برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1507 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال نفس (قرآن)

اعتدال نفس (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال نفس (قرآن)
خداوند در قرآن به نفس آدمی و اعتدال آن، قسم می خورد.
انسان، دارای نفسی معتدل: «ونفس وما سواها: و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را (آفریده و) منظم ساخته، » علامه طباطبایی در تفسیر المیزان گفته است: و مراد از (نفس) ، نفس انسانیت و جان همه انسانها است یعنی سوگند می خورم به نفس ، و آن چیز نیرومند و دانا و حکیمی که آن را این چنین مرتب خلق کرد و اعضایش را منظم و قوایش را تعدیل کرد.
سوگند به نفس معتدل
سوگند خداوند به نفس آدمی و اعتدال آن: «ونفس وما سواها: و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را (آفریده و) منظم ساخته، » مراد از (سواها) (از ماده تسویه ) همان تنظیم و تعدیل قوای روحی انسان است ، از حواس ظاهر گرفته، تا نیروی ادراک، حافظه، انتقال، تخیل، ابتکار، عشق، اراده و تصمیم ، و مانند آن در مباحث علم النفس مطرح شده است .
خروج از اعتدال روانی
رباخواری سبب خروج از اعتدال روانی: «الذین یاکلون الر با لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الر با... : کسانی که ربا می خورند، (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می خورد، گاهی بپا می خیزد). این، به خاطر آن است که گفتند: «داد و ستد هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.) » تفسیر المنار در ذیل آیه (الذین یاکلون الربوا لا یقومون ...) می گوید. ابن عطیه در تفسیر خود گفته : منظور از این عبارت : تشبیه رباخوار در دنیا به کسی است که در اثر عارضه غش از حال طبیعی خارج شده ، همچنانکه خود غشی را هم که حرکاتی غیر طبیعی دارد تشبیه به جن زده کرده و می گویند: فلانی جن زده شده .

اعتدال نفس (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال نفس (قرآن)   • مفهوم اعتدال نفس (قرآن)   • تعریف اعتدال نفس (قرآن)   • معرفی اعتدال نفس (قرآن)   • اعتدال نفس (قرآن) چیست   • اعتدال نفس (قرآن) یعنی چی   • اعتدال نفس (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال نفس قرآن

کلمه : اعتدال نفس (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg kts (rvHk)
عکس اعتدال نفس (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال نفس (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )