برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1521 100 1
شبکه مترجمین ایران

اشعار الشعراء السته الجاهلیین

اشعار الشعراء السته الجاهلیین در دانشنامه اسلامی

اشعار الشعراء السته الجاهلیین
«اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، اختیارات من الشعر الجاهلی»، اثر ابو حجاج، یوسف بن سلمیان بن عیسی، معروف به اعلم شنتمری، از بزرگان قرن پنجم هجری است که به زبان عربی، پیرامون شرح منتخبی از اشعار منسوب به عصر جاهلی است.
این کتاب، مهم ترین اثر«اعلم» است که بعدها مرجع محققان ودانش پژوهان بسیاری شد و شهرت فراوانی را برای مؤلفش به ارمغان آورد.
اعلم شنتمری، هنگام تألیف این کتاب، بیش از هزار شرح دیگر را مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت، در نگارش اثر خود مصمم تر شد.
کتاب، به سبب مزایای خاص خود، تا به امروز مورد عنایت پژوهش گران بوده است. عبد القادر بغدادی که خود یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی است، عنایت خاصی به این اثر داشته و از آن بهره فراوان برده است.
کتاب، شامل دو بخش می باشد: بخش اول، از یک مقدمه و شرح 34 قصیده از امرء القیس، شرح 9 قصیده از علقمة الفحل، شرح 29 قصیده از نابغه ذبیانی، شرح 20 قصیده از قصاید زهیر بن ابی سلمی، پرداخته است؛ بخش دوم، شامل شرح 18 قصیده از طرفة بن العبد، شرح 23 قصیده از عنترة بن شداد و ذکر حال و اشعار چندین شاعر دوره جاهلی تشکیل یافته است.
«اشعار الشعراء الستة الجاهلیین، اختیارات من الشعر الجاهلی»، اثر ابو حجاج، یوسف بن سلمیان بن عیسی ، معروف به اعلم شنتمری ، از بزرگان قرن پنجم هجری است که به زبان عربی ، پیرامون شرح منتخبی از اشعار منسوب به عصر جاهلی است.
این کتاب، مهم ترین اثر «اعلم» است که بعدها مرجع محققان ودانش پژوهان بسیاری شد و شهرت فراوانی را برای مؤلفش به ارمغان آورد. اعلم شنتمری، هنگام تالیف این کتاب، بیش از هزار شرح دیگر را مطالعه کرد و چون آنها را ناقص یافت، در نگارش اثر خود مصمم تر شد. کتاب، به سبب مزایای خاص خود، تا به امروز مورد عنایت پژوهش گران بوده است. عبد القادر بغدادی که خود یکی از مشهورترین نویسندگان ادب عربی است، عنایت خاصی به این اثر داشته و از آن بهره فراوان برده است.
ساختار کتاب
کتاب، شامل دو بخش می باشد: بخش اول، از یک ...

اشعار الشعراء السته الجاهلیین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اشعار الشعراء السته الجاهلیین   • مفهوم اشعار الشعراء السته الجاهلیین   • تعریف اشعار الشعراء السته الجاهلیین   • معرفی اشعار الشعراء السته الجاهلیین   • اشعار الشعراء السته الجاهلیین چیست   • اشعار الشعراء السته الجاهلیین یعنی چی   • اشعار الشعراء السته الجاهلیین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اشعار الشعراء السته الجاهلیین

کلمه : اشعار الشعراء السته الجاهلیین
اشتباه تایپی : hauhv hgauvhء hgsji hg[higddk
عکس اشعار الشعراء السته الجاهلیین : در گوگل

آیا معنی اشعار الشعراء السته الجاهلیین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )