برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1459 100 1

ابن جماعه

معنی ابن جماعه در لغت نامه دهخدا

ابن جماعه. [ اِ ن ُ ج َ ع َ ] (اِخ ) چند تن از دانشمندان عرب از یک خاندان بدین نام معروفند: 1 - بدرالدین ابوعبداﷲ محمدبن ابراهیم کنانی فقیه (639-733 هَ.ق.). او مدتی قاضی القضاة بیت المقدس و چندی قاضی القضاة قاهره و وقتی قاضی القضاة دمشق بوده است. مهمترین کتب او تحریرالاحکام است. 2 - ابوعمر عبدالعزیز عزالدین فرزند ابن جماعه ٔ مذکور (649 -767 هَ.ق.). او نیز مانند پدر قاضی مصر یا شام بوده است. 3 - ابراهیم بن عبدالرحیم نواده ٔ بدرالدین مذکور (725-790 هَ.ق.). او در سال 773قاضی مصر و مدرس صالحیه بوده و در سنه ٔ 774 به بیت المقدس رفته و باز در 781 قاضی مصر و در 785 بقضای دمشق منصوب گردیده است. 4 - ابوعبداﷲ محمدبن ابی بکر نواده ٔ عزالدین طبیب. او در قاهره طبیب و مدرس فلسفه بود و بدانجا بمرض وبا درگذشت. شرحی بر منظومه ٔ موسوم به بدءالأمالی نوشته است (759-819 هَ.ق.). و از این دوده است عمادبن جماعه که بسعایت او شهید اول محمدبن مکی در حظیرةالقدس به سال 786 مقتول و مصلوب شد.

معنی ابن جماعه به فارسی

ابن جماعه
چند تن از دانشمندان عرب از یک خاندان بدین نام مشهورند

ابن جماعه در دانشنامه اسلامی

ابن جماعه
اِبْن ِ جَماعه ، عنوان خاندانی شافعی مذهب که در سده های ۷- ۹ق /۱۳- ۱۵م (دوره حکومت ممالیک ) در مصر و شام عهده دار مناصبی بودند.
این خاندان در اصل از حماه سوریه بودند و نسب خود را به قبیله کنانه ساکن عربستان می رساندند.
علیمی ، عبدالرحمان ، ج۲، ص۱۵۰-۱۵۱، انس الجلیل ، بیروت ، ۱۹۷۳م .    
← بدرالدین ابوعبدالله محمد بن ابراهیم
(۱) آستان قدس ، فهرست .(۲) ابن تغری بردی ، یوسف ، المنهل الصافی ، به کوشش نبیل محمد عبدالعزیز، قاهره ، ۱۳۷۵ق /۱۹۵۶م .(۳) ابن تغری بردی ، یوسف، النجوم .(۴) ابن جزری ، محمد، غایة النهایة، به کوشش برگشترسر، بیروت ، ۱۳۵۲ق /۱۹۳۳م .(۵) ابن جماعه ، محمد، شرح الکافیة، به کوشش محمد عبدالنبی عبدالمجید، قاهره ، ۱۴۰۷ق / ۱۹۸۷م .(۶) ابن حجر عسقلانی ، احمد، انباء الغمر، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۴ق / ۱۹۷۴م .(۷) ابن حجر عسقلانی ، احمد، الدرر الکامنة، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۶ق /۱۹۷۶م .(۸) ابن دقماق ، ابراهیم ، الانتصار لواسطة عقد الامصار، بیروت ، دارالا¸فاق الجدیده.(۹) ابن طولون ، محمد بن علی ، قضاة دمشق ، به کوشش صلاح الدین منجد، دمشق ، ۱۹۵۶م .(۱۰) ابن فرات ، محمد بن عبدالرحیم ، تاریخ ، به کوشش قسطنطین زریق ، بیروت ، ۱۹۳۶م .(۱۱) ابن قاضی شهبه ، احمد بن محمد، تاریخ ، به کوشش عدنان درویش ، دمشق ، ۱۹۷۷م.(۱۲) ابن قاضی شهبه ، احمد بن محمد، طبقات الشافعیة، به کوشش عبدالعلیم خان ، حیدرآباد دکن ، ۱۳۹۹ق /۱۹۷۹م .(۱۳) ابن قنفذ، احمد بن حسن ، الوفیات ، به کوشش عادل نویهض ، بیروت ، ۱۴۰۳ق /۱۹۸۳م .(۱۴) ابن کثیر، البدایة؛ ابن ملقن ، عمر، طبقات الاولیاء، به کوشش نورالدین شریبه ، بیروت ، ۱۴۰۶ق /۱۹۸۶م ؛(۱۵) ابن وردی ، زین الدین عمر، تتمة المختصر، به کوشش احمد رفعت بدراوی ، بیروت ، ۱۳۸۹ق /۱۹۶۹م .(۱۶) احمد، سالم عبدالرزاق ، فهرس مخطوطات مکتبة الاوقاف العامة فی الموصل ، بغداد، ۱۳۹۷ق / ۱۹۷۷م .(۱۷) ازهریه ، خطی .(۱۸) اسنوی ، جمال الدین عبدالرحیم ، طبقات الشافعیة، به کوشش عبدالله جبوری ، بغداد، ۱۳۹۰ق / ۱۹۷۰م .(۱۹) برزالی ، قاسم ، مشیخه قاضی القضاة ابن جماعه، به کوشش موفق بن عبدالله ، بیروت ، ۱۴۰۸ق /۱۹۸۸م .(۲۰) بغدادی ، هدیه .(۲۱) تیموریه ، خطی .(۲۲) حسینی ، محمد بن علی ، ذیل تذکرة الحفاظ، بیروت ، داراحیاء التر ...

ارتباط محتوایی با ابن جماعه

ابن جماعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ابن جماعه   • مفهوم ابن جماعه   • تعریف ابن جماعه   • معرفی ابن جماعه   • ابن جماعه چیست   • ابن جماعه یعنی چی   • ابن جماعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ابن جماعه
کلمه : ابن جماعه
اشتباه تایپی : hfk [lhui
عکس ابن جماعه : در گوگل

آیا معنی ابن جماعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران