برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1462 100 1

آشکارساز

/'ASkArsAz/

معنی آشکارساز در لغت نامه دهخدا

آشکارساز. [ ش ْ / ش ِ ] (اِمرکب ) اسبابی که وجود جریانهای برق مغناطیسی را ظاهر میسازد. (فرهنگستان ).

معنی آشکارساز به فارسی

[end-of-train detector, EOT detector] [حمل ونقل ریلی] نوعی گیرنده که ازطریق آشکارسازی نشانک های دستگاه انتهای قطار لوکوموتیوران را از پیوستگی واگن های قطار مطمئن می سازد
[gamma-ray detector] [فیزیک] وسیله ای برای آشکارسازی و اندازه گیری پرتوهای گامای ناشی از چشمه های متمرکز
[resonant detector] [فیزیک] نوعی آشکارساز تابش الکترومغناطیسی که فقط بسامدهای خاصی را که به تشدید در آن منجر می شوند آشکار می کند
[hot-box detector] [حمل ونقل ریلی] افزاره ای الکتریکی برای اندازه گیری دمای نسبی جعبۀ سرمحور (bearing) خط نوردها که در کنار خطوط اصلی راه آهن در نقاط خاص نصب می شود
[particle detector] [فیزیک] وسیله ای برای تشخیص ذرات پرانرژی و تعیین ویژگی های فیزیکی آنها
[point detector] [حمل ونقل ریلی] افزاره ای برای اطمینان یافتن از درستی تنظیم جهت سوزن پیش از نشان دادن نمای آزاد
[scintillation detector] [فیزیک] ابزاری که در آن تابش یوننده تبدیل به فوتون های مرئی می شود و این فوتون ها با تکثیرکن فوتونی به صورت نشانک ها/ سیگنال های قابل شمارش درمی آیند متـ . سوسوسنج scintillometer
[acoustic detector] [مهندسی برق، مهندسی مخابرات] بخشی از گیرنده که وظیفۀ آن وامدوله کردن موج رادیویی مدوله شده به مؤلفه های شنیداری آن است
...

معنی آشکارساز در فرهنگ معین

آشکارساز
(ش ِ) (اِفا. اِمر.) اسبابی که وجود جریان های برق مغناطیسی را ظاهر می سازد.

معنی آشکارساز در فرهنگ فارسی عمید

آشکارساز
دستگاهی برای نمایان کردن چیزهای نامرئی به وسیلۀ آثار آن ها، آشکار سازنده، هویدا کننده.

آشکارساز را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• انواع آشکارسازها   • آشکارساز چرنکوف   • آشکارساز گازی   • آشکارساز چیست   • آشکارساز نوری   • آشکارساز سوسوزن   • شرکت آشکار ساز   • انواع آشکارسازهای هسته ای   • معنی آشکارساز   • مفهوم آشکارساز   • تعریف آشکارساز   • معرفی آشکارساز   • آشکارساز یعنی چی   • آشکارساز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آشکارساز
کلمه : آشکارساز
اشتباه تایپی : Ha;hvshc
آوا : 'ASkArsAz
نقش : صفت
عکس آشکارساز : در گوگل

آیا معنی آشکارساز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران