برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1461 100 1

الاهیات

الاهیات در دانشنامه اسلامی

واژه الاهیات به علمی که درباره خدا و درباره شالوده ایمان دینی بحث می کندگفته شده است.
واژه الاهیات به علمی که درباره خدا و درباره شالوده ایمان دینی بحث می کند تعریف شده است. این کلمه از واژه یونانی theologia مأخوذ است که از دو بخش theo (خدا) و logia (گفتار و نظر) ترکیب شده است. بنابراین (theolog به معنای اندیشه و گفتار درباره خداست. واضع این واژه را، افلاطون دانسته اند، وی این لفظ را درباره شاعرانی به کار برده که خدایان یا تکوین عالم بر اساس وجود خدایان را وصف کرده اند.
عالمان الاهیـات در مقابل عـالمان علوم طبیعی
ارسطو، عالمان الاهیـات را که تبیین های اسطوره ای از جهان عرضه می کننـد، در مقـابل فیلسوفان، یا عـالمان علوم طبیعی که در جسـت و جـوی تبیین اشیـا در درون خـود اشیا هستند، قرار می دهد، در جایی او فلسفه نظری را به سه بخش: ریاضیات، طبیعت و الاهیات تقسیم می کند که بخش اخیر همان فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه است.مقـارن پایـان قرن دوم قبل از میلاد پانائتیوس رُدایی سه نـوع الهیات: اسطوره ای، طبیعی یا فلسفی جهان شناختی و مدنی یا سیاسی را از هم جدا ساخت. الاهیات اخیر مربوط به راه و رسم قیصرهاست.
الاهیات مسیحی
در میان مسیحیان، اوّلین کاربردهای اصطلاح theology در مورد معرفت به خدایی که آنان به او باور داشتند، در نوشته های اریگن (متوفای ۲۵۴میلادی) یافت می شود. پس از وی، اوسبیوس اهل قیصریه (متوفای ۳۳۹میلادی) میان theology به معنای علم تدبیر الهی یا فعل الهی برای نجات بشر که شامل: مسیح، کلیسا، شعایر دینی، و فرجام شناسی است، تفکیک قایل شد. این تفکیک در دوره متقدم آبای کلیسا مورد قبول قرار گرفت. بنابراین الاهیات تنها به بحث درباره خدا می پرداخت، و از مسائل دیگر مانند تجسّد و فدیه ذیل عنوان «علم تدبیر الهی» بحث می شد.
← علم الاهیات نزد مسیحیان
...

الاهیات در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:الهیات

الاهیات را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی الاهیات   • مفهوم الاهیات   • تعریف الاهیات   • معرفی الاهیات   • الاهیات چیست   • الاهیات یعنی چی   • الاهیات یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی الاهیات
کلمه : الاهیات
اشتباه تایپی : hghidhj
عکس الاهیات : در گوگل

آیا معنی الاهیات مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران