برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1434 100 1

التجا

/'eltejA/

معنی التجا در لغت نامه دهخدا

التجا. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) التجاء. پناه گرفتن. (منتهی الارب ). پناه آوردن. (غیاث اللغات ) : بسجستان رفت بر قصد خدمت سلطان و التجا بظل حمایت و عنایت او. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || (از «ل ج ی ») خواندن خود را بسوی غیر قوم خود. (منتهی الارب ).

معنی التجا به فارسی

التجا
۱ - ( مصدر ) پناه بردن پناه جستن پناهیدن . (التجا بسای. دیواری کردم .) (گلستان ) . ۲ - ( اسم ) پناه .
التجائ پناه گرفتن پناه آوردن
پناه آوردن پناه بردن التجا بردن .
پناه بردن
التجا بردن التجا کردن
پناه بردن پناه آوردن التجا بردن
پناه بردن پناه آوردن

معنی التجا در فرهنگ فارسی عمید

التجا
پناه بردن، پناهنده شدن، پناه گرفتن.

التجا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرضیه
التجا : اِلتِجا (عربي) پناه بردن، پناه جستن، پناه جوئي .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• التجا بردن به انگشت شهادت   • تار اینترنتی   • سنتور فرنگی   • متکای نرم   • معنی التجا   • مفهوم التجا   • تعریف التجا   • معرفی التجا   • التجا چیست   • التجا یعنی چی   • التجا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی التجا
کلمه : التجا
اشتباه تایپی : hgj[h
آوا : 'eltejA
نقش : اسم
عکس التجا : در گوگل

آیا معنی التجا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )