yahoo

/ˈjɑːˌhuː//jɑːˈhuː/

(داستان سفرهای گالیور اثر swift) یاهو (موجودات نیمه انسان و نیمه میمون)، جانوری که درقالب انسانی باشد، ادم حیوان صفت

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: in the eighteenth-century novel

(2) تعریف: (often l.c.) a crude, coarse person.
مشابه: barbarian

- The waitress was being harassed by a bunch of yahoos sitting at the bar.
[ترجمه رضا] انسان پرخاشگر وخشن - انسان پررو - انسان پرسروصدا
|
[ترجمه کوثر] انسان حیوان صفت
|
[ترجمه زینب سرآمد] خدمتکار توسط گروهی از آدم های حیوان صفت مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
|
[ترجمه زینب سرآمد] خدمتکار توسط گروهی از آدم های حیوان صفت که در بار نشسته بودند مورد آزار و اذیت قرار می گرفت.
|
[ترجمه گوگل] گارسون توسط یک دسته یاهو که در بار نشسته بودند مورد آزار و اذیت قرار می گرفت
[ترجمه ترگمان] پیشخدمت توسط یه مشت آدم معمولی که توی بار نشسته بود منو اذیت می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: (l.c.) used to express exultation or triumph.

- Yahoo! We're going to the finals!
[ترجمه امیرعلی] مخفف You always have other options تو همیشه گزینه ی دیگری داری
|
[ترجمه گوگل] یاهو ما به فینال می رویم!
[ترجمه ترگمان] Yahoo! ما داریم به فینال میریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. Yahoo is the oldest and best-known Web directory service.
[ترجمه گوگل]یاهو قدیمی ترین و شناخته شده ترین سرویس فهرست وب است
[ترجمه ترگمان]یاهو قدیمی ترین و شناخته شده ترین خدمات دایرکتوری وب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Go to a site like Yahoo! Finance and enter 'AOL' in the Get Quotes field.
[ترجمه گوگل]به سایتی مانند یاهو بروید! امور مالی و در قسمت Get Quotes عبارت AOL را وارد کنید
[ترجمه ترگمان]به سایتی مثل Yahoo! امور مالی و شرکت در زمینه پرش ارتفاع
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Judge Jean-Jacques Gomez gave Yahoo! until July 24 to come up with technical proposals that would block access to the site.
[ترجمه گوگل]قاضی ژان ژاک گومز به Yahoo! تا 24 ژوئیه برای ارائه پیشنهادهای فنی که دسترسی به سایت را مسدود می کند
[ترجمه ترگمان]قاضی ژان ژاک گومز به Yahoo! تا روز ۲۴ ژوئیه با پیشنهادهای فنی که دسترسی به سایت را مسدود می کنند، مطرح شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. First, you can use the Yahoo! database of categories to search for the information.
[ترجمه گوگل]ابتدا می توانید از Yahoo! پایگاه داده دسته ها برای جستجوی اطلاعات
[ترجمه ترگمان]اول، می توانید از Yahoo! پایگاه داده گروه ها برای جستجوی اطلاعات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Try Yahoo listings of organizations and so forth, and Google for mentions on Web pages.
[ترجمه گوگل]لیست های یاهو سازمان ها و غیره را امتحان کنید و از گوگل برای ذکر در صفحات وب استفاده کنید
[ترجمه ترگمان]فهرست های Yahoo از سازمان ها و غیره را امتحان کنید، و گوگل برای اشاره به صفحات وب
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The best general directories are: Yahoo is the best place to start any search.
[ترجمه گوگل]بهترین دایرکتوری های عمومی عبارتند از: یاهو بهترین مکان برای شروع هر جستجو است
[ترجمه ترگمان]بهترین شاخه های اصلی عبارتند از: Yahoo بهترین مکان برای شروع هر جستجو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Employees at Yahoo! constantly experiment to improve their site and so satisfy more customers.
[ترجمه گوگل]کارمندان یاهو به طور مداوم برای بهبود سایت خود آزمایش می کنند و بنابراین مشتریان بیشتری را راضی می کنند
[ترجمه ترگمان]کارمندان در Yahoo! به طور مداوم تجربه می کنند تا سایت خود را بهبود ببخشند و مشتریان بیشتری را راضی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. But what if Yahoo! felt the need to register itself under both domains?
[ترجمه گوگل]اما اگر Yahoo! آیا نیاز به ثبت نام خود در هر دو دامنه دارید؟
[ترجمه ترگمان]اما اگر Yahoo! احساس می کرد که نیاز به ثبت نام در هر دو حوزه وجود دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Yahoo! is the rule, not the exception, in the topsy-turvy world of Internet IPOs.
[ترجمه گوگل]یاهو این یک قاعده است، نه استثنا، در دنیای پر پیچ و خم IPOهای اینترنتی
[ترجمه ترگمان]Yahoo! این قانون است، نه استثنا، در دنیای آشفته - IPO ها
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Head back to the Yahoo! page and click on Air Travel or Transportation.
[ترجمه گوگل]به یاهو برگردید! صفحه را انتخاب کنید و روی سفر هوایی یا حمل و نقل کلیک کنید
[ترجمه ترگمان]به سوی Yahoo! صفحه کلیک کنید و بر روی سفر یا حمل و نقل هوایی کلیک کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Yahoo and Carl Icahn have apparently ended their public acrimony over the billionaire investor's proxy fight to replace the company's board of directors and its CEO Jerry Yang.
[ترجمه گوگل]یاهو و کارل آیکان ظاهراً به تظاهرات عمومی خود بر سر جنگ نیابتی سرمایه گذار میلیاردر برای جایگزینی هیئت مدیره شرکت و مدیر عامل آن جری یانگ پایان داده اند
[ترجمه ترگمان]Yahoo و کارل Icahn ظاهرا با تندی و تندی عمومی خود را نسبت به مبارزه نمایندگی سرمایه گذار برای جایگزین کردن هیات مدیره این شرکت و جری یانگ، مدیر عامل این شرکت، به پایان رسانده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The future of Chinese Yahoo after all how, of Ma Yun " relieve the besieged by attacking the base of the besieger " lift whether guide Chinese Yahoo to walk out of predicament, is the trend brilliant?
[ترجمه گوگل]آینده چینی یاهو پس از همه چگونه، از ما یون "تسکین محاصره شده با حمله به پایگاه محاصره کننده" بالابر آیا راهنمای چینی یاهو برای خروج از مخمصه، روند درخشان است؟
[ترجمه ترگمان]آینده یک یاهوی چینی پس از این که چگونه \"مادر یون\" با حمله به پایگاه the این محاصره را از بین برد که آیا یک یاهوی چینی می تواند خارج از گرفتاری شود یا نه، این روند درخشان است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Yahoo shares leaped 5 percent to $ 80 in after-hours trading.
[ترجمه گوگل]سهام یاهو در معاملات پس از ساعت کاری با جهش 5 درصدی به 80 دلار رسید
[ترجمه ترگمان]سهام Yahoo از ۵ درصد تا ۸۰ دلار پس از خرید ساعت به ۸۰ دلار رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Yahoo!'s existing business plus its recently signed commercial agreement with Google has superior financial value and less complexity and risk than the Microsoft/Icahn proposal.
[ترجمه گوگل]کسب‌وکار موجود یاهو به‌علاوه قرارداد تجاری اخیراً امضا شده با Google، ارزش مالی بالاتری دارد و پیچیدگی و ریسک کمتری نسبت به پیشنهاد مایکروسافت/آیکان دارد
[ترجمه ترگمان]Yahoo! کسب وکار موجود به علاوه توافق تجاری امضا شده آن با گوگل، ارزش مالی برتر و پیچیدگی و ریسک کمتری نسبت به پیشنهاد مایکروسافت \/ Icahn دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

کلمات اختصاری

عبارت کامل: Yet Another Hierarchical Officious Oracle
موضوع: وب سایت
Yahoo بزرگترین شبکه جهانی می باشد. موسسان آن دو دانشجوی دانشگاه استنفورد به نام David Filo و Jerry Yang بودند.
در سال 1994 شروع به کار کرد و در سال 1999 دارای بهترین موتور جستجوگر بود.
این شبکه عظیم خدماتی از قبیل پست الکترونیکی و چت و رسانه ها (فیلم، موزیک، اخبار و ...) و موتور جستجوگر و فضاهای رایگان و ... می باشد.

تخصصی

[کامپیوتر] موتور جستجوی مشهوری برای شبکه جهانی اینترنت که توسط http://www.yahoo.com قابل دسترس است.

انگلیسی به انگلیسی

• internet media company which offers an online navigational guide to the web
member of a brutish people from swift's story "gulliver's travels"
coarse or ill-bred person
yippee!, oh yeah! (expression of joy or excitement)

پیشنهاد کاربران

. Yahoo: a rude, noisy, or violent person
این کلمه برای اولین بار در کتاب سفر های گالیور به کار رفته و به معنی کسی هست که رفتار زننده ای داره.
یا به اصطلاح آدم حیوان صفت.
You always have other options
شما همیشه گزینه های دیگری هم دارید.
برای ابراز شادی و پیروزی به کار می رود، هورا!
یک معنی استعاری برای Yahoo عبارت از معنی این جمله پنج کلمه‏ ای است که واژه Yahoo از حروف اول این پنج کلمه ساخته میشود
You Always Have Other Option یعنی " تو همیشه گزینۀ دیگری داری" و این گزینه های توست که فرق تو را با دیگران مشخص می کند.
...
[مشاهده متن کامل]

امیدوارم در زندگی، همیشه گزینه های مناسب و درست را انتخاب کرده باشید.

بپرس