برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

آلب

معنی اسم آلب

اسم: آلب
نوع: پسرانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: (سکون لام و ب) دلیر، پهلوان

معنی آلب در لغت نامه دهخدا

آلب. [ ل ِ ] (ع ص ) گِردکننده. (مهذب الاسماء).

آلب. [ آل ْب ْ / ل ِ ] (ترکی ، ص ) بترکی قدیم ، دلیر. پهلوان. و جزء نخستین بعض اعلام مرکبه ٔ ترکانست ، چون آلب ارغون ، آلب ارسلان ، آلب تگین ، و آن را اَلْب نیز گویند.

معنی آلب به فارسی

آلب
گرد کننده بترکی پهلوان دلیر
دومین پادشاه سلجوقی ایران
چهارمین فرمانروای از سلسله اتابکان لرستان
نام یکی از امرای آل بویه

آلب در دانشنامه آزاد پارسی

آلْب (alb)
آلْب
(از ریشۀ رومی Tunica alba، به معنی «قبای سفید») در کلیسای مسیحی، ردا یا قبای سفیدی از کتان، مخصوص عبادت کشیشان. این لباس لباده ای را که آستین هایش کوتاه است، از سر به تن می کنند. آلب نماد بی گناهی و پاکی است. در آغاز قرن ۵م، مسیحیان و روحانیان، در هر مرتبه، آلب ساده ای به تن می کردند، اما در قرن ۱۱م حاشیه ها و سرآستین های آن با نوارهای سوزن دوزی شده تزئین شد و سپس، قطعات چهارگوش زینتی هم بدان افزودند. بعدها آلب لباس خاص اَفخارستیایی شد که مجریان مراسم عشای ربانیمی پوشیدند. پوشیدن آلب، ساده یا آراسته، امروزه نیز رایج، و به تعبیری یادآور «خرقۀ سفید» صدر مسیحیت است. آن را مجریان برخی از آیین های کلیسای کاتولیک رومی و بعضی از انگلیکانها و لوتریها می پوشند.

آلب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس الب ارسلان   • جزیره سنت هلن   • جزیره الب   • ملکشاه یکم   • نبرد ملازگرد   • طغرل بیک   • رود البه   • معنی آلب   • مفهوم آلب   • تعریف آلب   • معرفی آلب   • آلب چیست   • آلب یعنی چی   • آلب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آلب

کلمه : آلب
اشتباه تایپی : Hgf
عکس آلب : در گوگل

آیا معنی آلب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )