برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1437 100 1

آباء

/'AbA/

مترادف آباء: اجداد، اسلاف، پدران، پیشینیان، نیاکان

متضاد آباء: اخلاف

برابر پارسی: پدران، نیاکان

معنی آباء در لغت نامه دهخدا

آباء. (ع اِ) ج ِ اَب. پدران.
- آباء علوی ؛ افلاک و ستارگان. سبعه ٔ سیاره.
- آباء عنصری ؛ آخشیجان. چارآخشیج. عناصر اربعه. بسائط. چهاراَرکان. امهات. اسطقسات. ارکان اربعه. کیان :
مر جاه تو و قدر ترا از سر معنی
آباء و سطقسات غلامند و پرستار.
سنائی.
- آباء یسوعیین ؛ کشیشان پیرو طریقت ایگناس.

معنی آباء در فرهنگ معین

آباء
[ ع . ] ( اِ.) جِ اَب .۱ - پدران ، اجداد. ۲ - کشیشان .
(ء ِ سَ عَ) [ ع . ] (اِمر.) هفت پدران ، کنایه از: هفت سیاره .
( ~ عُ یُ) [ ع . ] (اِمر.)پدران آسمانی ، کنایه از: هفت سیاره یا هفت آسمان .

آباء در دانشنامه اسلامی

آباء
ریشه کلمه:
ابو (۱۱۷ بار)

امتناع. خودداری. راغب آنرا امتناع شدید گفته و در قاموس بمعنی کراهت مطلق است می‏شود گفت که سخن راغب قریب به تحقیق است زیرا لازم است با امتناع فرق مختصری داشته باشد. نا گفته نماند علت اِباء و امتناع گاهی خود پسندی و تکبر است نظیر علت امتناع گاهی خود پسندی و استکبار بود. گاهی سبب آن عدم قدرت است چنانکه از کریمه استفاده می‏شود و ممکن است علت آن بی اعتنایی باشد که نوعی از خود پسندی است چنان که در آیه بنظر می‏رسد از صدر آیه که درباره معاد است روشن می‏شود که انکار و امتناع مردم در اثر بی اعتنائی است.
آباءِ عُلْوی، در اصطلاح فلاسفه قدیم، فلک ثوابت و هفت ستاره گردنده که در عناصر چهارگانه ( خاک ، آب ، باد و آتش ) و طبایع اربعه ( گرمی ، سردی ، تری و خشکی ) تأثیر می کنند و سبب پیدایش مرکّبات ( معدن ، نبات و حیوان ) می شوند.
به عقیده این فلاسفه، افلاک در تکوین موجودات عالمِ کون و فساد و نحوه وقوع حوادث این جهان نقش عمده ای دارند و چنان است که گویی از لحاظ فعل و تأثیر، افلاک به منزله پدران (آباء) اند و عناصر از حیث انفعال و پذیرندگی به مثابه مادران (امّهات) و اجسام عنصری در حکم فرزندان ایشان (موالید) : «از اینروست که افلاک را پدران خوانده آند و عنصر ها را مادران و آنچه را از آن ها زاید، فرزندان ».
قطب الدین شیرازی، محمود بن مسعود، ج۱، ص۴۱۸، شرح حکمه الاشراق، ۱۳۱۴ق.
عبدالرزاق لاهیجی (د ۱۰۷۲ق/۱۶۶۲م) در توضیح بیش تر این مطلب می نویسد: «عالم اجسام بر دو گونه است، یکی عالم فلکیّات و دیگری عالم عنصریّات.و خدای تعالی فلکیات را مؤثر آفریده و عنصریات را متأثر، و جمیع تغیّرات و تجددات که در این عالم واقع شود، همه از تأثیر افلاک و تابش کواکب بود.و جون فلکیات همیشه در حرکتند و اوضاع ایشان در قیاس به عنصریاتْ مختلف، و تأثیر ایشان به وساطت اوضاع، لهذا تأثیر فلکیات در عنصریات مختلف شود هم به حسب مکان و هم به حسب زمان»
لاهیجی، عبدالرزاق، گوهر مراد، ص۹۵، تهران، ۱۲۷۱ق.
در نوشته های فلاسفه اسلامی گاهی « عقل کلی» و « نفس کلی» و «طبیعت کلیه» نیز آباء و ا ...

معنی آباء به انگلیسی

refusal (اسم)
رد ، امتناع ، روگردانی ، سر پیچی ، استنکاف ، اباء

آباء را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی آباء   • مفهوم آباء   • تعریف آباء   • معرفی آباء   • آباء چیست   • آباء یعنی چی   • آباء یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی آباء
کلمه : آباء
اشتباه تایپی : Hfhء
آوا : 'AbA
نقش : اسم
عکس آباء : در گوگل

آیا معنی آباء مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )