برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1432 100 1

آذین

/'Azin/

مترادف آذین: آرایش، آیین بندی، چراغانی، زیب، زینت، زیور، آیین، رسم، قاعده، قانون

معنی اسم آذین

اسم: آذین
نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: āzin) زیور، زیب، زینت، آرایش، (در قدیم) آیین، رسم و قاعده - زینت، زیور، نام یکی از فرماندهان سپاه بابک خرم دین، نام پهلوانی در ویس و رامین

معنی آذین در لغت نامه دهخدا

آذین. (اِ) زیب. زیور. زینت. آرایش. آیین :
گر همی آرزو آیدْت عروسی ّ نو
دین عروست بس و دل خانه و علم آذین.
ناصرخسرو.
ای خوانده کُتْب و زو شده روشن دل
بسته ز علم و حکمت و پند آذین.
ناصرخسرو.
تا ز مشک خم گرفته در گلش آذین بود
خم گرفتن قامت عشاق را آیین بود.
امیر معزی.
از پی قدر خویش صدرش را
بسته روح القدس ز خلدآذین.
سنائی.
ترک من مهر و وفا سیرت و آیین نکند
تا که بر برگ گل از غالیه آذین نکند
اندر آن آذین آیین وفا راست امید
ای نمیدی اگر آذین کند آیین نکند.
سوزنی.
بر گل و نسرین و عنبر بند و آذین ای عجب
وآنگهی نظاره گرداندبر این آذین مرا.
سوزنی.
بهر آذین عروس خاطرش
چرخ اطلس را بدیبایی فرست.
خاقانی.
|| خوازه و قبه یعنی چهارچوبها و گنبدها که گاه قدوم پادشاهی یا امیری و یا در جشنهای بزرگ در راهها و بازارها افرازند و بفرشها و جامه های گرانبها و گلها و چراغها و آینه ها زینت دهند، و آن را شهرآرای و آذین بند نیز گویند :
به آذین جهانی شد آراسته
در و بام و دیوار پرخواسته
همه روم با هدیه وبا نثار
برفتند شادان بر شهریار
جهانی به آذین بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند.
فردوسی.
بهمه شهر بود از آن آذین
در بریشم چو کرم پیله زمین.
عنصری.
|| غرفه و نشیمن گاههای آراسته و مزین در جشنها :
خراسان سربسر آذین ببستند
پریرویان به آذینها نشستند.
(ویس و رامین ).
همه بازارها آذین ببستند
پریرویان بر آذینها نشستند.
(ویس و رامین ).
بمرو اندر هزار آذین ببستند
پریرویان بر آذینها نشستند.
(ویس و رامین ).
همه شهر و ده بودپرخواسته
به آذین و گنبد بیاراسته.
اسدی.
|| آیین و رسم و عادت :
نوشتند برسان و آذین چین
سوی شاه با صدهزار آفرین.فردوس ...

معنی آذین به فارسی

آذین
( اسم ) ۱- زیب زینت آرایش . ۲ - رسم قاعده قانون .
زیب زیور
( مصدر ) زینت کردن دکانها و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
به آذین کردن
( صفت ) شهر آرای
شهر آرای
زینت و آرایش کردن دکانها و بازارها در ایام جشن و شادمانی .
( مصدر ) زینت کردن دکانها و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
آذین بستن
( مصدر ) زینت کردن دکانها و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
آذین بستن
[phyllotaxy, phyllotaxis] [زیست شناسی- علوم گیاهی] نحوۀ توزیع یا آرایش برگ ها بر روی ساقه و نیز نظم کلی حاکم بر این آرایش
[inflorescence bract] [زیست شناسی] نوعی برگ تغییرشکل یافته در پایۀ یک گُل آذین * مصوب فرهنگستان اول
[aestivation / estivation , prefloration] [زیست شناسی- علوم گیاهی] آرایش پوشش گل در غنچه
[inflorescence bud] [زیست شناسی] جوانه ای که منشأ تشکیل گُل آذین است * مصوب فرهنگستان اول
[peduncle] [زیست شناسی] محور اصلی گُل آذین
( اسم ) طرز قرار گرفتن و شیو. آرایش مجموع. گلها بر روی دم گل اصلی یک گیاه آرایش گل . یا گل آذین چتری . گل آذینی است نامحدود که دم گلهای فرعی آن از یک نقط. دم گل مشترک جدا می ...

معنی آذین در فرهنگ معین

آذین
( اِ.) ۱ - زیب ، زینت ، آرایش . ۲ - رسم ، قاعده ، قانون .
(بَ تَ) (مص م .) زینت کردن دکان و بازارها در روزهای جشن و شادمانی .
(گُ) (اِمر.) ۱ - آرایش و چگونگی قرار گرفتن گل ها بر روی ساقة گیاهان . ۲ - نامی از نام های زنان .

معنی آذین در فرهنگ فارسی عمید

آذین
۱. زیب ، زیور، زینت: ببستند آذین به شهر اندرون / پر از خنده لب ها و دل پر ز خون (فردوسی: ۶/۱۰).
۲. [قدیمی] آیین، رسم، قاعده، قانون: نوشتند بر سان و آذین چین / سوی شاه با صدهزار آفرین (فردوسی: لغت نامه: آذین).
۳. [قدیمی] غرفه و نشیمنگاه های آراسته و مزین در جشن ها.
زینت کردن درودیوار دکان و کوچه وبازار در روزهای جشن و شادمانی، آذین زدن، آذین نهادن، آذین بستن، آیین بندی، چراغانی.
طرز قرار گرفتن گل ها بر روی ساقه یا شاخه ها.

آذین در دانشنامه ویکی پدیا

آذین
آذین گشنسپ از اشراف ساسانی از ناحیه خوزستان بود که وزیر هرمز چهارم بود. به نظر می رسد که وقتی سپهبد بهرام چوبین پیروزی بزرگی در برابر ترکان بدست می آورد، آذین حسادت می ورزد و بهرام چوبین را متهم می کند که بهترین بخش غنایم را برای خود نگه داشته و تنها بخش کوچکی را برای شاه فرستاده. با این حال بهرام بعدها بر ضد شاه هرمز چهارم شورش کرد و هرمز هم برای سرکوب او آذین گشنسپ را فرستاد. با این حال آذین گشنسپ در همدان کشته شد.
Azen Gushnasp. (2014, December 2). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 08:08, November 10, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Azen_Gushnasp&oldid=636287819
جنگ داخلی ساسانیان
آذین موحد (۱۳۳۹-) موسیقی دان ایرانی، نوازنده فلوت، پژوهشگر و استاد دانشگاه است.
جایزه Allen B Skei memorial
«جایزهٔ برترین زن ایران در عرصهٔ موسیقی کلاسیک» که آن را نزد مسئولان اهدای این جایزه به امانت گذاشت و در همایش آن در روز زن گفت:
آذین موحد در سال ۱۳۳۹ زاده شد. پدرش مهندس نظام الدین موحد از اعضای هیئت رهبری جبهه ملی ایران، حزب ایران و از یاران دکتر محمد مصدق در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران بود.
آذین موحد دکترای خود را در رشته موسیقی و با تخصص نوازندگی و هنرهای اجرایی از دانشگاه ایلینوی آمریکا گرفته و پس از آن تحقیقات فوق دکترای خود را در علوم نوازندگی در دانشگاه هاروارد انجام داده است. سپس مدتی در دانشگاه ایلی نوی و دانشگاه ایالیتی کالیفرنیا تدریس کرده و به ایران بازگشته است.
موحد از سال ۱۳۷۲ عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. همچنین استاد مدعو دانشگاه پرتلند و دانشگاه آیونین یونان بوده و در بسیاری از شهرهای جهان با ساز تخصصی خود، فلوت، کنسرت اجرا کرده است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

آذین در جدول کلمات

آذین
زیب, زیور, زینت

معنی کلمه آذین به عربی

إقامة الزينات

آذین را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اذین
زینت داده شده و زیبا
آذین
ریشه ی کلمه ی آیین که در گذشته استفاده می شد و به مرور زمان تغییر یافت.
آذینشونم
به معنی زینت زیور آرایش و یه جایی خوندم نمیدونم درست یا نه ولی به معنی رسم قاعده و قانون هم میشد
😂آذین😂
آذین به معنای نام یکی از سرداران بابک خرمدین عه ک نشون میده آذین اسمی دخترانه و پسرانه است
آذین
آذین به معنای زینت تزئین آرایش و اسمی
دخترانه و پسرانه هست
آذین
به معنی زینت دادن::
دختری که از گل خوشش نمی آید
آذین
آذین به معنای عشق و زیبایی هم هست طبق یکی از منابع کوردی
آذر
زینت بخش , روشنایی(چراغانی)
خواهر من
آیین، آرایش...
اسم قشنگیه هم اسم دختر هم اسم پسر☺☺☺
آذین
به معنی زینت و زیور هست.ریشه آن نیز فارسی است.ولی به نظر من اسم دخترانه است
مسعود م
پیشنهادی ندارم همینکه اسم آذین ریشه در فرهنگ ایران دارد کافیست و اسم قشنگی هم است و همیشه خندان
فرید
فکر کنم بهترین تعبیر از اسم زیبای آذین (زیبایی بخش) باشه .
دخترم آذین
آذین به معنی زیبایی هست به نظرم دخترانه بیشتر میخوره
سوگند
در فرهنگ ایرانی ها جا افتاده ک اذین ی اسم دخترانس و ب معنی زینت دادع شدع و زیبا است و شاید 1درصد مردم اسم پسرشان را اذین بنامند
نام دختر است
بسیار زیبا و خوش معناست،و برای پسران شایسته نیست چون معنی اسم دخترانه است
جمیل
زینت داده شده زیبا شده تزیین شده وبیشتر به اسم دختر میاد اسم دختر من آذین هست خیلی هم باهوشه
Niki
اسم دخترانه به معنی زیور آرایش و زینت
توحيد
هوالعلیم

آذین : زیبائی ، زیباسازی ، زینت و زیور کردن ، آرایش ، چراغانی ، بهینه سازی
اتاناز
زیبایی بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• اسم آذین   • لوله آذین   • آذین اسم دختره یا پسر؟   • آذین به چه معناست   • عکس اسم آذین   • شرکت آذین   • معنی آذین   • آرایشگاه آذین   • مفهوم آذین   • تعریف آذین   • معرفی آذین   • آذین چیست   • آذین یعنی چی   • آذین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذین
کلمه : آذین
اشتباه تایپی : Hbdk
آوا : 'Azin
نقش : اسم
عکس آذین : در گوگل

آیا معنی آذین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )