برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1434 100 1

اعاده

/'e'Ade/

مترادف اعاده: بازگردانی، بازگشت، تکرار، جبران، عودت، واپس

معنی اعاده در لغت نامه دهخدا

اعادت. [ اِ دَ ] (ع مص ) اعاده. اعادة. رجوع به دو صورت مذکور شود. و با لفظ کردن و شدن مستعمل. (آنندراج ).رجوع به ترکیبات کلمه شود : سخن که از دهان برون رفت و تیر که از قبضه ٔ کمان گذر یافت و مرغ که از دام پرید اعادت آن صورت نبندد. (مرزبان نامه ).
مرا بروز قیامت مگر حساب نباشد
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت.
سعدی (طیبات ).
- اعادت کردن ؛ اعاده کردن : برخی از آنچه بر سر او رفته بود اعادت کرد. (گلستان ). و رجوع به اعاده کردن شود.
|| بیمارپرسی. (آنندراج ) .

اعادة. [ اِ دَ ] (ع مص ) بازگردانیدن. (ترجمان القرآن ترتیب عادل ص 15). چیزی را بجای خود بازگردانیدن. (ناظم الاطباء). اعادة چیزی به جایی ؛ بازگردانیدن آن. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب ). بازبردن چیزی را. برگردانیدن به جایی. (از متن اللغة). || اعادة سخن ؛ تکرار آن. (از اقرب الموارد). تکرار چیزی یا سخنی پیاپی. (از متن اللغة). دوباره گفتن سخن. (ناظم الاطباء). || اعاده ٔ چیزی ؛آن را عادت خود ساختن. (از اقرب الموارد). عادت شدن چیزی برای کسی. (از متن اللغة). خوی گرفتن بچیزی. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). توانایی و طاقت پیدا کردن بر کاری بسبب عادت کردن بدان. (از اقرب الموارد).
- فلان مایعید و مایبدی ٔ ؛ هر گاه چاره ای نباشد چنین گویند. (از اقرب الموارد).

اعاده. [ اِ دَ ] (ع مص ) مکرر کردن. (فرهنگ نظام ). دوباره. (ناظم الاطباء). مکرر کردن : دیروز هرچه مطلب خود را اعاده کردم کسی گوش نداد. (فرهنگ نظام ). تکرار کردن. از نو کردن. از سر کردن. بار دوم کردن. باز کردن. (یادداشت مؤلف ) : یکی از ملوک را مرضی هائل بود که اعاده ٔ ذکر آن ناکردن اولیتر. (گلستان ). || بازگفتن. (یادداشت مؤلف ).(از منتخب ) (کنز) (غیاث ) (آنندراج ). اعادت. اعادة. رجوع به دو صورت مذکور شود. || برگردانیدن. برگرداندن. (یادداشت مؤلف ). بازگردانیدن. (یادداشت مؤلف ). واگردانیدن. (یادداشت مؤلف ). واگردانیدن.(زوزنی ). عود دادن. (فرهنگ نظام ). واگردانیدن. (زوزنی ). بازگردانیدن. (از منتخب ) (از کنز) (غیاث ) (فرهنگ نظام ) (از تاج المصادر بیهقی ) (آنندراج ). لفظ مذکور در عربی با حرف تاء اعادت است ولی در فارسی با تاء(اعادت ) و با هاء ملفوظ (اعاده ) ...

معنی اعاده به فارسی

اعاده
اعادت: بازگردانیدن، برگردانیدن، چیزی رابجای خودبازگردانیدن، ازسرگرفتن، دوباره گفتن سخن
۱ - ( مصدر ) بازگفتن دوباره گفتن ۲ - باز گردانیدن ( چیزی را بجای خود ) باز آوردن بر گرداندن . ۳ - ( اسم ) برگشت . یا اعاد. حیثیت . رد کردن حقوق و اعتبارات مجرم که بسبب جرم سلب شده بدو .
مکرر کردن . ماخوذ از تازی دوباره مکرر کردن . مثال دیروز هر چه مطلب خود را اعاده کردم کسی گوش نداد . تکرار کردن . از نو کردن . از سر کردن بار دوم کردن . باز کردن . یا باز گفتن . باز گفتن از منتخب و کنز . اعادت . اعاده . یا برگردانیدن برگرداندن .
دوباره بجای خود برگردانیدن . معاودت دادن . عود دادن . عودت دادن . اعاده کردن .
دوباره بجای خود آمدن باز گزدانده شدن . اعاده شدن مکرر شده .
دوباره بجای خود برگشتن یا سخن را دوباره گفتن . یا با سر گرفتن . از سر گرفتن دوباره کردن کاری . باز کردن کاری . تکرار کردن .

معنی اعاده در فرهنگ معین

اعاده
(اِ دِ) [ ع . اعادة ] ۱ - (مص م .) بازگفتن ، از سر گرفتن . ۲ - بازگردانیدن . ۳ - (اِمص .) برگشت .

معنی اعاده در فرهنگ فارسی عمید

اعاده
۱. بازگردانیدن، برگردانیدن، چیزی را به جای خود بازگردانیدن.
۲. از سر گرفتن.
۳. دوباره گفتن سخن، تکرار.

اعاده در دانشنامه اسلامی

اعاده
ــ اعاده در دو معنا به کار رفته است:۱. انجام دوبارۀ عمل۲. بازگرداندن چیزی به جای اول آن.از اعاده به معنای نخست، در باب های طهارت، صلات، زکات و حج سخن رفته است. ــ اعاده، انجام دوباره عمل عبادی در وقت مخصوص آن است.
اعاده، مقابل ادا و قضا و به معنای انجام دوباره عبادت در وقت مخصوص آن است، مثل: به جا آوردن دوباره نماز صبح توسط کسی که در رکعات آن شک نموده است.
← تعریف بیضاوی
در مبحث اجزا در اصول، محور بحث این است که چنان چه «مامورٌ به» به صورت صحیح و مطلوب به جا آورده شود، آیا سبب اِجزا از امر آن می شود یا نه؛ در صورت اعتقاد به اِجزا، لازمه آن، سقوط اعاده در وقت، و سقوط قضا در خارج وقت است.
جهت های اعاده
اعاده یا به جهت وجود خلل در عمل اول است یا بدون آن.
← به جهت وجود خلل در عمل اول
...

...
از نظر قرآن کریم، تلاش برای اعاده حیثیت و رفع اتهامهای ناروا و اعاده آبرو ضرورت دارد.
حضرت یوسف علیه السّلام خواهان اعاده آبرویش از پادشاه مصر شد.و قال الملک ائتونی به فلما جآءه الرسول قال ارجع الی ربک فسئله ما بال النسوة التی قطعن ایدیهن... ؛ قال ما خطبکن اذ رودتن یوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا علیه من سوء قالت امرات العزیز الــن حصحص الحق انا رودته عن نفسه و انه لمن الصـدقین.
همسر پیامبر
خدا، اعاده کننده آبروی همسر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلّم بود.ان الذین جاءو بالافک عصبة منکم لاتحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امریء منهم ما اکتسب من الاثم... ؛ اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. ان الذین یحبون ان تشیع الفحشة فی الذین ءامنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة...
«اعادة اکتشاف ابن النفیس»، به زبان عر ...


اعاده در دانشنامه ویکی پدیا

اعاده
اعاده در اصطلاح بدیع آن است که کلمه یا کلماتی در مصراع دوم و در جمله ای دیگر به قصد تأکید تکرار شود، بی آنکه از نظر درک مفهوم بدان نیازی باشد. مانند این بیت از رودکی
که چو میر ابونصر آنجا صرفاً برای تأکید تکرار شده است.
اعاده در اصطلاح بدیع آن است که کلمه یا کلماتی در مصراع دوم و در جمله ای دیگر به قصد تأکید تکرار شود، بی آنکه از نظر درک مفهوم بدان نیازی باشد. مانند این بیت از رودکی
که چو میر ابونصر آنجا صرفاً برای تأکید تکرار شده است.
اعاده امنیت فیلمی سینمایی به کارگردانی حمید رخشانی ساخته شده در سال ۱۳۷۴ است.
وبگاه سوره
وبگاه سینمایی IMDB
در دوران نخست وزیری قوام یک نفر به دلایل چاپ اعلامیه ترور می شود...
اعاده حیثیت یا بازگردانش آبرو عبارت است از جبران تمامی ضرر و زیان های مادی و معنوی ناشی از هتک حیثیت افرادی که قربانی اشتباهات قضایی گردیده یا محکومیت قضایی یافته اند و رفتارشان در طول زمان به نحوی بوده که عدالت و انصاف اقتضای آن را دارد که آثار محکومیت کیفریشان محو شود. اعاده در لغت به معنای اعطاء، بازگرداندن، رجعت، جبران کردن و برگرداندن است. حیثیت نیز به معنای آبرو، اعتبار، حقوق و شخصیت می باشد.
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی: کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی م ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

اعاده در دانشنامه آزاد پارسی

اِعاده
(یا: اعادۀ معدوم؛ به معنای بازگردانیدن چیزی که نابود شده است) در اصطلاح متکلمان، اعاده دربرابر «اِبداء» و به دو معنا است: ۱. آفرینش دیگربارِ موجودات یا خلق دوبارۀ ممکنات. متکلمان معتقدند اوّلاً، به دلیل عدم امتناع عقلی، ثانیاً، به سبب توانایی خدا بر ممکنات، ثالثاً، به دلیل تصریح قرآن (یس، ۷۸ـ۸۱؛ روم، ۲۷) به امکان پیدایشِ جهانِ دیگر، اعاده ممکن خواهد بود؛ ۲. گردآوری پاره های جسم پس از پراکندگی آن ها و دمیدن حیات در آن (← آکل و مأکول، شبهه). اعاده به این معنا، اعادۀ مثل معدوم است. اعادۀ عین معدوم به دلایل «تَخَیُّل عدم در وجود» و «امتناع بازگشت زمان» و نیز به دلیل پاسخ خداوند به ابراهیم درباب چگونگی زنده کردن مردگان (بقره، ۲۶۰) ممکن نیست. هر دو تفسیر در میان اشاعره، معتزله و امامیه مدافعانی دارد. حکمای الهی و اکثر امامیه از تفسیر دوم دفاع کرده اند.

ارتباط محتوایی با اعاده

معنی اعاده به انگلیسی

recourse (اسم)
چاره ، وسیله ، پاتوغ ، اعاده ، توسل ، مراجعه
restoration (اسم)
ترمیم ، تجدید ، اعاده ، استرداد ، استقرار مجدد ، بازگرداندن
restitution (اسم)
جبران ، تلافی ، غرامت ، اعاده ، باز گردانی ، ارتجاع
return (اسم)
برگشت ، باز گشت ، بازگشتن ، عودت ، اعاده ، رجعت ، مراجعت
rebound (اسم)
واکنش ، اعاده
recession (اسم)
باز گشت ، کسادی ، هرس ، اعاده ، بحران اقتصادی ، پس رفت
repetition (اسم)
تجدید ، تکرار ، باز گویی ، باز گو ، اعاده ، باز انجام

معنی کلمه اعاده به عربی

اعاده
تکرار , کساد
رد الإعتبار
اعد

اعاده را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دبیرسپهری
بازیافت
دبیرسپهری
recuperative

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• پرونده اعاده شد یعنی   • مهلت اعاده دادرسی   • اعاده دادرسی در امور حقوقی   • اعاده دادرسی در دادگاه تجدید نظر   • نمونه دادخواست اعاده دادرسی   • هزینه اعاده دادرسی   • اعاده دادرسی در امور کیفری   • اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید   • معنی اعاده   • مفهوم اعاده   • تعریف اعاده   • معرفی اعاده   • اعاده چیست   • اعاده یعنی چی   • اعاده یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اعاده
کلمه : اعاده
اشتباه تایپی : huhni
آوا : 'e'Ade
نقش : اسم
عکس اعاده : در گوگل

آیا معنی اعاده مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )