برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1426 100 1

آب یابی

آب یابی در دانشنامه آزاد پارسی

آب یابی (dowsing)
پی بردن به وجود آب یا کانی های زیرزمین با ترکه ای دوشاخه یا با آونگ. گمان می رود که کار عضلانی ناآگاهانۀ آب یابموجب می شود که ترکه، که معمولاً یک چنگک آن در هر دست نگه داشته می شود، احتمالاً در واکنش به تغییر محلی نیروهای برقی در نمونه حرکت کند. این توانایی دست کم از قرن ۱۶ به این سو شناخته شده است و اگرچه مورد تأیید همه جانبۀ علم قرار نگرفته، از لحاظ تجاری و در باستان شناسیبه کار برده شده است. این روش، هنگامی که برای یافتن آب به کار برده شود، «روش پیشگویی آب» نیز نامیده می شود. شیوۀ معمول با شاخۀ چنگال داری صورت می گیرد که از درختی مانند فندق، بید، یا هلو چیده می شود. پیشگو این شاخه را به موازات زمین حرکت می دهد. هرگاه به مادّه ای که مورد جست وجوی آن است برخورد شود، ترکه تکان می خورد و حرکت ترکه از یک آب یاب تا آب یاب دیگر متفاوت است. درجۀ حسّاسیت نیز فرق می کند و این توانایی در همه کس وجود ندارد. از آب یابی با آونگ (که گاه «پرتودریابی» نامیده می شود) در حوزه های گوناگون استفاده می شود، ازجمله برای تعیین جنسیت جوجه ها پیش از آن که از تخم بیرون آیند، تشخیص های پزشکیِ جانشین، و ردیابی اشخاص و اشیای گم شده.

ارتباط محتوایی با آب یابی

آب یابی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آب یابی   • مفهوم آب یابی   • تعریف آب یابی   • معرفی آب یابی   • آب یابی چیست   • آب یابی یعنی چی   • آب یابی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آب یابی
کلمه : آب یابی
اشتباه تایپی : Hf dhfd
عکس آب یابی : در گوگل

آیا معنی آب یابی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )