برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

آریافر

معنی اسم آریافر

اسم: آریافر
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: دارای فر و شکوه آریایی

آریافر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسین
ریشه اصلی آریافر د به معنی علی قورچی بوده که به تازگی اورا آریا فر مینامند
که جدیدا" قرار است آریافرد شود
این فامیلی مختص به هندودر می باشد
محمد رضا آریافر
این اسم آریایی بوده و به معنی شکوه آریایی است از مشاهبات این فامیل: آریامهر ، آریامنش و آریامن است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آریافر   • مفهوم آریافر   • تعریف آریافر   • معرفی آریافر   • آریافر چیست   • آریافر یعنی چی   • آریافر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آریافر

کلمه : آریافر
اشتباه تایپی : Hvdhtv
عکس آریافر : در گوگل

آیا معنی آریافر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )