برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1652 100 1
شبکه مترجمین ایران

استخوان انسان (قرآن)

استخوان انسان (قرآن) در دانشنامه اسلامی

استخوان انسان (قرآن)
درباره وجود استخوان ها در بدن انسان و کاربرد و برخی احکام و موارد آن، مطالبی را خداوند در قرآن فرموده است که بیان می شود.
«کلا اذا بلغت التراقی» «چنین نیست که انسان می پندارد او ایمان نمی آورد تا موقعی که جان به گلوگاهش رسد». («تراقی» جمع «ترقوه»، به معنای استخوان جلو گلو و بالای سینه است.)
خروج نطفه
نطفه مرد از بین استخوان های ستون فقرات و استخوان های جلوی سینه وی خارج می شود:«یخرج من بین الصلب والترائب» «(که) از صلب مرد و میان استخوان های سینه زن بیرون می آید». («صلب» به معنای پشت (فقرات) است و «ترائب» به استخوان های میان «ترقوه» و بالای سینه گفته می شود.)
مرحله آفرینش استخوان
استخوان بندی انسان پس از تبدیل شدن علقه به مضغه در مراحل آفرینش او انجام می شود:«ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظـما فکسونا العظـم لحما...» «آنگاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم پس آن علقه را (به صورت)مضغه گردانیدیم و آنگاه مضغه را استخوان هایی ساختیم بعد استخوان ها را با گوشتی پوشانیدیم».
پوشش استخوان های انسان با گوشت، پس از آفرینش آن ها
...

استخوان انسان (قرآن) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی استخوان انسان (قرآن)   • مفهوم استخوان انسان (قرآن)   • تعریف استخوان انسان (قرآن)   • معرفی استخوان انسان (قرآن)   • استخوان انسان (قرآن) چیست   • استخوان انسان (قرآن) یعنی چی   • استخوان انسان (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی استخوان انسان قرآن

کلمه : استخوان انسان (قرآن)
اشتباه تایپی : hsjo,hk hkshk (rvHk)
عکس استخوان انسان (قرآن) : در گوگل

آیا معنی استخوان انسان (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )