برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

استقبال

/'esteqbAl/

مترادف استقبال: پذیرایی، پیشواز، خوش آمد، پذیره، ابرازعلاقه، التفات، توجه

متضاد استقبال: بدرقه

برابر پارسی: پیشواز، پذیره، پیشباز، پذیرفتاری

معنی استقبال در لغت نامه دهخدا

استقبال. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) پیش آمدن. (منتهی الارب ). ضِدّ استدبار. روی آوردن. پیش فراشدن. پیش واشدن. (تاج المصادر بیهقی ) (زوزنی ). پیش رفتن. روی کردن به. || به پیشواز رفتن. به پیشباز رفتن. پیشواز کردن. پیشباز کردن. پذیره شدن : استادم را بدیدم با خواجه ٔ بزرگ خدمت استقبال را ایستاده با همه ٔ سالاران و اعیان درگاه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 166). فرمود تا ایشان را استقبال نیکو کردند. (تاریخ بیهقی ص 375). فقها و قضاة و اعیان نشابور به استقبال رفتند. (تاریخ بیهقی ص 375). امیر فرمود تا همگان به استقبال روند. (تاریخ بیهقی ص 380). طغرل بشهر رسید و همه ٔ اعیان به استقبال رفته مگر قاضی صاعد. (تاریخ بیهقی ص 565). نامه ها رفت به اسکدار بجمله ٔ ولایت که براه رسول بود تا ویرا استقبال کنند. (تاریخ بیهقی ص 297). برفت به استقبال رسول. (تاریخ بیهقی ص 288). گفت رسولی می آید بساز با کوکبه ٔ بزرگ از اشراف علویان و قضاة و علما و فقها به استقبال روی. (تاریخ بیهقی ص 288). نامه ها رسید که سلیمان رسید بشبورقان و از ری تا آنجا ولاة و عمال و گماشتگان سلطان سخت نیکو تعهد کردند و رسم استقبال بجای آوردند. (تاریخ بیهقی ص 288). و چون شنود که موکب سلطان از پروان بغزنین روی دارد با پسرش بخدمت استقبال آمدند. (تاریخ بیهقی ص 251). همه ٔ محتشمان و خادمان روان شدند به استقبال مهد. (تاریخ بیهقی ص 433). بوطاهر... در آن وقت که امیر مسعود از ری قصد نشابور کرده بود با قاضی ابوالحسن پسر قاضی ابوالعباس استقبال رفته بودند. (تاریخ بیهقی ص 208). موفق امام صاحب حدیثان و دیگر اعیان شهر جمع شدند و به استقبال ابراهیم ینال آمدند. (تاریخ بیهقی ص 564). ویرا استقبال بسزا کردند. (تاریخ بیهقی ص 448). تا بهر طرف که نشاط حرکت فرماید ظفر و نصرت رایت او را تلقی و استقبال واجب بیند. (کلیله و دمنه ). هرکه درگاه ملوک را لازم گیرد... هرآینه مراد خویش... او را استقبال واجب ببند. (کلیله و دمنه ).
از سر زلف تو بوئی سربمهر آمد بما
جان به استقبال شد کای مهد جانها تا کجا.
خاقانی.
چون بحضرت سلطان رسید به استقبال او بیرون آمد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ص 389). هرکجا میرسید رسولان به ...

معنی استقبال به فارسی

استقبال
( مصدر ) ۱ - طلب اقبال کردن ۲ - پیش آمدن روی آوردن پیش رفتن روی کردن به پیشواز کردن مقابل بدرقه . ۳ - ( اسم ) پیشواز پذیره . ۴ - ( صفت ) آینده مقابل حال و گذشته ۵ - ( مصدر ) تابل. دو کوکب مخصوصا خورشید و ماه . ۶ - بطرف قبله متوجه بودن . ۷ - تتبع شاعر شعر شاعری دیگر را. جمع : استقبالات .
( مصدر ) ۱ - به پیشواز رفتن پذیره شدن مقابل بدرقه کردن . ۲ - توجه کردن ابراز علاقه کردن . بچیزی .

معنی استقبال در فرهنگ معین

استقبال
(اِ تِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) به پیشواز کسی رفتن . ۲ - (اِمص .) پیشواز، پذیره . ۳ - (ص .) آینده . ۴ - روبروی هم قرار گرفتن دو ستاره . ۵ - اینکه شاعری شعر در وزن و قافیة شعر شاعرِ دیگری بگوید.
( ~. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) ۱ - پیشواز رفتن . ۲ - پذیرفتن ، پذیرش .

معنی استقبال در فرهنگ فارسی عمید

استقبال
۱. پیشنهاد یا مطلبی را با رضایت خاطر پذیرفتن.
۲. پیش آمدن، پیشواز رفتن، پیش رفتن، پذیره شدن.
۳. (اسم) [قدیمی] (ادبی) در دستور زبان، زمان آینده.
۴. (اسم) (ادبی) سرودن شعری به وزن و قافیۀ شعر شاعر دیگر، مانندِ این شعر: گل در بَر و می در کف و معشوقه به کام است / سلطان جهانم به چنین روز غلام است (حافظ: ۱۱۰)، در استقبال از این غزل: بر من که صبوحی زده ام خرقه حرام است / ای مجلسیان راه خرابات کدام است؟ (سعدی: ۳۴۷).

استقبال در دانشنامه اسلامی

استقبال
استقبال در پیش رو قرار دادن چیزی و پیشواز رفتن به کار رفته است. از این عنوان در باب های طهارت، صلات، حج، نکاح و صید و ذباحه سخن رفته است.
کاربرد رایج معنای نخست استقبال در استقبال قبله است؛ به گونه ای که هرگاه واژۀ استقبال بدون قید به کار رود، مراد، استقبال قبله است.

کاربرد دیگر معنای نخست
گاهی نیز جز قبله به موضوعات دیگر مانند خورشید، ماه، نماز، ماه یا سال قمری اضافه می شود که در اول و دوم مراد، قرار دادن عورت در مقابل آن دو در حال تخلّی، در سومی اعادۀ نماز، و در چهارمی ورود به ماه یا سال نو است.

استقبال در اصطلاح فقه
در اصطلاح هم استقبال به همان معنای عرفی است یعنی رو به خانه خدا قرار گرفتن. نکته مهمی که وجود دارد این است که مراد از قبله ساختمان کعبه معظمه نیست بلکه منظور مکان کعبه و فضای بالای آن است تا آسمان.

← عدم استقلال بحث استقبال در فقه
...
واژه استقبال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • استقبال (شعر)، یکی از آرایه های ادبی در ادبیات فارسی و دارای کاربرد در شعر به معنای سرمشق گرفتن شاعر از شعر دیگران• استقبال (فقه)، یکی از اصطلاحات فقهی به معنای در پیش رو قرار دادن چیزی و پیشواز رفتن و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی
...
یکی از آرایه های ادبی در ادبیات فارسی که در شعر کاربرد دارد استقبال می باشد، که در لغت به معنی «روی آوردن» و «به پیشواز رفتن» و در علم بدیع به معنای آن است که شاعر از شعر دیگران سرمشق بگیرد.
استقبال در اصطلاح علم بدیع آن است که گوینده، شعری را از شاعری دیگر سر مشق خود قرار دهد و قافیه و وزن سروده وی را در سروده خود به کار گیرد و ممکن است در موضوع نیز از وی پیروی کند، مانند قصیده «جغد جنگ» به مطلع:فغان ز جغد جنگ و مرغوای او •••• کـــه تا ابد بریــده بــاد نای او که ملک الشعراء بهار آن را به استقبال قصیده ای از منوچهری دامغانی به مطلع:فغـان ز ایــن ...


استقبال در دانشنامه ویکی پدیا

استقبال
استقبال می تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
استقبال (ادبیات)
استقبال (هنر)
استقبال (فیلم ۲۰۰۷)، فیلم آنیس بازمی
استقبال در ادبیات به سرودن یک شعر بر وزن و قالب یک شعر(معمولاً معروف) دیگر گفته می شود. و اگر این تقلید همراه با طنز و شوخی باشد، نقیضه است.
نقیضه
استقبال (به انگلیسی: Welcome) یک ترانه با سبک آلترناتیو هیپ هاپ و الکترونیک راک از فورت ماینر است. ترانه سرا، تهینه کننده و خوانندهٔ این ترانه، مایک شینودا است که بیشتر به خاطر لینکین پارک شناخته می شود.
آلترناتیو هیپ هاپ
الکترونیک راک
مایک شینودا ترانه را از طریق وبگاه رسمی فورت ماینر، در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد. اکنون این ترانه به صورت دانلود دیجیتالی در دسترس است.
«استقبال» (انگلیسی: Welcome) یک فیلم هندی است که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به آکشی کومار، کاترینا کایف، آنیل کاپور، مالیکا شراوات، و فیروز خان اشاره کرد.
۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ (۲۰۰۷-12-۲۱)
در سال ۲۰۱۵ دنباله این فیلم با نام خوش برگشتید ساخته شد.
مردی که تبهکاری بزرگ است، پس از ازدواج مجدد می فهمد که برادران همسرش، خلافکاران بزرگ شهر هستند.
استقبال، تقلیدنمایی، چندسرچشمگی یا پاستیش (فرانسوی: Pastiche) در هنر به معنی تقلید آگاهانه و ستایشگرانه از سبک دیگر هنرمندان یا به کارگیری مؤلفه های آثارشان در یک اثر هنری است. «استقبال» از مکانیسم های بینامتنیت به شمار می رود که ویژگی آثار هنری پست مدرن است. «پاستیش» از این نظر که به آثار دی ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

استقبال در دانشنامه آزاد پارسی

اِسْتِقبال
(در لغت به معنای پیش باز رفتن) اصطلاحی در بدیع. آوردن شعری است بر وزن و با قافیه و مضمون شعر شاعری دیگر، مانند این بیت از ه . ا. سایه: امشب به قصۀ دل من گوش می کنی/فردا مرا چو قصه فراموش می کنی؛ که فروغ فرخزاد آن را چنین استقبال کرده است: چون سنگ ها صدای مرا گوش می کنی/سنگی و ناشنیده فراموش می کنی.

استقبال در جدول کلمات

سخنی برای استقبال کسی
قشم

معنی کلمه استقبال به عربی

إستقبال رائع ، الترحيب الحار
اِحْتِفاءٌ
إقبال واسع ، الترحيب الواسع
استقبل
استقبال

استقبال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فر کیانی
خوشآمدگویی
نازنین فاطمه
به پیشواز کسی رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مبل استقبال قیمت   • سرویس خواب استقبال   • قیمت مبل استقبال ترکیه در ایران   • مبل تختخواب شو استقبال   • آدرس مبل استقبال در تهران   • نمایندگی مبل استقبال در تبریز   • مبل استقبال در تهران یافت آباد   • مبل استقبال شعبه میرداماد   • معنی استقبال   • مفهوم استقبال   • تعریف استقبال   • معرفی استقبال   • استقبال چیست   • استقبال یعنی چی   • استقبال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استقبال

کلمه : استقبال
اشتباه تایپی : hsjrfhg
آوا : 'esteqbAl
نقش : اسم
عکس استقبال : در گوگل

آیا معنی استقبال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )