برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1472 100 1
شبکه مترجمین ایران

الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید

الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید در دانشنامه اسلامی

الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید کتابی است شامل تمامی بخش های منطق و بسیار مختصر که خواجه نصیر الدین طوسی آن را نوشته است و علامۀ حلّی به شرح غیر مزجی آن اقدام نموده و آن را «الجوهر النضید فی شرح کتاب التجرید» نامیده است.
کتاب خواجه اگر چه اکنون به نام «تجرید المنطق» معروف است و در الذریعة نیز با همین نام و به عنوان عدل تجرید الاعتقاد مطرح است لیکن از مقدمۀ علامۀ حلّی در شرح خود که می گوید:
«و تفت علی المختصر الموسوم بالتجرید فی المنطق» و نام گذاری شرح خود در همان مقدمه به الجوهر النضید فی شرح التجرید و مقدمۀ خود خواجه، روشن می شود که خواجه قصد داشته کتابی مشتمل بر قواعد منطقی بنویسد و از ابتدا نام آن را التجرید گذاشته بوده است و بعدا که تصمیم گرفته قسمت کلام را نیز به آن اضافه کند، برای تفکیک آن از قسمت منطق - همان طور که از مقدمۀ کتاب تجرید الاعتقاد روشن می شود - آن را به تجرید الاعتقاد نامیده است.
از این رو این مطلب مبیّن نیست که خواجه قسمت منطق را به عنوان مقدمه برای قسمت کلام نوشته است و احتمالا این استنباطی از اشتراک اسم این دو کتاب و مقدمه بودن منطق برای سائر علوم است. پس اسم این متن منطقی همان طور که استظهار کردیم التجرید بوده است. اما در نام شرح علامه اختلافی در کار نیست و علامه خود آن را به الجوهر النضید نام گذاری کرده است.
این کتاب همان طور که در مقدمۀ آن آمده و ترتیب فعلی نیز آن را تأیید می کند دارای نه فصل است.
تجرید منطق کتابی است شامل تمامی بخش های منطق و بسیار مختصر که خواجه نصیر الدین طوسی آن را نوشته است و علامه حلی به شرح غیر مزجی آن اقدام نموده و آن را «الجوهر النضید فی شرح کتاب التجرید» نامیده است.
کتاب خواجه اگر چه اکنون به نام « تجرید المنطق » معروف است و در الذریعة نیز با همین نام و به عنوان عدل تجرید الاعتقاد مطرح است لیکن از مقدمه علامه حلی در شرح خود که می گوید: «و تفت علی المختصر ا ...

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید   • مفهوم الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید   • تعریف الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید   • معرفی الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید   • الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید چیست   • الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید یعنی چی   • الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید

کلمه : الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید
اشتباه تایپی : hgـ[,iv hgkqdn td avp lkxr hgj[vdn
عکس الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید : در گوگل

آیا معنی الـجوهر النضید فی شرح منطق التجرید مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )