برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1648 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگور

معنی آگور در لغت نامه دهخدا

آگور. (اِ) خشت پخته. آجر. (ربنجنی ). کرمید :
بر در و بام برف پنداری
بیخته گچ و کشته آگور است.
مسعودسعد.
خانه ٔجغد را بکوشیدی
بگچ آگور و نقش پوشیدی
آن گچ آگور کرده خانه ٔ دین
وین بیاراسته بنور یقین.
سنائی.
آهک کافوروش اندوده بر آگور او
خشت زرین را مطلا کرده گوئی آب سیم.
ابن یمین.

معنی آگور به فارسی

آگور
( اسم ) خشت پخته آجر.
خشت پخته
( اسم ) آجر گچی . خان. جغد را بکوشیدی بگچ آگور و نقش پوشیدی . آن گچ آگور کرده خان. دین دین بیاراستند بنور یقین . ( حدیقه )
( اسم ) آجر گچی . خان. جغد را بکوشیدی بگچ آگور و نقش پوشیدی . آن گچ آگور کرده خان. دین دین بیاراستند بنور یقین . ( حدیقه )

معنی آگور در فرهنگ معین

آگور
( اِ.) خشت پخته ، آجر.

معنی آگور در فرهنگ فارسی عمید

آگور
آجر، خشت پخته.

آگور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آگور   • مفهوم آگور   • تعریف آگور   • معرفی آگور   • آگور چیست   • آگور یعنی چی   • آگور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگور

کلمه : آگور
اشتباه تایپی : H',v
عکس آگور : در گوگل

آیا معنی آگور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )