برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

آتش بند

معنی آتش بند در لغت نامه دهخدا

آتش بند. [ ت َ ب َ ](نف مرکب ) افسون که بدان آتش فرونشیند :
نسخه ای کز خط تست اندر دل سوزان من
سحر آتش بند یا تعویذ تب میخوانمش.
امیرخسرو دهلوی.

معنی آتش بند به فارسی

آتش بند
( اسم ) فسونی که بدان آتش فرو نشیند .
افسون که بدان آتش فرو نشیند
[fire guard] [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] مانعی که با دست یا ابزارهای مکانیکی برای توقف یا کند کردن گسترش آتش ساخته می شود و در پناه آن عملیات مهار حریق را هدایت می کند
[fire wall] [حمل ونقل هوایی] دیوارۀ مقاوم در برابر حرارت که موتور هواگَرد را از سایر قسمت های آن جدا می کند

آتش بند را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• دودبند   • دود بند   • دودبند چیست   • دیوار دودبند   • معنی آتش بند   • مفهوم آتش بند   • تعریف آتش بند   • معرفی آتش بند   • آتش بند چیست   • آتش بند یعنی چی   • آتش بند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتش بند

کلمه : آتش بند
اشتباه تایپی : Hja fkn
عکس آتش بند : در گوگل

آیا معنی آتش بند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )