برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1462 100 1

آسمان

/'AsemAn/

مترادف آسمان: سپهر، سما، طارم، عرش، فلک، کرسی، گردون، فضا، هوا

متضاد آسمان: زمین

معنی اسم آسمان

اسم: آسمان
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: ās (e) mān) فضای لایتناهی که منظومه ها و صورت های فلکی در آن قرار دارند، (در اعلام) نام فرشته ای موکل تدابیر امور، (به مجاز) عالم بالا، درگاه قدس خداوند، عالم غیب، جایگاه فرشتگان، عالم الوهیت و قداست، (در قدیم) (گاه شماری) روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم - فضای بالای سر ما که آبی رنگ به نظر می رسد، نام روز بیست وهفتم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام کوهی در نزدیکی بندر نخیلو در ساحل خلیج فارس

معنی آسمان در لغت نامه دهخدا

آسمان. [ س ْ / س ِ ] (اِ) چرخ. سماء. سما. فلک. اثیر. ام النجوم. سپهر. گنبد. گردون. گرزمان. خضراء. خضرا. میناء. عجوز. جرباء. رقیع. ضاحیه. جربةالنجوم. و آن بعقیده ٔ قدماء هفت باشد. مقابل زمین :
اخترانند آسمانْشان جایگاه
هفت تابنده دوان در دو و داه.
رودکی.
همه بازبسته بدین آسمان
که بر برده بینی بسان کیان.
ابوشکور.
سوی آسمان کردش آن مرد روی
بگفت ای خدا این تن من بشوی
از این اَزْغها پاک کن مر مرا
همه آفرین زآفرینش ترا.
ابوشکور.
وآن شب تیره کآن ستاره برفت
وآمد از آسمان بگوش تراک.
خسروی.
ستاره شناسان برِ او شدند
همی زآسمان داستانها زدند.
فردوسی.
ز سُم ّ ستوران در آن پهن دشت
زمین شد شش و آسمان گشت هشت.
فردوسی.
درختش ز یاقوت و آبش گلاب
زمینش سپهر، آسمان آفتاب.
فردوسی.
اگر یاد گیری چنین بیگمان
گشاده ست بر تو در آسمان.
فردوسی.
چگونه رسد نوک تیر خدنگ
بر این آسمان برشده کوه و سنگ.
فردوسی.
کسی را که رستم بود هم نبرد
سرش زآسمان اندرآرد بگرد.
فردوسی.
سپهبد سوی آسمان کرد روی
چنین گفت کای داور راستگوی.
فردوسی.
همی جست بر چاره جستن رهی
سوی آسمان کرد روی آنگهی.
فردوسی.
گرفتی زمین وآنچه بد کام تو
شود آسمان نیز در دام تو.
فردوسی.
و پارسیان او را آسمان نام کردندیعنی ماننده ٔ آس از جهت حرکت او که گرد است . (التفهیم ).
سخاوت تو ندارددر این جهان دریا
سیاست تو ندارد بر آسمان بهرام.
عنصری.
اسب تاختن گرفتم چنانکه ندانستم که بر زمینم یا در آسمان. (تاریخ بیهقی ).
ز من بگسل بفضل این آشنائی
نه بر من پاسبان کرد آسمانت.
ناصرخسرو.
همی دانم که این جور است لیکن
ندانم زآسمان یا زآسمانگر.
ناصرخسرو.
بگشای درِ آ ...

معنی آسمان به فارسی

آسمان
کوهی است نزدیک بندر نخیلو در جنوب ایران ٠
( اسم ) ۱ - فضای لایتناهی که منظومه ها و صورتهای فلکی در آن قرار دارند ۲ - مجموعه. افلاک در نظر قدما سمائ سپهر. ۳ - هر یک از طبقات هفتگانه یا نه گان. افلاک در نظر قدما فلک . ۴ - قسمتی از فضا که مانند سرپوش بالای سر ما قرار دارد . ۵ - سقف آسمانه . ۶ - بالا جانب علو. ۷ - آس آسیا . ۸ - یکی از ایزدان ۹ - روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی . یا آسمان برین . فلک اعلی فلک الافلاک . یا آسمان وفا . مثل اعلای وفا نمونه و مظهر وفا. یا به آسمان شدن . مردن در گذشتن . یا دست بر آسمان برداشتن . دعا کردن با افراختن دو دست .
چرخ سمائ
[ گویش مازنی ] /aasemaan/ آسمان
[cloudy sky] [علوم جَوّ] آسمان با پوشش اَبر بیش از چهارهشتم
[amorphous sky] [علوم جَوّ] آسمانی با اَبرهای پاره پاره که در آن معمولاً اَبر بالاتر یا لایۀ زبرین دارای بارش است
[ گویش مازنی ] /aasemaan bargh/ درخشش برق آذرخش
[coelostat] [نجوم رصدی و آشکارسازها] ابزاری مجهز به ساعت ران که همواره نقطۀ ثابتی از آسمان را دنبال می کند
[mackerel sky] [علوم جَوّ] آسمانی با مقدار قابل توجهی اَبر پرساکومه ای یا فرازکومه ای با اجزای کوچک، شبیه به فلس های ماهی ماکرو
[skyglow] [نجوم ] هر نوری به جز نور اجرام سماوی که از آسمان شب به زمین بتابد
معرب آسمانگون
بسیار بلند
...

معنی آسمان در فرهنگ معین

آسمان
(س ِ) [ په . ] (اِمر.) ۱ - سپهر، فلک . ۲ - هر یک از طبقات هفتگانه یا نه گانه افلاک در نظر قدما، فلک . ۳ - یکی از ایزدان . ۴ - روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی . ، ~ به زمین آمدن کنایه از: اتفاق خارق العاده افتادن و نظم امور را به هم زدن .
( ~. جُ) (ص مر) تهیدست ، فقیر.
( ~. دَ رُِ) (اِمر.) کاهکشان ، کهکشان .
( ~.) (اِمر.) نام روز بیست و هفتم از هر ماه خورشیدی .
( ~. سَ) (ص فا.) طالع بین .
( ~. غُ رُ بِ) (اِمر.) (عا.) = آسمان غرغره . آسمان غرش : رعد، تندر.
( ~. غُ رُِ) (اِمر.) نک آسمان غرنبه .
( ~ُ ) (اِمر.) حرف های بی سر و ته ، سخن های بی فایده .

معنی آسمان در فرهنگ فارسی عمید

آسمان
۱. (نجوم) فضای بی پایان و نیلگون که بالای سر ما دیده می شود. رنگ آبی آن، رنگ هوایی است که کرۀ زمین را احاطه کرده است.
۲. (نجوم) فضایی که ستارگان و کهکشان ها در آن قرار دارند.
۳. سقف بنا.
۴. نیروهایی ماوراءالطبیعه که بر سرنوشت انسان تاثیر می گذارند، سپهر، گردون، فلک.
۵. [قدیمی] روز بیست وهفتم از هر ماه اوستایی: آسمان روز ای چو ماه آسمان / باده نوش و دار دل را شادمان (مسعودسعد: ۵۵۰).
آسمان در حالی که لکه های پراکنده ابر در آن وجود دارد، آسمان پوشیده از لکه های ابر.
= آسمان گون
عمارت بسیاربلند با طبقات زیاد.
کهکشان: به کوچه ای که روی با کف گهرافشان / چو آسمان دره سازی ز بس گهر باری (منجیک: شاعران بی دیوان: ۲۴۹).
= آسمان خراش
بسیار بلند و سربرآسمان کشیده.
= شهاب
رعد، تندر.
= آسمان سا
به رنگ آسمان، آبی کم رنگ، آبی آسمانی، لاجوردی.
هوانورد، هواپیما.

آسمان در دانشنامه اسلامی

آسمان
آسمان در مقابل و بالای زمین قرار دارد و از آن با کلمه سماء نیز یاد می شود.
معادل واژه «آسمان» در عربی «سماء» است به معنی «آنجه در بالا جای دارد، سقف یا سایبان».
ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه    
در قرآن کریم آسمان گاه به صورت مفرد (سماء)
انعام/سوره۶، آیه۳۵.    
پاره ای از مفسران در توضیح آیات مربوط به چگونگی آفرینش آسمانها مطالب کوتاه و بلندی آورده اند: آسمان همچون زمین یک پاره بود و سپس خداوند ان را ۷ بخش گردانید.
محمدبن جریر طبری، تفسیر، ج۷، ص۱۴، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النشر، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م.
...
آسمان در قرآن کریم به صورت مفرد و جمع بیش از سیصد بار به کار رفته است. که معنای واحدی دارد.
آسمان، معادل عربی سماء به معنای جهت بالا است و آسمان هر چیز همان است که بالای آن قرار گرفته باشد.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۴۳.    
آسمان در قیامت، استقرار آسمان ها، اعتدال آسمان ها، انشقاق آسمان ها، برکات آسمان ها، تدبیر آسمان ها، تزیین آسمان ها، تعدد آسمان ها، حاکم آسمان ها، خلقت آسمان ها.
یکی از احتمالاتی که مفسران در آیه ۱۰۷ سوره هود داده اند، این است که جهان آخرت هم دارای آسمان و زمین است.
از آیات زیر استفاده می شود که در جهان آخرت هم آسمان و زمین وجود دارد.فاما الذین شقوا ففی النار... • خلدین فیها مادامت السموت و الارض... • و اما الذین سعدوا ففی الجنة خلدین فیها مادامت السموت و الارض...
هود/سوره۱۱، آیه۱۰۶ - ۱۰۸.    
در آیه زیر سماوات به صورت جمع بیان شده است. بنابرین از این آیه تعدد آسمان های آخرت استفاده می شود.فاما الذین شقوا ففی النار... • خلدین فیها مادامت السموت و الارض... • و اما الذین سعدوا ففی الجنة خلدین فیها مادامت السموت و الارض... اما آنها که شقاوتمند شدند در آتشاند.. ...


آسمان در دانشنامه ویکی پدیا

آسمان
آسمان بخشی از جو یا فضای بالای خارج از زمین است که از سطح زمین دیده می شود. به دلایل گوناگون، امکان تعریف دقیق آن وجود ندارد. در طول روز، آسمان آبی دیده می شود که دلیل آن پراکندگی نور خورشید است.آسمان با توجه به جو تغییر میکند.
هوا
آسمان متلاطم
سرسو
ابر در آسمان
عکس آسمان
آسمان بخشی از جو یا فضای خارج از زمین است و می تواند به موارد زیر نیز شااره کند:
هفته نامه آسمان، انتشار از آبان ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲
روزنامه آسمان، انتشار در بهمن و اسفند ۱۳۹۲
هواپیمایی آسمان
کره آسمان
معبد آسمان
والتر آسمان
ویکی آسمان یا ویکی اسکای.اوآرجی
آسمان هفته نامه خبری–تحلیلی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بود که از آبان۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۲ در تهران منتشر می شد. صاحب امتیاز و مدیرمسئول این مجله عباس بزرگمهر بود و سردبیری آن نیز بر عهده محمد قوچانی بود. حامی مالی این مجله نیز غلامحسین کرباسچی بود.
هفته نامه صدا
انتشار این هفته نامه با دریافت مجوز تغییر نحوه انتشارش از هفته نامه به روزنامه، با روزنامه ای با همین نام ادامه یافت.
این هفته نامه را گروهی از روزنامه نگاران اصلاح طلب که در هفته نامه های شهروند امروز، ایران دخت و همچنین ماهنامه مهرنامه و تجربه فعالیت می کردند، منتشر می کنند. خط مشی ایران دخت شباهت و نزدیکی بسیاری با سیاست های آن هفته نامه ها دارد.
در این هفته نامه یادداشت ها، گفتگوها و گزارش های متعددی در زمینه های سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ منتشر می شود.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های آسمان

آسمان به هر چیزی که بالای سطح کره زمین جای دارد گفته می شود.
• «آسمان نان روزانهٔ چشمان است.» -> رالف والدو امرسن
• نشانه شناسی: «آسمان تقریباً نمادی جهانی است…»
• «آسمان ظهوری مستقیم از ماوراء از قدرت، از بقا و از قداست است:آنچه که هیچ یک از زندگان زمین نمی تواند بدان نایل شوند.»
• «آسمان نمادی پیچیده از نظم مقدس کیهان است، و با حرکت دورانی و منظم ستارگان آشکار می شود و در خفا نظم معتالی را در جهان مادی و بی آنکه رؤیت شود، نظم ماورایی الهی و نظم باقی بشری را القا می کند.»
• «آسمان به ترتیبی جهانی نمادِ آن قدرت برتر، چه نیکوسرشت و چه هیبت آور است که بر آدمی اعمال می شود.»
• «... آسمان نماد آگاهی است… واژهٔ آسمان اغلب برای مفهوم به کار می رود…» ژان شوالیه -> مطلق آروزهای بشری

ارتباط محتوایی با آسمان

آسمان در جدول کلمات

آسمان
سما, سپهر, فلک
آسمان جل
لات
آسمان دره
کهکشان, مجره
آسمان عرب
سما
آسمان غرنبه
رعد
آسمان و فلک
سپهر
الهه آسمان هند
ایندرا
بازیگر مرد آمریکایی فیلم های «مأموریت غیر ممکن» و « آسمان وانیلی»
کروز
خدای آسمان هندوها
ایندرا
خدای طوفان و آسمان هندوان
ایندرا

آسمان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نيلوفر
چرخ فلك
Huruurutu
یکی دیگر از مهنی ها : فلک . آسمان
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: گوک
آسمان
عظمت و بزرگی
علی سیریزی
به بیست و هفتمین روز هر ماه در گاهشمار و گاهنامه پارسی آسمان روز گویند.
mm
آسمان ریشه ترکی داره، آس در ترکی یعنی الهی، معلق که هر دو با معنی آسمان هماهنگی داره و احتمالا در اصل آسما asma بوده ( معلق شده،آویخته شده، الهی) که در عربی به سما و در فارسی به آسمان تبدیل شده، البته آسمان asman هم میتونسته باشه که باز هم ترکی هست
علی باقری
رنگ آسمان تراشیدن: کار بیهوده و تمنای غیر ممکن کردن ، در بیت زیر ایهاماً رنگ و آبروی آن ماه رخسار را از میان بردن .
گفت امشب به بوسه قانع باش
بیش از این رنگ آسمان متراش
(هفت پیکر نظامی، تصحیح دکتر ثروتیان، ۱۳۸۷ ، ص 508)
حمیدرضا دادگر_فریمان
سپهر، سما، طارم، عرش، فلک، کرسی، گردون، فضا، هوا
آسمان
آسمان از ترکیب آس مان است.
آس به معنای ابزاری برای آرد کردن گندم و مانند آن است و آسیاب به معنی آس که با آب کار کند یا آسیاباد که با باد حرکت کند. و مان پسونود شباهت است. یعنی مانند آس.
و ترکی هم نیست و فارسی اصیل است
آسمان
آسمان از ترکیب آس مان است.
آس به معنای ابزاری برای آرد کردن گندم و مانند آن است و آسیاب به معنی آس که با آب کار کند یا آسیاباد که با باد حرکت کند. و مان پسونود شباهت است. یعنی مانند آس.
و ترکی هم نیست و فارسی اصیل است
علی باقری
آسمان:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " آسمان" می نویسد : (( آسمان در پهلوی در ریخت asmān بکار می رفته است . ستاک واژه آس به معنی سنگ می‌تواند بود. این نام شاید از باوری باستانی به یادگار مانده باشد که بر پایه ی آن، گوهر و گونه آسمان را از سنگ می دانستنه اند. ))
((به بزم اندرون آسمان سخاست
به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست.))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 227.)
ایمان ترابی
آس ِِ مان
اگر فرض کنیم واژه پاسور به معنی پایین باشد و آسور به معنی بالا باشد
و آس مخفف واژه آسور به معنی بالا باشد
مثلا اگر این فضای بالایی برای یک نفر بود میتوانست( آسم) باشد
میتوان در معنی آن نتیجه گرفت که چون فضای بالایی مال همه و مشترک با همه آدم ها بوده پسوند(ِ مان)
گرفته مانند کتابمان یا سرزمینمان و شده( آسمان)
یعنی بالایی که برای ماست یا بالایی که برای همه ی ما است.
زهرا
سپهر
دانا
واقعا تمام معانی که گفته شد همش اشتباست. این همه کتاب است بیشتر مطالعه کنید.آخه آسمان چطور می شه سنگ اینو از استاد کزازی انتظار نداشتم.
آبملخی
سنگ آسیاب را آس می گویند و این سنگ دایره ای است، آسمان یعنی مانند آس، علم و آگاهی نامگذار آسمان را نشان می دهد.
دانا
اگه کسی تونست از طریق نظریه های ریشه شناسان بزرگ جهان نه خاورمیانه ای این معنی رو ثابت کنه. قبوله. در موقعی پذیرفته میشه که اثبات بشه.چونکه یه زبانشناس خودمانی اینوگفته که قبول نیست. هر کشوری دوست داره کلمات به زبان اون کشور برگرده. چینی ها توی خودشون می گن که کلمات همه به ما بر می گرده. هندی ها هم همینطور. همچنین عرب ها و همسایگانش هم همینطور. در زبان تعصبی نباشید. دنبال حقایق باشید. ایرانی ها خیلی با هوش بودند. ممکن نیست که این کلمه چنین معنی بدهد. حتما معنای پربار تری دارد که ممکن است برای تفسیر آن چندین صفحه نوشته بشود.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اسمان   • هواپیمایی ماهان خرید بلیط   • آسمان شعر   • هواپیمایی ایران ایر تور   • هواپیمایی آسمان پرواز خارجی   • آسمان شب   • آسمان چیست؟؟   • هواپیمایی قشم   • معنی آسمان   • مفهوم آسمان   • تعریف آسمان   • معرفی آسمان   • آسمان یعنی چی   • آسمان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آسمان
کلمه : آسمان
اشتباه تایپی : Hslhk
آوا : 'AsemAn
نقش : اسم
عکس آسمان : در گوگل

آیا معنی آسمان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران