برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1578 100 1
شبکه مترجمین ایران

آروغ

/'Aruq/

برابر پارسی: باد گلو

معنی آروغ در لغت نامه دهخدا

آروغ. (اِ) باد معده که از گلو برآید گاه ِ امتلاء، بی اراده و غالباً با آوازی که بوقت فقاع خوردن و چیزهای باد و دم دار مردم را افتد و آن تنفس معده باشد از راه گلو. زراغن. گوارش. باد گلو.آجل. رجک. جشاء. آرغ. زروغ. روغ. وروغ :
گر در حکایت آید بانگ شتر کند
وآروغها زند چو خورد ترب و گندنا.
لبیبی.
زامتلا هضم نیابد بدوصد کوزه فقاع
گر کسی نان خورد و بر درش آروغ زند.
انوری.
همیشه لب مرد بسیارخوار
در آروغ بد باشد از ناگوار.
نظامی.
گیرد چوصبح آروغ از قرص آفتاب
آن را که تو بخوان کرم میهمان کنی.
کمال اسماعیل.
ز امتلا چو قناعت همی زند آروغ
ز خوان جود وی از بس که خورده معده ٔ آز.
کمال اسماعیل.
این پیر گشته را که نبد آب در جگر
آروغ امتلا زند اکنون ز خوان شکر.
کمال اسماعیل.
- آروغ دادن ، آروغ زدن ؛ آروغ افتادن کسی را. آروغ کردن. تَجَشﱡؤ. و بمسامحه اوحدی آروق گفته و با عیوق قافیه کرده است. رجوع به حاشیه ٔ کلمه ٔ آرغ شود.

معنی آروغ به فارسی

آروغ
بادگلو
باد معده که از گلو بر آید
( اسم ) ۱ - آروغ بدبو بسبب سوئ هضم . ۲ - سوئ هضم .

معنی آروغ در فرهنگ معین

آروغ
(رُ) ( اِ.) = آروق : گازی که در لوله های گوارشی ایجاد شود. اگر این گاز در معده باشد ممکن است با صدای مخصوصی از دهان خارج شود و اگر در روده باشد از مخرج خارج می گردد، باد گلو.

معنی آروغ در فرهنگ فارسی عمید

آروغ
باد صداداری که از راه گلو بیرون آید، رچک، آجل: همیشه لب مرد بسیارخوار / در آروغ بد باشد از ناگوار (نظامی۵: ۱۰۹۹).

آروغ در دانشنامه اسلامی

آروغ
آروغ یا باد گلو -که در زبان عربی به آن تجشّؤ می گویند- به باد معده برآمده از گلو اطلاق می شود و به مناسبت از این عنوان در بابهای صلات، صوم و اطعمه و اشربه سخن گفته شده است.
آروغ باد معده ای است که از راه انتهای گلو خارج می شود.
آروغ در حدیث نبوی
در حدیث نبوی صلّی اللّه علیه و آله آمده است: آروغ از نعمت های الهی است؛ آنگاه که یکی از شما آروغ زد، حمد خدا را گوید.
حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۲۴۷.    
بنا بر قول برخی از فقهاء، آروغ زدن در نماز کراهت دارد.
حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۲، ص۱۹۰.    
...

آروغ در جدول کلمات

معنی آروغ به انگلیسی

belch (اسم)
اروغ ، پفکردن یا بالا امدن غذا
burp (اسم)
اروغ

آروغ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عمار
تریع
فرشاد عزیزی
رغ

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• درمان گیاهی آروغ زدن   • علت اروغ زدن بعد از غذا   • آروغ در جدول   • نام دیگر آروغ   • اروغ زدن مکرر   • چگونه آروغ بزنیم   • معنی آروغ   • آروغ زدن نوزاد   • مفهوم آروغ   • تعریف آروغ   • معرفی آروغ   • آروغ چیست   • آروغ یعنی چی   • آروغ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آروغ

کلمه : آروغ
اشتباه تایپی : Hv,y
آوا : 'Aruq
نقش : اسم
عکس آروغ : در گوگل

آیا معنی آروغ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )