برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1495 100 1
شبکه مترجمین ایران

اعتدال دین اسلام (قرآن)

اعتدال دین اسلام (قرآن) در دانشنامه اسلامی

اعتدال دین اسلام (قرآن)
دین اسلام، آیینی معتدل با احکامی معتدل است.
دین اسلام، آیینی معتدل و میانه است:۱. «وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الر سول علیکم شهیدا. . : همان گونه (که قبله شما، یک قبله میانه است) شما را نیز، امت میانه ای قرار دادیم (در حد اعتدال، میان افراط و تفریط؛) تا بر مردم گواه باشید؛ و پیامبر هم بر شما گواه است...». اعتدال امت اسلام به سبب اعتدال آیینشان (اسلام) است.۲. «قل اننی هدانی ر بی الی صر اط مستقیم دینا قیما ملة ابر اهیم حنیفا وما کان من المشر کین: بگو: «پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده؛ آیینی پابرجا (و ضامن سعادت دین و دنیا )؛ آیین ابراهیم؛ که از آیینهای خرافی روی برگرداند؛ و از مشرکان نبود.» » «قیما» به معنای چیزی است که هیچ گونه اعوجاجی نداشته و از استقامت کامل برخوردار باشد. ۳. «وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشر کین: و (به من دستور داده شده که: ) روی خود را به آیینی متوجه ساز که از هر گونه شرک، خالی است؛ و از مشرکان مباش! » ۴. «قل کل متر بص فتر بصوا فستعلمون من اصحاب الصر اط السوی ومن اهتدی: بگو: «همه (ما و شما) در انتظاریم! (ما در انتظار وعده پیروزی، و شما در انتظار شکست ما! ) حال که چنین است، انتظار بکشید! اما بزودی می دانید چه کسی از اصحاب صراط مستقیم، و چه کسی هدایت یافته است! » «سوی» در جایی اطلاق می شود که چیزی از افراط و تفریط مصون باشد. ۵. «فاقم وجهک للدین حنیفا فطر ت اللـه التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللـه ذلک الدین القیم ولـکن اکثر الناس لا یعلمون: پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن! این فطرتی است که خداوند، انسانها را بر آن آفریده؛ دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است آیین استوار؛ ولی اکثر مردم نمی دانند! »
احکامی معتدل
احکام روابط و اخلاق جنسی در اسلام، احکامی معتدل و به دور از افراط و تفریط: «واللـه یر ید ان یتوب علیکم ویر ید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما: خدا می خواهد شما را ببخشد (و از آلودگی پاک نماید)، اما آنها که پیرو شهواتند، می خواهند شما بکلی منحرف شوید.» خداوند، آرای هواپرستان را در روابط جنسی مقابل احکام خویش (در آیات قبل) شمرده و با وصف آن آرا به انحرافی بودن، به اعتدال احکام الهی و دوری آن از افراط و تف ...

اعتدال دین اسلام (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اعتدال دین اسلام (قرآن)   • مفهوم اعتدال دین اسلام (قرآن)   • تعریف اعتدال دین اسلام (قرآن)   • معرفی اعتدال دین اسلام (قرآن)   • اعتدال دین اسلام (قرآن) چیست   • اعتدال دین اسلام (قرآن) یعنی چی   • اعتدال دین اسلام (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعتدال دین اسلام قرآن

کلمه : اعتدال دین اسلام (قرآن)
اشتباه تایپی : hujnhg ndk hsghl (rvHk)
عکس اعتدال دین اسلام (قرآن) : در گوگل

آیا معنی اعتدال دین اسلام (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )