنی الفاظ به فارسی

الفاظ
جمع لفظ
( اسم ) جمع لفظ لفظها .

معنی الفاظ در فرهنگ معین

الفاظ
( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) جِ لفظ . ۱ - واژه ها، کلمه ها. ۲ - سخن ها، کلام .

معنی الفاظ در فرهنگ فارسی عمید

الفاظ
= لفظ

الفاظ در دانشنامه اسلامی

الفاظ
ـــ اَلْفاظ، عنوان بخشی از بدنه اصلی اصول فقه که به عنوان مقدمه ای برای استنباط احکام شرع از ادله ، به بررسی مباحث لفظی می پردازد. ـــ الفاظ، اصوات خارج شده از دهان است.
لفظ، صوتی است که از دهان خارج می گردد (معتمد بر مخرج فم می باشد) خواه دارای معنا باشد (مستعمل) و خواه بی معنا باشد (مهمل)؛ «اللفظ ما یتلفظ به الانسان او فی حکمه مهملا کان او مستعملا».
اقسام الفاظ، به لحاظهای مختلف
الفاظ، به لحاظ های مختلفی تقسیم می شود:۱. از لحاظ موضوع له- و معنا- ، به متحد المعنی و متکثر المعنی؛۲. از لحاظ وضع، به مهمل و مستعمل؛۳. از لحاظ ظهور و خفای معنا، به واضح الدلالة و خفی الدلالة؛۴. از لحاظ رابطه معانی، به متباین و مترادف؛۵. از لحاظ استعمال، به صریح و کنایه.
مبحث الفاظ در کتب اصول فقه
مبحث الفاظ در کتب اصول فقه همواره به عنوان بخش آغازین مطرح بوده ، و چگونگی ارتباط آن با علم اصول و گنجیدن آن در تعریف هایی که از علم اصول ارائه شده ، مورد بحث بوده است . با وجود تأخری که احساس می شود مباحث الفاظ از نظر رتبه نسبت به مباحث ادله داشته ، و تنها به عنوان یک ضرورت به دانش اصول افزوده شده است ، در نگاه تاریخی مباحث الفاظ از کهن ترین مباحث علم اصول بوده ، و پیدایی آن تأخر زمانی نسبت به مباحث ادله نداشته است .
پیشینه
...
الفاظ ایقاعات، الفاظ دلالت کننده بر انشای یک طرفه است.
الفاظ ایقاعات، مقابل الفاظ عقود بوده و عبارت است از الفاظی که برای ایقاعات وضع گردیده است و به بیان دیگر، الفاظی که دلالت بر انشای یک طرفه دارد، الفاظ ایقاعات نامیده می شود، مانند: صیغه طلاق (انت طالق) که برای انشای طلاق وضع شده و فقط از جانب یک طرف انشا می شود.
قاعده اصالة الظهور از مباحثی است که در فقه شیعه کاربرد زیادی دارد. بررسی مصادیق این قاعده که در آیات و روایات زیادی استعمال شده اند، محقق را از تکرار بحث در موضوعات مختلف فقهی بی نیاز می کن ...


الفاظ در دانشنامه ویکی پدیا

الفاظ
الفاظ به عنوان قسمتی از علم اصول فقه شناخته می شود که به عنوان مقدمه جهت دریافت احکام شرع از دلائل، مباحث لفظی را مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد. مبحث الفاظ، اولین بخش در کتاب های اصول فقه است و رابطه آن با علم اصول همیشه مورد چالش بوده است. این مبحث یکی از قدیمی ترین مباحث علم اصول فقه به شمار می آید و به لحاظ زمانی بعد از مبحث ادله نیست.
بحث الفاظ به همان اوائل سده نخست هجری و برداشت عالمان از متن های دینی مربوط می شود. بحث از الفاظ ابتدا به دلیل کتاب سروکار داشته است و بعد از آن به دلیل سنت سروکار دارد. تمام بحث هایی که در بحث الفاظ صورت می گیرد همانند وضع، مطلق و مقید، عام و خاص، امر و نهی و غیره، این گونه نبوده است که به صورت یک جا و همزمان وارد مباحث الفاظ شود بلکه به صورت تاریخی در این بخش از علم اصول جای گرفته اند. بنا به گفته دکتر احمد پاکتچی، قدیمی ترین مبحث از مبحث الفاظ، بحث از عام و خاص است که به عنوان کهن ترین نمونه طرح مباحث الفاظ مورد نظر است.
غالباً بحث های علم اصول را به چهار قسمت تقسیم می کنند که بخش نخستین آن، بعد از اشاره کردن به رئوس ثمانیه (مبانی هشت گانه) به برخی از مباحث زبانی شناسی اشاره کرده اند مانند بحث از وضع، استعمال، صحیح و اعم و حقیقت شرعیه. این مباحث گر چه جزو مسائل اصلی علم اصول نیستند اما برخی از بحث های الفاظ در علم اصول بر آن ها متوقف است. بخش دوم به مباحث الفاظ و سوم به حجج و امارات و چهارم نیز به تعادل و تراجیح دلالت دارد.گفته می شود که مباحث الفاظ در علم اصول از ماهیتی، عرفی و عقلائی برخوردارند.شایان ذکر است که میان مباحث الفاظ و دانش تاویل رابطه و نسبتی وجود دارد که برخی تلاش کرده اند تا ان را نشان دهند.
یکی از مهم ترین ابتکارها در تقسیم بندی مباحث الفاظ متعلق به محمد باقر صدر باشد. سید محمد باقر صدر در کتاب «معالم الجدیده للوصول» به شیوه ای نو در مبانی هشت گانه علم اصول اشاره کرده اند که از آن جمله می توان به رابطه علم اصول و علوم دیگر همچون فقه، کلام و فلسفه اشاره کرد. محمد باقر صدر معتقد است که اصولیان شیعی در طرح مباحث الفاظ و فرایند تحلیل آن مقدم بر دیگران هستند و بحث هایی همچون معانی حرفی و وضع هیئت های الفاظ از این جمله اند.روح الله خمینی بر اساس تعریفی که از عل ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

الفاظ در جدول کلمات

دانشی که به صنعت های کلام و زیبایی های الفاظ نظم و نثر می پردازد
بدیع

الفاظ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدعلی
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
سِپناس sepnãs، سِپنان sepnãn (پَشتو: سِپن= لفظ + «اس، ان»)
اوختاس uxtãs، اوختان uxtãn (اوخت از اوستایی: اوختی= لفظ + «اس، ان»)
وِشیسان veshisãn، وِشیس ها veshishã (وِشیس از کردی: وشه یی= لفظ + «ان، ها»)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• الفاض   • اقسام لفظ در منطق   • لفظ مختص   • معنی الفاظ   • مفهوم الفاظ   • تعریف الفاظ   • معرفی الفاظ   • الفاظ چیست   • الفاظ یعنی چی   • الفاظ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الفاظ

کلمه : الفاظ
اشتباه تایپی : hgthz
آوا : 'alfAz
نقش : اسم
عکس الفاظ : در گوگل

آیا معنی الفاظ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )