اثاثیه

/~asAsiyye/

مترادف اثاثیه: اثاث، اثاثه، اسباب، بساط، لوازم
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

fittings, furnishings, appointments

فرهنگ فارسی

( اسم ) تصرفی است در لغت ( اثاثیه ) و آن فصیح نیست .

فرهنگ معین

(اَ یِ ) [ ع . ] (اِ. ) صورت غلط ولی مصطلح اثاثه .

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شما