برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

آذرباد

معنی اسم آذرباد

اسم: آذرباد
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: āzar bād) پابنده و نگهبان آتش، (در اعلام) نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام آتشکده ای در تبریز - آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار اوست، نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است، نام یکی از شخصیتهای منظومه ویس و رامین

معنی آذرباد در لغت نامه دهخدا

آذرباد. [ ذَ ] (اِخ ) آذربایجان. || نام موبدی که بانی آذربایجان بوده است.

آذرباد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
نام موبد موبدان دوران شاپور. بزرگ موبدان ،
بزرگ آذربایجان
سبحان
پاک منظم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آذرباد   • مفهوم آذرباد   • تعریف آذرباد   • معرفی آذرباد   • آذرباد چیست   • آذرباد یعنی چی   • آذرباد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آذرباد

کلمه : آذرباد
اشتباه تایپی : Hbvfhn
عکس آذرباد : در گوگل

آیا معنی آذرباد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )