برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1537 100 1
شبکه مترجمین ایران

آر

/'Ar/

معنی آر در لغت نامه دهخدا

آر. (پسوند) -ار. اداتی است که عقیب مفرد غائب از ماضی درآید و آن را گاه بدل به اسم مصدر کند چون گفتار، کردار، رفتار، جستار، دیدار و گاه بدل بوصف فاعلی چون خواستار، خریدار، فروختار، نمودار و گاه وصف مفعولی چون گرفتار، کشتار. این ادات بطور ندرت بکلمات دیگر نیز ملحق شود و افاده ٔ معنی فاعلی کند چون پرستار، پدیدار، دوستار و کلمات خواستار و دوستار محتمل است که مخفف خواستگار و دوستدار باشد.

آر. (ع اِ) عار و ننگ.

معنی آر به فارسی

آر
رودیست که از کوههای سویس سر چشمه می گیرد و پس از گذشن از چند دریاچه برود خانه رن می ریزد.
( اسم ) واحد مقیاس سطح برابر با ۱٠٠ متر مربع ( یک دکامتر مربع ) : هکتار صد آر.
اداتی است که عقیب مفرد غایب از ماضی در آید و آن را گاه بدل به اسم مصدر کند عار وننگ
پادشاه مقدونیه ( ۳۹۹ - ۴۱۳ ق . م ) وی از اریپیدس آنگاه که تبعید شده بود - پذیرائی کرد .
فیلسوف یونانی قرن پنجم ق . م یکی از پیشوایان سقراط .
لوئی شیپور زن آوازه خوان و رهبر ارکستر سیاه پوست آمریکائی ( و. نوول ارلئان ۱۹٠٠ ف. ۱۹۷۱ م . ) وی در جاز کلاسیک مهارت تام دارد .
رودخانه ای است در سویس که از گردنه گرمسل سرچشمه می گیرد
[ گویش مازنی ] /ejinge roaar/ نام روستایی در حوزه ی خانقاه پی سوادکوه
اذ آر کسی یعنی بخشم در آوردن او
بانگ کردن و غریدن شیر
بانگ کردن و غریدن شیر
[ گویش مازنی ] /esbe aar/ نام مرتعی در لفور سوادکوه
( اسم ) پدید آورنده ظاهر کننده آشکار کننده .
[ گویش مازنی ] /pe aar/ بیدار کن - بازکن ۳بلندکن
[ گویش مازنی ] /taa aar/ نخ آرایش
تز آر ...

معنی آر در فرهنگ معین

آر
۱ - (اسم فاعل ) پسوند فاعلی و آن به آخر مصدر مرخم = سوم شخص مفرد ماضی پیوندد و صفت فاعلی را سازد: خریدار، پرستار، فرماندار. ۲ - پسوند مفعولی (اسم مفعول ) گرفتار، کشتار. ۳ - پسوند اسم مصدر و آن در اصل « تار» است در مصادر مختوم به « تن »، و « دار» است در م
[ فر. ] ( اِ.) واحد مقیاس سطح برابر با ۱٠٠ مترمربع .

معنی آر در فرهنگ فارسی عمید

آر
واحد اندازه گیری سطح برابر با صد مترمربع.

آر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد امیر کرامت
آر = مخفف آور - از مصدر آوردن مثال: محلی برای باز آوردن کالا به منظور داد و ستد در زمانهای کهن که به بازار تبدیل شد.
یگان
آر یعنی خواستار
بیژن
آر معنی مخفف آریا یا آریایی است
آرشیدا خورشید آریایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• برنامه دات آی آر   • ای ار تور   • معنی ار   • ای ارتور   • برنامه تلویزیونی دات آی آر   • طرح دات ای ار   • برنامه دات ای ار   • ثبت دامنه ir   • معنی آر   • مفهوم آر   • تعریف آر   • معرفی آر   • آر چیست   • آر یعنی چی   • آر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آر

کلمه : آر
اشتباه تایپی : Hv
آوا : 'Ar
نقش : اختصار
عکس آر : در گوگل

آیا معنی آر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )