برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

آزمایش

/'AzmAyeS/

مترادف آزمایش: آروین، آزمون، امتحان، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه

معنی آزمایش در لغت نامه دهخدا

آزمایش. [ زْ / زِ ی ِ ] (اِمص ) اسم مصدر آزمودن. بلا. بلاء. (ربنجنی ). خبرت. (دَهّار). تجربه. تجربت. آزمون. رون. اروند. بلی. (دَهّار). بلیه. (دَهّار) (دستوراللغة). بلوی. (دَهّار). محنت. امتحان. ابتلاء. آزمودن. اختبار. امتحان. سنجش. آروین. رون :
جوانان داننده ٔ با گهر
نگیرند بی آزمایش هنر.
فردوسی.
کنون من تو را آزمایش کنم
یکی سوی رزمت گرایش کنم
گَرَم ازدرِ شوی یابی بگوی
همانا مرا خود پسندی به شوی.
فردوسی.
برآنم که با او نسازیم جنگ...
یکی پاسخ پندمندش دهیم...
اگر جنگ جوید پس از پند من
نیندیشد از فرّ و اروند من
بدانسان شوم پیش او با سپاه
که بخشایش آرد بر او هور و ماه
از این آزمایش ندارد زیان
بماند مگر دوستی در میان.
فردوسی.
چو بی آزمایش نباشد خرد
سرِ مایه ٔ کارها بنگرد.
فردوسی.
چو دیدمْت گفتم سراسر سخُن
مرا هر زمان آزمایش مکن.
فردوسی.
چنین داد پاسخ که دانای پیر
که با آزمایش بود یادگیر...
فردوسی.
بدانش ورا آزمایش کنید
هنر بر هنر بر فزایش کنید.
فردوسی.
به از آزمایش ندیدم گوا
گوای سخنگوی و فرمانروا.
فردوسی.
جز او هرکه با ما بدل دشمنند
ز تخم جفاپیشه اهریمنند
ز ما نیکوئیها نگیرند یاد
ترا آزمایش بس از نوش زاد.
فردوسی.
دگر آنکه گفتی که چل ساله مرد
ز برنا فزون تر نجوید نبرد
چهل ساله با آزمایش بود
بمردانگی در فزایش بود.
فردوسی.
جوان ارچه دانا بود با گهر
ابی آزمایش نگیرد هنر.
فردوسی.
بدر بر همی بود با هر کسی
همی کرد از آن آزمایش بسی.
فردوسی.
گرت رای با آزمایش بود
همه روزت اندر فزایش بود.
فردوسی.
واکنون اینجا شحنه می گماریم با اندک مایه مرد، آزمایش را. (تاریخ بیهقی ).
جوان گرچه دانادل و پرفسون
بود نزد پیر آزمایش فزون.
اسدی.
زیرا که جهان ز آزما ...

معنی آزمایش به فارسی

آزمایش
( اسم ) ۱ - آزمودن امتحان . ۲ - ورزش ریاضت مشق .
تجربه آزمون
[mixture experiment] [آمار] آزمایشی که در آن با آمیزش دو یا چند عنصر محصول نهایی به دست می آید
[drug testing] [اعتیاد، روان شناسی] آزمایشی برای تشخیص وجود مواد اعتیادآور در بدن
[plate bearing test] [مهندسی عمران] آزمایشی برای تعیین ظرفیت باربری خاک
[antibiogramtest] [زیست شناسی-میکرب شناسی] ← آزمایش حساسیت پادزیستی
[flight test] [حمل ونقل هوایی] آزمایش هواگَرد در حالت پرواز برای دستیابی به اهداف مشخص یا آزمودن قطعۀ نصب شده بر آن
[randomised experiment] [آمار] آزمایشی که در آن تیمارها به طور تصادفی به واحدهای آزمایش تخصیص داده می شود
[antibiotic-sensitivity test, antibiotic-susceptibility test] [زیست شناسی-میکرب شناسی] آزمایشی که در آن حساسیت یک عامل بیماری زا نسبت به پادزیست های مختلف تعیین می شود متـ . آزمایش پادزی نگاره antibiogram test
[bending test] [جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، مهندسی بسپار، مهندسی مواد و متالورژی] آزمایش سنجش مقاومت مواد در برابر خم شدن، تا قبل از پاره شدن، یا نیروی لازم برای خم کردن با زاویۀ معین
[dilution test] [زیست شناسی-میکرب شناسی] آزمایشی که ...

معنی آزمایش در فرهنگ معین

آزمایش
(یِ) ( اِ.) ۱ - امتحان ، تجربه ، سنجش . ۲ - ورزش ، ریاضت ، مشق .

معنی آزمایش در فرهنگ فارسی عمید

آزمایش
۱. امتحان، آزمون، سنجش.
۲. تجربه.
۳. فرآیند کشف چیزی.
۴. بررسی علمی نظریه برای اثبات یا رد آن.
۵. تجزیۀ یک ماده به منظور بررسی خواص و مواد سازندۀ آن.

آزمایش در دانشنامه اسلامی

آزمایش
آزمایش یا آزمودن، از راه هاى شناخت موضوعات است که فقهاء از آن در ابوابى مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، تجارت، حجر، قضاء و دیات به مناسبت سخن گفته اند.
آزمایش یا آزمودن، یعنی امتحان و سنجیدن چیزی یا کسی برای کسب شناخت بیشتر.
مواضع آزمایش
آزمایش یا درباره کالا است یا حیوان و یا انسان.
← موارد آزمایش کالا
 ۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳۳.    
...
آزمایش یا آزمودن، از راه هاى شناخت موضوعات است که فقهاء از آن در ابوابى مانند اجتهاد و تقلید، طهارت، تجارت، حجر، قضاء و دیات به مناسبت سخن گفته اند.
آزمایش یا آزمودن، یعنی امتحان و سنجیدن چیزی یا کسی برای کسب شناخت بیشتر.
مواضع آزمایش
آزمایش یا درباره کالا است یا حیوان و یا انسان.
← موارد آزمایش کالا
 ۱. ↑ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۳۳.    
...
خداوند متعال حضرت ایوب (علیه السلام) را مورد آزماییشِ عجیبی قرار داد.
ابلیس به زندگی حضرت ایوب (علیه السلام) حسد برد، به پیشگاه خداوند چنین عرض کرد: اگر ایوب (علیه السلام) این همه شکر نعمت تو را به جا می آورد، از این رو است که زندگی مرفّه و وسیعی به او داده ای، ولی اگر نعمت های مادی را از او بگیری، هرگز شکر تو را به جا نمی آورد، اینک (برای امتحان) مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است که گفتم.»
نابود کردن اموال
خداوند برای این که این ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد، به شیطان این اجازه را داد، ابلیس پس از این اجازه به سراغ ایوب (علیه السلام) آمد و اموال و فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری نابود کرد، ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب (علیه السلام) نکاست، بلکه شکر او افزون گردید. ابلیس از خدا خواست بر گوسفندان و زراعت ایوب (علیه السلام) مسلط شود، این اجازه به او داده شد.ابلیس همه زراعت ایوب (علیه السلام) را آتش ز ...


آزمایش در دانشنامه ویکی پدیا

آزمایش
آزمایش در پژوهش دانشی، به روشی از تحقیق که برای یافتن رابطه علّی میان متغیرها یا آزمودن یک فرضیه به کار می رود، گفته می شود. آزمایش از پایه های اصلی رویکرد تجربی برای دست یابی به داده ها در مورد جهان پیرامون است و از آن هم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی بهره می گیرند. از آزمایش ها می توان برای حل یک مسئله یا رد و اثبات فرضیات نظری استفاده کرد. در آزمایش ها، دانشمند یا کارشناس می کوشد تا مشاهده کند که آنچه در یک فرضیه بیان شده آیا در عمل نیز محقق می شود یا نه. فرضیه، نظریهای است که هنوز به محک آزمایش گذارده نشده است.
پژوهش
دانش
پدیده
روش علمی
پیش نمونه
آزمایش ها ممکن است بسیار دقیق باشند و به دستگاه های پیچیده نیاز داشته باشند. محلی که ویژهٔ انجام آزمایش ساخته شده باشد آزمایشگاه نام دارد. فرضیه های ساده ای هم چون وجود گرانش بر روی کرهٔ زمین را می شود با آزمایش های ساده ای در بیرون از آزمایشگاه نیز انجام داد. انجان این آزمایش ها به درک روابط فیزیکی و شیمیایی در جهان هستی به انسان کمک می کند.
کارشناسان رشته های گوناگون دانش از آزمایش های متنوعی بهره می گیرند. برای نمونه جامعه شناسان برای رد یا اثبات نظریاتی در پیوند با رفتار گروه های انسانی این نظریات را می آزمایند یا روان شناسان افرادی را به عنوان نمونه در شرایط ویژه ای قرار می دهند تا با مشاهدهٔ رفتار آن ها به نتایجی علمی دست پیدا کنند.
یکی از تعریف های پژوهش علمی در اصل انجام یک رشته آزمایش ها با هدف مشترک است.
عکس آزمایش
آزمایش ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
آزمایش (فیلم)
آزمایش (فیلم ۱۹۲۲)
آزمایش (فیلم ۱۹۴۳)
آزمایش (فیلم ۱۹۸۸)
آزمایش (فیلم ۲۰۱۰)
آزمایش (انگلیسی: The Experiment) فیلمی در ژانر درام است که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد. از بازیگران آن ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آزمایش در دانشنامه آزاد پارسی

آزمایِش (experiment)
در علم، آزمون علمی طراحی شده ای با هدف ارتباط نتایج آن با نظریه ای خاص یا مجموعه ای از نظریه۱ ها. با این که برخی از آزمایش ها ممکن است صرفاً برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر دربارۀ موضوعی صورت گیرند که به خوبی درک شده است، اجرای آزمایش هایی با هدف تحکیم نظریه ای جدید یا سُست کردن عقاید دیرپا نیز اهمیت حیاتی دارد. درنتیجه، نحوۀ آزمایش ها و ارتباط بین طراحی آزمایش و ارزش آن بسیار مهم است. عموماً وقتی آزمایشی ارزش بیشتری داشته باشد، عوامل احتمالی تأثیرگذار بر نتایج یا متغیرهای آن را با دقت کنترل می کنند. به همین سبب، بیشتر آزمایش ها در محیطی کاملاً مهارپذیر، نظیر آزمایشگاه یا کلینیک، صورت می گیرند.

آزمایش در جدول کلمات

آزمایش
رون
آزمایش لباس
پرو
آزمایش و امتحان
تست
تنها شاتل فضایی شوروی بود که بطور کامل ساخته و در مدار زمین آزمایش شد
بوران
صحرایی در آمریکا برای آزمایش هسته ای
نوادا

معنی آزمایش به انگلیسی

test (اسم)
محک ، ازمایش ، بته ، بوته ، معیار ، ازمون
assay (اسم)
عیار ، ازمایش ، کوشش ، امتحان ، عیارگری
temptation (اسم)
فریب ، اغوا ، ازمایش ، امتحان ، خواست ، فریبندگی ، فتنه ، وسوسه
experiment (اسم)
ازمایش ، امتحان ، تدبیر ، تجربه
shy (اسم)
ازمایش ، پرتاب
trial (اسم)
رنج ، ازمایش ، کوشش ، امتحان ، محنت ، مرافعه ، محاکمه
testing (اسم)
ازمایش
tryout (اسم)
ازمایش ، ازمایش درجه استعداد
try (اسم)
ازمایش ، کوشش ، امتحان ، ازمون
exam (اسم)
محک ، ازمایش ، امتحان ، رسیدگی ، بازرسی ، معاینه ، ازمون ، ازمایه
examination (اسم)
محک ، ازمایش ، امتحان ، رسیدگی ، بازرسی ، معاینه ، ازمون ، ازمایه
experience (اسم)
ازمایش ، خبرگی ، مکتب ، تجربه ، ورزیدگی ، اروین ، ازمودگی ، کارازمودگی
examen (اسم)
محک ، ازمایش ، بازرسی ، مقالهءانتقادی
experimentation (اسم)
ازمایش
probation (اسم)
ازمایش ، امتحان ، عفو مشروط ، ازادی بقید التزام ، دوره ازمایش و کاراموزی ، ارائه مدرک و دلیل
screening (اسم)
ازمایش ، نمایش بر روی پرده تلویزیون
probational (صفت)
ازمایش ، امتحان ، ازادی بقید التزام ، دوره ازمایش و کاراموزی

معنی کلمه آزمایش به عربی

آزمایش
امتحان
اِخْتبارُ الْکفاءَة
اِختبارٌ مُعاکِسٌ

آزمایش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ایلیا
انجام کار یا کارهایی برای شناخت دانش، ارزش، شایستگی یا ویژگی های کسی یا چیزی؛ و یا درخواست کاری از کسی و یا گذاشتن او در شرایطی برای نشان دادن میزان دانش، شایستگی یا ایمان او به خودش برای تشویق او به کوشش برای دستیابی به دانش، ارزش و شایستگی بیشتر و دادن جایگاهی به او بالاتر از آن چه که هست.
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی
علی باقری
آزمایش EXPERIMENT :[اصطلاح جامعه شناسی]روش تحقیقی که در آن متغیرها را می توان به شیوه ای کنترل شده و نظام یافته، یا در وضعیتی مصنوعی که به وسیله ی پژوهشگر ایجاد می شود یا در محیطهایی که به طور طبیعی به وجود می آیند تحلیل کرد.
منبع https://rasekhoon.net
حمیدرضا دادگر_فریمان
امتحان،تست،رون،آزمون،آروین، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آزمایش خون mcv   • آزمایش خون cbc   • آزمایش ادرار   • خواندن آزمایش خون   • آزمایش خون esr   • آزمایش خون ازدواج   • آزمایش خون wbc   • خواندن جواب آزمایش خون   • معنی آزمایش   • مفهوم آزمایش   • تعریف آزمایش   • معرفی آزمایش   • آزمایش چیست   • آزمایش یعنی چی   • آزمایش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آزمایش

کلمه : آزمایش
اشتباه تایپی : Hclhda
آوا : 'AzmAyeS
نقش : اسم
عکس آزمایش : در گوگل

آیا معنی آزمایش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )