برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1538 100 1
شبکه مترجمین ایران

آتاش

معنی اسم آتاش

اسم: آتاش
نوع: پسرانه
ریشه اسم: ترکی
معنی: آداش، همنام

معنی آتاش در لغت نامه دهخدا

آتاش. (ترکی ، ص مرکب ، اِ مرکب ) (گویا از ترکی جغتائی آد، نام + تاش ، هم )همنام. سَمی ّ. و آن را آداش نیز گویند :
گر کار بنام استی از آتاشی عمّر
فرزند تو با عمّر بودستی هموار.
ناصرخسرو.
آتاش عبادله ٔ مغتفره. (راحةالصدور راوندی ).
ای آنکه تراست ملک آتاش
با دیو و پری بزیر خاتم.
(راحةالصدور راوندی ، در مدح سلیمان بن محمدبن ملکشاه ).
پشت دین بوالمظفر آن شاهی
کآمد آتاش شاه پیغمبر.
(از راحةالصدور راوندی ).
روانش از روضه ٔ رضوان و فرضه ٔ جنان تماشای آن میکند که آتاش او بشادکامی حکم می راند و... (راحةالصدور راوندی ).

معنی آتاش به فارسی

آتاش
همنام سمی

معنی آتاش در فرهنگ فارسی عمید

آتاش
= آداش

آتاش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرید
همنام
داودکارمانیا
آتاش :آتش،آذر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آتاش   • مفهوم آتاش   • تعریف آتاش   • معرفی آتاش   • آتاش چیست   • آتاش یعنی چی   • آتاش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آتاش

کلمه : آتاش
اشتباه تایپی : Hjha
عکس آتاش : در گوگل

آیا معنی آتاش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )