برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

آل اعین

آل اعین در دانشنامه اسلامی

آل اعین
آلِ اَعْیَن، از خاندان های رواییِ بنام شیعی از اواخر سده ۱ تا ۴ق/۷ تا ۱۰م، بوده است.
این خاندان که منسوب به «اعین بن سُنْسُن» است، از نظر زمانی طولانی ترین دوران خدمات علمی را در میان دیگر خاندان های شیعی ویژه خود ساخته است. افراد آل اعین، کوفی و غالباً در شهر کوفه ساکن بوده اند، هرچند بعد ها شماری از آنان به نقاط دیگر کوچیده اند. اینان را در کوفه محله ای خاص، و نیز در آنجا مسجدی بوده که امام جعفر صادق (علیه السلام) نیز در آن نماز خوانده است. این محلّه تا ۳۳۴ق/۹۴۶م وجود داشته و در این سال بر اثر هجوم قرمطیان بر شیعیان امامی ویران گشته است. خاندان اعین نیز در این تازش آسیب فراوان دیده اند.
ابوغالب زراری، احمد، رساله فی آل اعین، ص «د»، به کوشش محمدعلی موسوی ابطحی، اصفهان، ۱۳۹۹ق، جمـ.
برخی از افراد مشهور خاندان آل اعین عبارتند از:
← اَعْیَن بن سُنْسُن شیبانی
(۱) ابطحی، محمدعلی، تهذیب المقال، نجف، مطبعه الآداب، ۱۳۹۰ق.(۲) ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۹۸ق، ص ۳۰۹.(۳) ابوغالب زراری، احمد، رساله فی آل اعین، به کوشش محمدعلی موسوی ابطحی، اصفهان، ۱۳۹۹ق، جمـ.(۴)اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، بیروت، دارالاضواء، ۱۴۰۳ق، ج ۱، جمـ.(۵)افندی اصفهانی، عبدالله، ریاض العلماء، به کوشش احمد حسینی و محمود مرعشی، قم، مطبعه الخیام، ۱۴۰۱ق، ص ۶۲.(۶)امین، محسن، اعیان الشیعه، بیرون، دارالتعارف، ۱۴۰۳ق، ۶/۲۳۵، ۷/۴۶، ۳۹۰، ۹۵۵.(۷)بحرالعلوم محمدمهدی، رجال، تهران، مکتبة الصادق، ۱۳۶۳ش، ۱/۲۲۲-۲۵۷.(۸)بهبهانی، محمدباقر، تعلیقات علی منهج المقال، ۱۳۰۶ق، صص ۷۱-۷۲، ۹۷، ۹۹، ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۴۳-۱۴۸، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۰۰، ۲۰۳، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۶۶.(۹)حلی، حسن بن علی، کتاب الرجال، به کوشش جلال الدین محدث، دانشگاه تهران، ۱۳۴۲ش، جمـ.(۱۰)خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، بیروت، ۱۴۰۳ق، ۳/۲۵۳، ۳۵۹-۳۶۲، ۶/۲۵۵-۲۶۲، ۹/۱۴۷-۱۴۹، ۲۵۴-۲۵۵، ۲۶۰-۲۶۱، ۳۱۰-۳۱۲، ۱۰/۱۱۳-۱۱۴، ۱۱/۱۴-۱۷، ۱۳/۱۸۱، ۱۴/۱۵۵-۱۵۶، ۱۵/۱۱۳.(۱۱)طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، به کوشش محمود رامیار، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۱ش.(۱۲)قمی، عباس، فوائدالرضویّه، تهران، ۱۳۲۷ش، صص ۳۱-۳۲.(۱۳)موسوی اصفهانی، آقا حسین، ثقات الرواه، نجف مطبعه الاداب، ۱۳۸۷ق، صص ۳۰۴-۳۳۲.(۱۴)نامه دانشوران، قم، دارالفکر. ...

آل اعین را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آل اعین   • مفهوم آل اعین   • تعریف آل اعین   • معرفی آل اعین   • آل اعین چیست   • آل اعین یعنی چی   • آل اعین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آل اعین

کلمه : آل اعین
اشتباه تایپی : Hg hudk
عکس آل اعین : در گوگل

آیا معنی آل اعین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )