برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

اسرار

/'asrAr/

برابر پارسی: رازها، پوشیده ها، نهانی ها

معنی اسرار در لغت نامه دهخدا

اسرار. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ سِرّ . رازها. (منتهی الارب ). نهانی ها. بنات الصدور. (المرصع). بنات الضمیر. (المرصع). رجوع به سِرّ شود :
تو گوئی از اسرار ایشان همی
فرستد بدو آفتاب اسکدار.
عنصری.
با وی [ احمد بوعمرو ] خلوتها کردی [ سبکتکین ] و شادی و غم و اسرار گفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 200).
ندانم کس چنین اسرار گفتست
ندانم کین چنین گوهر که سفتست.
ناصرخسرو.
عیبه ٔ اسرار نبی بُد علی
روی سوی عیبه ٔ اسرار کن.
ناصرخسرو.
پنهان کند اسرار ملک لیکن
اسرار سپهر آشکار دارد.
مسعودسعد.
چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند
همه خزانه ٔ اسرار من خراب کنند.
مسعودسعد.
زنان را با غوامض اسرار مردان چه کار. (کلیله و دمنه ). برزویه گفت قویتر رکنی بناء مودّت را کتمان اسرار دوستانست. (کلیله و دمنه ). اما مفتاح همه ٔ اغراض کتمان اسرار است. (کلیله و دمنه ). شیر... او را [ گاو را ]... محرم اسرار خویش گردانید. (کلیله و دمنه ). و اهلیت این امانت و محرمیت او این اسرار را محقق گشت. (کلیله و دمنه ).
بشنو از این پرده و بیدار شو
خلوتی پرده ٔ اسرار شو.
نظامی.
پیر در معراج خود چون جان بداد
در حقیقت محرم اسرار شد.
عطار.
هرکه را اسرار حق آموختند
مُهر کردند و دهانش دوختند.
مولوی.
خطبه ٔ ملّت و دین از سر گیر
کشف اسرار یقین از سر گیر.
جامی.
|| ج ِ سَرَر و سُرَر. خطوط کف دست و شکنهای آن. خطها که بر کف دست باشد: اسرار کف ّ؛ خطوط آن. || ج ِ سِرَر، بمعنی آنچه بریده شود از ناف کودک و پوست سماروغ و گل خاک که بر وی چفسیده باشد و آخر شب از ماه و شکنهای کف دست و پیشانی. (منتهی الارب ).

اسرار. [ اِ ] (ع مص ) پوشیدن. (منتهی الارب ). پنهان کردن. (منتهی الارب ) (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). || ظاهر کردن.(منتهی الارب ). آشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی ) (مجمل اللغة). پیدا کردن. || رسانیدن : اسر الیه حدیثاً؛ رسانید به وی سخن را. ...

معنی اسرار به فارسی

اسرار
رازها، جمع سر، درفارسی به معنی بنگ و حشیش هم میگویند، جمع سر، خطهای کف دست یا پیشانی
( اسم ) جمع سرر و سرر خطها و شکنهای کف دست .
تخلص سبزوراری
( صفت ) آمیخته برازها و پوشیدگیها در آمیخته برمز و راز .
نباتات
مثنویی است فارسی اثر طبع عطار نیشابوری ( ه . م . ) در مطالب عرفانی واخلاقی و آن به ۱۲ مقاله تقسیم شده وهر مقاله مخصوص است باصلی از اصول تصوف که بروش معمول صوفیان در شرح وتفسیر آن اصول در هر مقاله حکایتها وافسانه های دلکشی آورده است . این منظومه شامل ۳۳٠۹ بیت بزبانی ساده ودر عین حال فصیح سروده شده است و آن در تهران بطبع رسیده .
( صفت ) راز دار نگاهدار سر .

معنی اسرار در فرهنگ معین

اسرار
( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) ۱ - جِ سِرُ، رازها، نهانی ها، سرها. ۲ - جِ سَرَر و سُرَر، خط ها و شکن های کف دست .
( اِ ) [ ع . ] (مص م .)۱ - نهفتن . ۲ - پوشیده با کسی سخن گفتن .

معنی اسرار در فرهنگ فارسی عمید

اسرار
= سِرّ
حافظ اسرار، نگهدار سر، رازدار.

اسرار در دانشنامه اسلامی

قرآن کریم، خداوند متعال را آگاه به اسرار آسمان و زمین معرفی می کند.
خداوند، آگاه به اسرار آسمان ها است.قل انزله الذی یعلم السر فی السمـوت...بگو: کسی آنرا نازل کرده است که اسرار آسمانها و زمین را میداند... الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السمـوت...چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمانها و زمین پنهان است خارج می کند؟ («الخبء» در لغت به معنای مستور و پوشیده است.)
اسرار آل محمد، ترجمه کتاب سلیم بن قیس هلالی به فارسى است.یکى از کتاب هاى برجاى مانده از سده نخستین تاریخ اسلام، کتاب سُلَیم بن قیس هلالى است. این کتاب، بنا به نقل مشهور، تألیف عالمى به همین نام است و چون او خود، براى کتابش نامى انتخاب نکرد، به تدریج به نام مؤلفش شهرت یافت. متن عربى کتاب سُلیم، چندین بار به چاپ رسید و ترجمه فارسى آن نیز براى اوّلین بار، در سال ۱۴۰۰ هجرى با عنوان اسرار آل محمد( ص) انتشار یافت.
شامل یک مقدمه است که دربردارنده دو قسمت مى باشد که در قسمت اول به معرفى خلاصه اى از زندگى سلیم و تاریخچه کتاب وى مى پردازد و در قسمت دوم به بررسى و تحقیق درباره کتاب سلیم اشاره مى دارد. اصل کتاب در سه بخش گزارش شده است.بخش اوّل متن کتاب سلیم، احادیثى که انواع چهارگانه نسخه هاى کتاب سلیم( الف و ب و ج و د) در آن مشترکند، از شمار ۱ تا ۴۸ ذکر مى شود.بخش دوّم، تتمه متن کتاب سلیم در نوع« ج» از نسخه هاى کتاب- که کاملتر است- احادیثى آمده که در« الف» و« ب» و« د» وجود ندارد، به جز حدیث ۵۸ که در نوع« ب» نیز هست. این ۲۲ حدیث در این فصل از شماره ۴۹ تا ۷۰ ذکر مى گردد.در بخش سوّم، مستدرکات کتاب سلیم ۲۳ حدیث ذکر مى شود که در کتب حدیث از سلیم بن قیس نقل شده و در نسخه هاى موجود کتاب سلیم وجود ندارد. این احادیث جزیى از کتاب او به حساب مى آید، زیرا آنچه از سلیم نقل شده از کتاب او بوده است.ذکر این احادیث به عنوان تکمیل کتاب سلیم و عرضه نسخه کاملى از آن است که شامل همه روایات منقول از سلیم خواهد بود.
گزارش محتوا
مطالبى که در ای ...


اسرار در دانشنامه آزاد پارسی

اَسْرار
اَسْرار (Mysteries) شعایر و مراسم مذهبی سرّی در یونان و روم باستان، مختصِ مشرف شدگان. از آیین های تطهیر و قربانی، حرکات دسته جمعی، رقص و آواز، و اجراهای نمایشی تشکیل می شدند و گویا دو منظور را برآورده می کردند: تسلی و تعلیم اخلاقی برای زندگی در دنیا، و قوت قلب دادن برای زندگی پس از مرگ. قدیم ترین و مهم ترین اسرار یونانی عبارت بودند از اسرار اورفئوسی، اِلئوسی و دیونوسی. مؤسس اولی را اورفئوس، سراینده و نوازندة افسانه ای، می دانستند. دومی به الئوسیس، محل عبادت الهگان دِمِتِر و پرسفونه در آتیکا، منسوب بود. سومی آیین های پرستش دیونوسوس، یا باکوس، در آتن بود. در اعصار بعد آیین های دیونوسی به مجالس عیش و عشرت تبدیل و در تب و سپس نقاط دیگر یونان ممنوع شدند. در اوایل قرن ۲پ م، با نام باکانالیا به رم راه یافتند. نخست در انحصار زنان بودند و وقتی که پای مردان نیز بدان ها باز شد در مظان اتهام فسق و فجور قرار گرفتند و در ۱۸۶پ م سنای رم علیه آن ها حکم داد.

اسرار در جدول کلمات

اسرار
رموز
اسرار آمیز
مرموز
حافظ اسرار دیگران
رازدار
مثلث اسرار آمیز اقیانوس اطلس
برمودا
مخزن اسرار حق
دل
نویسنده و کارگردان ایرانی با فیلم هایی همچون « اسرار گنج دره جنی » و « خشت و آینه »
ابراهیم گلستان

معنی کلمه اسرار به عربی

اسرار را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسرار
اسرار : /asrār/ اسرار(عربي) (جمعِ سرّ) رازها. اسم اسرار مورد تایید ثبت احوال کشور برای نامگذاری دختران است .
حمیدرضا دادگر_فریمان
رموز،رازها، پوشیده ها، نهانی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسرار   • اسرار در جدول   • دانشگاه اسرار مشهد   • اصرار   • اسرار جهان   • موسسه ی آموزش عالی اسرار mashhad   • اسرار داشتن   • موسسه آموزش عالی خیام   • مفهوم اسرار   • تعریف اسرار   • معرفی اسرار   • اسرار چیست   • اسرار یعنی چی   • اسرار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اسرار

کلمه : اسرار
اشتباه تایپی : hsvhv
آوا : 'asrAr
نقش : اسم
عکس اسرار : در گوگل

آیا معنی اسرار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )