برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

آگاه

/'AgAh/

مترادف آگاه: آشنا، باخبر، بیدار، خبردار، خبره، خبیر، دانا، روشن ضمیر، شناسا، عارف، متنبه، متوجه، مخبر، مسبوق، مستحضر، مطلع، ملتفت، نبیه، وارد، واقف، هوشیار

متضاد آگاه: ناآگاه

معنی آگاه در لغت نامه دهخدا

آگاه. (ص ) آگه. مطلع. باخبر. مخبر. خبردار. مستحضر.
- آگاه بودن ؛ خبر داشتن. آگاهی داشتن :
ز کوه سپند و ز پیل ژیان
گمانم که آگاه بد پهلوان.
فردوسی.
گرازان گرازان نه آگاه از این
که بیژن نهاده ست بر بور زین.
فردوسی.
بجائی که لشکرگه شاه بود
که گستهم از آن لشکر آگاه بود
همی بر سرانْشان فرود آمدی
سپه را یکایک بهم برزدی.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که این راه نیست
کزین یافتن بیژن آگاه نیست.
فردوسی.
کیومرث زین خود کی آگاه بود
که او را بدرگاه بدخواه بود.
فردوسی.
فرانک نه آگاه بد زین نهان
که فرزند او شاه شد در جهان.
فردوسی.
چو هنگام برگشتن شاه [ ایرج ] بود
پدر زآن سخن خود کی آگاه بود؟
فردوسی.
آگاه نیستید که دین علم و طاعت است
ای مردمان چه بود که علم از شما شده ست ؟
ناصرخسرو.
ور نیستی آگاه از این بجویش
زیرا که کنون بر سر دوراهی.
ناصرخسرو.
چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم
از عشق من و ناز خود آگاه نه ای نوز.
سوزنی.
- آگاه شدن ؛ خبر و آگاهی یافتن :
چو آگاه شد زآن سخن مادرش
به خاک اندر آمد سر و افسرش.
فردوسی.
چو آگاه شد زآن سخن هفت واد
از ایشان بدل برنیامدْش یاد.
فردوسی.
چو آگاه شد زآن سخن شهریار
همی داشت آن کار دشوار خوار.
فردوسی.
چو آگاه شد زآن سخن یزدگرد
ز هر سو سپاه اندرآورد گرد.
فردوسی.
در عمر تنم بخوشدلی زیست
آگاه نشد که عاشقی چیست.
امیر حسینی سادات.
بونصر دبیر خویش را نزدیک من... فرستاد... که دستوری یافتم برفتن سوی خوارزم و فردا شب که آگاه شوند ما رفته باشیم. (تاریخ بیهقی ). چون نامه بعبداﷲ برسید و از حال آگاه شد آن مرد را بخواند. (تاریخ برامکه ).
- آگاه کردن ؛ مطلع، باخبر کردن. آگاهان ...

معنی آگاه به فارسی

آگاه
۱ - ( صفت ) مطلع باخبر خبر دار مستحضر . ۲ - واقف عارف هشیار بیدار. ۳ - آگاهی . یا آگاه بودن . خبر داشتن مستحضر بودن .
مطلع باخیر تخلص مولوی محمد باقر
( مصدر ) آگاهی داشتن خبر داشتن مستحضربودن
( صفت ) صاحبدل دل آگاه .
دل آگاه
( مصدر ) خبر شدن آگاهی یافتن مطلع گشتن .
( مصدر ) خبر شدن آگاهی یافتن مطلع گشتن .
( مصدر ) خبر شدن آگاهی یافتن مطلع گشتن .
( مصدر ) مطلع کردن با خبر کردن خبردار کردن .
جاهل بی خبر .
ناواقف . بیخبر . بی اطلاع . نا آگاه .
آگاهنده جان
بی واسطه آگاه بچیزی بدون تعلیم آگاه بامری .
قریه ایست سه فرسنگی میانه جنوب و شرق خشن آباد نام یکی از دهستانهای پنجگانه بخش سعادت آباد شهرستان بندر عباس .
( صفت ) ۱ - بد اندیش . ۲ - بد خوی . ۳ - خشمگین . ۴ - ظالم بی رحم
کوتوال و محافظت کنند. قلعه
آگاه دل . دانا و هوشیار و بیدار دل .
که آگاهی از ...

معنی آگاه در فرهنگ معین

آگاه
[ په . ] (ص .) ۱ - مطلع ، باخبر. ۲ - واقف ، عارف ، هوشیار، بیدار.

معنی آگاه در فرهنگ فارسی عمید

آگاه
۱. باخبر، مطلع: هرکه او بیدارتر پردردتر / هرکه او آ گاه تر رخ زردتر (مولوی: ۶۰).
۲. هوشیار، دانا.
۳. (قید) با دانایی.
۴. مُطلع (در ترکیب با کلمۀ دیگر) دل آگاه، کارآگاه.
* آگاه شدن: (مصدر متعدی) باخبر شدن، خبردار شدن.
* آگاه کردن: (مصدر متعدی)
۱. باخبر کردن.
۲. هوشیار ساختن.
۱. دل آگاه، صاحبدل.
۲. هوشیار.
دانا و هوشیار، عاقل و دوراندیش.

آگاه در جدول کلمات

آگاه
باخبر, واقف
آگاه باش
هان
آگاه نبودن و بی خبری
ندانستن
آگاه و با خبر
خبیر
آگاه و بصیر
وارد
آگاه و تنبیه شده
متنبه
آگاه و دانا
خبیر
آگاه و وارد
خبره
آگاه و کارآزموده
قابل
آگاه و کاردان
چابکدست

معنی آگاه به انگلیسی

conscious (صفت)
هوشیار ، ملتفت ، باخبر ، اگاه ، وارد ، بهوش
ware (صفت)
اگاه
aware (صفت)
ملتفت ، مطلع ، باخبر ، اگاه ، بااطلاع ، مسبوق
hep (صفت)
مطلع ، اگاه ، وارد
cognizant (صفت)
باخبر ، اگاه
conversant (صفت)
اگاه ، بصیر ، وارد ، متبحر ، وارد بجریانات روز
wide-awake (صفت)
هوشیار ، مراقب ، اگاه ، سرحال ، هشیار ، کاملا بیدار

معنی کلمه آگاه به عربی

أخَذَ عِلْماً بـ
أَحاطَ بِهِ (أَحاطَ بِهِ عِلْماً)
أَحاطَهُ عِلْماً بِـ

آگاه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطممه
تو قسمت اول اشتباها متنبه تایپ شده.در واقع (منتبه) هستش...
فاطمه واحدی
تو قسمت اول اشتباها متنبه تایپ شده.در واقع (منتبه) هستش...
نقی زاده
خبیر
حمیدرضا دادگر_فریمان
آشنا، باخبر، بیدار، خبردار، خبره، خبیر، دانا، روشن ضمیر، شناسا، عارف، متنبه، متوجه، مخبر، مسبوق، مستحضر، مطلع، ملتفت، نبیه، وارد، واقف، هوشیار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• باشگاه مشتریان آگاه   • آدرس کارگزاری آگاه   • باشگاه کارگزاری آگاه   • معنی آگاه   • باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه   • آگاه اکسپرس   • باشگاه اگاه   • بورسینس   • مفهوم آگاه   • تعریف آگاه   • معرفی آگاه   • آگاه چیست   • آگاه یعنی چی   • آگاه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آگاه

کلمه : آگاه
اشتباه تایپی : H'hi
آوا : 'AgAh
نقش : صفت
عکس آگاه : در گوگل

آیا معنی آگاه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )