برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1464 100 1

اعدام

/'e'dAm/

برابر پارسی: سر به نیست، نابودی، نیست کردن، کشتن، جان ستاندن

معنی اعدام در لغت نامه دهخدا

اعدام. [ اِ ] (ع مص ) نیست گردانیدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). کشتن. (فرهنگ فارسی معین ). نیست کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ) (آنندراج ): اعدمه اﷲ اعداماً؛ نیست گردانید او را خدای. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نابود کردن. معدوم کردن. || نایاب شدن و نیافتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). نایابان گردانیدن چیزی را. (المصادر زوزنی ). نایابان چیزی گردانیدن. (آنندراج ). اعدمنی الشی ٔ؛ نایاب شد بر من و نیافتم آنرا. || درویش گردیدن و نیازمند شدن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). درویش شدن. (آنندراج )(تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). درویش کردن. تهی دست کردن. (فرهنگ فارسی معین ). || بازداشتن. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). یقال : اعدم فلاناً؛ بازداشت آنرا. (منتهی الارب ). و قول متکلمان : وجد فانعدم ، غلط است. (منتهی الارب ). || (اِمص ) نیست کردگی. نیست شدگی. نابودی. هلاک. (ناظم الاطباء).
- اعدام کردن ؛ نیست و نابود کردن وهلاک نمودن. (ناظم الاطباء).
- مجازات اعدام ؛ دار زدن یا تیرباران کردن بکیفر جرم. نیست کردن برای کیفر. در حقوق ، مجازات اعدام خاص پاره ای از جرمهای جنایی است یعنی هر جرمی که مجازات آن بر طبق قانون اعدام باشد آنرا جنایت گویند.
- میدان اعدام ؛ میدانی که در آنجا عادةً گناهکاران را کشند، یا بدار آویزند. (یادداشت بخط مؤلف ).
- || نام میدان مخصوصی است در جنوب تهران.

اعدام. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ عَدَم. نیستیها. نیستها. نابودیها. نابودها. (فرهنگ فارسی معین ). ج ِ عدم. (یادداشت بخط مؤلف ):
لا میز فی الأعدام من حیث العدم.
حاج ملاهادی سبزواری.

معنی اعدام به فارسی

اعدام
نیست کردن، نابودکردن
۱ - ( مصدر ) درویش کردن تهیدست کردن ۲ - ( اسم ) بیچیزی تهیدستی . ۳ - ( مصدر ) نیست گردانیدن نیست کردن کشتن .
نابودن کردن . نیست کردن ٠ کشتن .

معنی اعدام در فرهنگ معین

اعدام
( اِ ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) نیست کردن ، نابود گردانیدن . ۲ - (مص ل .) تهیدست شدن .
( اَ) [ ع . ] (اِ.) جِ عدم ، نیست ها، نیستی ها.

معنی اعدام در فرهنگ فارسی عمید

اعدام
۱. کشتن کسی به عنوان مجازات.
۲. [قدیمی] نیست کردن، نابود کردن.

اعدام در دانشنامه اسلامی

اعدام
اِعدام، مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص است.
اعدام از ریشه «ع د م» در لغت به معنای از بین بردن، کشتن و نیز هلاک کردن آمده است.
اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع دیگر صادر می شود.
نحوه اجرا
این مجازات با به دار آویختن، به صلیب کشیدن و تیرباران کردن مجرم یا روشهایی دیگر به اجرا در می آید.
اعدام در علم کلام
...
اعدام
این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است
مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص
اعدام از ریشه «ع د م» در لغت به معنای از بین بردن، کشتن و نیز هلاک کردن آمده است و در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از مجازات مرگ برای ارتکاب جرمهایی خاص که از سوی دادگاه یا مراجع دیگر صادر می شود. این مجازات با به دار آویختن، به صلیب کشیدن و تیرباران کردن مجرم یا روشهایی دیگر به اجرا در می آید. اعدام در علم کلام به معنای خارج کردن شئ از دایره وجود، پراکنده ساختن یا تخریب عالم استکه خارج از اصطلاح فقه و حقوق است. از اعدام با واژه ها و تعبیرهای «قتل = کشتن» (نساء/4،89، 157؛ مائده/5، 33؛ انعام/6، 151؛ اسراء/17،22)، «صلب = دار آویختن» (نساء/4، 157؛ مائده/5، 33؛ اعراف/7، 123؛ یوسف/12، 41)، «رجم = سنگسار کردن» (هود/11، 91؛ کهف/18، 20؛ مریم/19، 46؛ شعراء/26، 116)، «حرق = سوزاندن» (انبیاء/21، 68؛ عنکبوت/29، 24؛ بروج/85، 5) و «قصاص نفس» (بقره/2،179؛ مائده/5، 45) یاد شده است.
مجازات اعدام پیشینه ای بسیار طولانی در میان ملتهای گذشته دارد، به گونه ای که می توان سابقه آن را با پدید آمدن زندگی اجتماعی بشر همزمان دانست؛ لیکن در هر دوره یا منطقه ای که از وجود حاکمیت و قانون محروم بوده اند مجازاتها از جمله اعدام، بیشتر به صورت انتقام فردی و به وسیله جنگهای تن به تن و طایفه ای اعمال می شده است، به گونه ای که گاه در برابر کشته شدن یک نفر از یک قبیله، دهها نفر از قبیله قاتل کشته می شدند و چه بسا این امر به کشمکش در سالهای متمادی منجر می شد؛ ولی در هر دوره یا منطقه که از وجود حاکمیت و قانون بهره مند بوده اند مجازاتها تقریباً به صورت قانونمند بوده و از روش ...

اعدام در دانشنامه ویکی پدیا

اعدام
عکس اعدام
«اعدام» (انگلیسی: Execution (1968 film)) فیلمی در ژانر وسترن است که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به جان ریچاردسن اشاره کرد.
۱۴ اوت ۱۹۶۸ (۱۹۶۸-08-۱۴)
———— (1844). The Asiatic journal and monthly miscellany. The Asiatic journal and monthly miscellany. Allen. Retrieved 2018-01-23.
Adolphus, J. (1840). The History of England: From the Accession to the Decease of King George the Third. The History of England: From the Accession to the Decease of King George the Third. author, and published. Retrieved 2018-01-23.
Afsos, S.A. (1871). The Araish- i - mahfil, or the Ornament of the Assembly, literaly trans Cated from the oordoo by Major Henry Court. Gua Savieille. Retrieved 2018-01-23.
Akbarzadeh, S.; MacQueen, B. (2008). Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah. Routledge Advances in Middle East and Islamic Studies. Taylor & Francis. ISBN 978-1-134-05926-3. Retrieved 2018-01-23.
Alden, D. (1996). The Making of an Enterprise: The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond, 1540-1750. Stanford University Press. ISBN 978-0-8047-2271-1. Retrieved 2018-01-23.
Anderson, T.C. (1859). notes and queries: a medium of enter communication for literary men, artists, antiquaries, genealogists, etc. Retrieved 2018-01-23.
Atkinson, J. (1842). The Expedition Into Affghanistan: Notes and Sketches Descriptive of the Country, Contained in a Personal Narrative During the Campaign of 1839 & 1840, Up to the Surrender of Dost Mahomed Khan. Wm. H. Allen & Company. Retrieved 2018-01-23.
Bakshi, S.R. (1 ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اعدام در دانشنامه آزاد پارسی

اِعدام
کشتن مُجرم به عنوان مجازاتِ قانونی عملِ او، و از انواع مجازات های کیفری. هم اکنون (۲۰۰۰م)این مجازات در ۸۷ کشور جهان اجرا می شود. عده ای این مجازات را بی رحمانه و غیراخلاقی می دانند و مخالف اجرای آن هستند، ولی به نظر طرفداران آن، این مجازات برای جلوگیری از جرایم مهم مؤثرتر از دیگر انواع مجازات هاست؛ به ویژه برای جرایمی مانند قتلِ عمد که آن را عادلانه و موجب تسلی حس کیفرخواهی خانوادۀ مقتول می دانند. برخی از کشورها مجازات اعدام را از مقررات کیفری خود حذف کرده اند. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۷، مجازات اعدام را برای افراد کمتر از هجده سال ممنوع کرده است. در بسیاری از کشورها ازجمله ایران، مجازات اعدام برای جرایمی غیر از قتل عمد نیز اجرا می شود، ازجمله به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات تولید، توزیع، نگهداری، حمل و فروش مواد مخدر اعدام است. در مادۀ ۲۹۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و آیین نامۀ اجرایی آن، تشریفات مربوط به چگونگی اجرای حکم اعدام آمده است. اجرای حکم اعدام ممکن است به صورت حلق آویزکردن مجرم به چوبۀ دار و یا شلیک اسلحۀ آتشین یا اتصال او به الکتریسیته و یا شیوه های دیگر به تشخیص قاضیِ صادرکنندۀ رأی باشد. زمان اجرای آن آغاز آفتاب است. حضور قاضیِ صادرکنندۀ حکم، رئیس زندان، فرماندۀ نیروی انتظامی محل و یا نمایندگان او همراه با یک نفر روحانی، منشی دادگاه و پزشک قانونی، هنگام اجرای حکم الزامی است. چنانچه محکوم به اعدام قبل از اجرای حکم درخواست عفو کند، به دستور دادگاه اجرای آن تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی به تأخیر می افتد. عارض شدن جنون، ارتداد و یا بیماری محکوم و یا مستحاضه بودن او مانع از اجرای حکم نیست، مگر آن که بیماری درحدی باشد که مانع اجرای حکم شود که در این صورت تا رفع بیماری، اجرای حکم به تأخیر می افتد. در ایام بارداری و نفاسِ زن، حکم اعدام اجرا نمی شود. بعد از وضع حمل نیز چنانچه طفل از شیر مادر تغذیه کند، ممکن است تا رسیدن طفل به سن ۲سالگی اجرای حکم اعدام به تعویق افتد.

نقل قول های اعدام

اعدام نوعی مجازات مرگ است.
• «هیچ دلیلی بر مطلوب بودن اعدام های علنی در منابع فقهی وجود ندارد و حتی در قصاص آنچه از نص قرآن کریم به دست می آید، شارع مقدس -اگرچه آن را حق می داند – ولی «عفو» را ترجیح می دهد و به آن تشویق می کند؛ اما در موارد دیگر، اگر موجب وهن مذهب، سؤ تربیت و زیر سؤال رفتن حکومت دینی و مبانی شریعت حقه باشد، اعدام های علنی مشروع نیست و تبدیل اعدام های غیر منصوص به احکام جایگزین، هیچ منع شرعی و قانونی ندارد.».

ارتباط محتوایی با اعدام

اعدام در جدول کلمات

دستگاه اعدام فرانسوی ها

معنی اعدام به انگلیسی

execution (اسم)
انجام ، اجرا ، توقیف ، اعدام ، ادا ، انفاذ
extinction (اسم)
خمود ، خاموشی ، انهدام ، اعدام ، انقراض ، اطفاء ، خاموش سازی
gallows (اسم)
خاده ، اعدام ، چوبه دار ، دار ، بدار اویزی
hanging (اسم)
بدار زدن ، اویز ، اعدام ، چیز اویخته شده ، در حال تعلیق

معنی کلمه اعدام به عربی

اعدام
انقراض , مشنقة
ادر , نفذ
الحکم بالموت
جلاد
مشنقة

اعدام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اصغر
این واژه عربی است و پارسی جایگزین این است:
نستاف nestâf (از سغدی: nestâve)
ایوب
Death penalty
سید مهدی
إعدام ، جمع عدم نیستی ها
حدیث لیپز
hanging

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اعدام در ایران فیلم   • اعدام در ملا عام   • اعدام زنان در ایران   • اعدام در ایران اپارات   • اعدام ایران   • اعدام در چین   • اعدام در ایران جدید   • اعدام نظامی چیست   • معنی اعدام   • مفهوم اعدام   • تعریف اعدام   • معرفی اعدام   • اعدام چیست   • اعدام یعنی چی   • اعدام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعدام
کلمه : اعدام
اشتباه تایپی : hunhl
آوا : 'e'dAm
نقش : اسم
عکس اعدام : در گوگل

آیا معنی اعدام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران